background preloader

Hållbar utveckling

Facebook Twitter

Beräkna utsläpp. Fredag 15 april 2016På den japanska ön Kyushu är soldater och räddningstjänst sysselsatta med att leta efter överlevande efter de kraftiga jordskalven i går och i förrgår.

Över 40 människor har bekräftats döda. Fredagens skalv ägde rum på kvällen finsk tid och hade magnituden 7,3. Epicentrum för skalvet fanns på 10 kilometers djup i närheten av staden Kumamoto. Tidigt på lördagsmorgonen inträffade ett nytt skalv med magnituden 5,4.Söndag 17 april 2016 Minst 41 personer rapporteras ha omkommit i ett kraftigt jordskalv i Ecuador i Sydamerika. Skalvet hade magnituden 7,8 och inträffade på 19 kilometers djup, 27 kilometer sydsydost om staden Muisne i norra Ecuador, uppger USA:s geologiska institut USGS. Den bekräftade dödssiffran är minst 77 personer och mer är 500 personer har skadats, säger vicepresident Jorge Glas.

Eldringen är den ring av vulkanisk aktivitet som finns runt Stilla Havet. Begrepp: Magnituden - är ett tal som brukar användas för att beskriva en jordbävnings storlek. Elsajten - Svensk energi. Välkommen till Elsajten!

Elsajten - Svensk energi

Elsajten är Energiföretagens sätt att försöka förmedla det vi vet om hur vi producerar el i Sverige och förser hem, skolor och arbetsplatser med elenergi via elnätet. El är ju en fantastisk energiform som kan användas till allt från att ladda eltandborsten till att driva tåg. I Sverige har vi dessutom förmånen att kunna producera stor del av vårt behov av elenergi med hjälp av vattenkraftverk, en energikälla som är både förnybar och koldioxidsnål. Med Elsajten vill vi hjälpa till att skapa ett intresse och ett miljöengagemang hos ungdomar, så att de blir medvetna om att elenergi är en energiform med hög kvalitet. El är en viktig pusselbit när det gäller att skapa strategier i världen som kan stoppa upp förändringarna av vårt klimat. Så fungerar Elsajten Elsajten är anpassad till Lgr11 och hjälper dig som lärare att utveckla elevernas förmågor i naturvetenskap, framför allt i ämnet fysik och i viss mån i ämnet teknik. Planeträddarna. Ekologiska fotavtryck - interaktiva övningar.

Många glaciärer i Himalaya växer. Vattenstånd: Tyngdkraft avslöjar smältande glaciärer. Isen blir tjockare på Antarktis. Kolla in hur glaciärer har smält bort de senaste 100 åren. Glaciärerna håller på att försvinna på grund av global uppvärmning. Spel / Multiplattform I morgon möts Sverige och Danmark på Friends Arena i en landskamp som kan avgöra huruvida vi tar oss till Fotbolls-EM eller inte och inför det har EA Sport arrangerat ett liknande möte där en svensk och en dansk gör upp i FIFA 2016.

Kolla in hur glaciärer har smält bort de senaste 100 åren. Glaciärerna håller på att försvinna på grund av global uppvärmning

I klippet ovan kan ni kolla in när Ivan "BorasLegend" Lapanje, flerfaldigt svensk FIFA-mästare och tidigare världsmästare möter August "Lord Agge" Rosenmeier, flerfaldigt dansk mästare, nordisk mästare och nybliven världsmästare i FIFA 2016. Returmatch mellan de båda kommer att ske när Danmark tar emot Sverige på Parken i Köpenhamn nu på tisdag. youtube.com+ Elsajten - Svensk energi. Www.svenskenergi.se/drivkraft. Drivkraft är ett pusselspel som utmanar din klurighet, planeringsförmåga och kunskap.

www.svenskenergi.se/drivkraft

Det är utvecklat inom ramen för Ladda Sverige-arbetet och kommer att vara tillgängligt för iPhone och Android-telefoner. Spelet går ut på att vi - med gemensam insats - ska tända upp hela Sverige, landskap för landskap. För att göra det krävs både kunskap och klurighet, och som spelare stöter du på både hinder och oväntade händelser på vägen. Polar bear tracker. Why do we track polar bears?

Polar bear tracker

This important work helps us to understand the impact that climate change, toxic pollution and other threats are having on different polar bear populations. Isbjörn. Isbjörnar lever i Arktis på packisen nära kuster och öar.

Isbjörn

När Pengarna Inte Räcker. Blir världen bättre. Gapminder World är en rörlig graf där man kan följa utvecklingen för alla världens länder utifrån flera olika områden, som hälsa, ekonomi eller miljöpåverkan.

Blir världen bättre

Huvudgrafen är på engelska och här kan du välja bland över 500 statistiska indikatorer. Det finns också en enklare version på svenska som innehåller de elva viktigaste indikatorerna (länkar finns i slutet av guiden). I. Grundinställning Varje bubbla i grafen är ett land. Den lodräta y-axeln visar ”Medellivslängd” (eng: Life Expectancy)Den vågräta x-axeln visar ”Inkomst per person”Färgen på bubblan visar vilken region landet tillhör (se kartan nedan)Storleken på bubblan motsvarar befolkningsstorleken Ju högre upp i grafen ett land befinner sig, desto längre lever man i genomsnitt.

II. Det är ju inte säkert att man vill titta just på livslängd och inkomst. Klimatmötet COP21 i Paris - Regeringen.se. Code of Conduct. Filmer. Skoföretag har dålig kontroll på miljön. I en rapport från Swedwatch och Naturskyddsföreningen granskas hur de största skoföretagen i Sverige arbetar med att minska miljöeffekter i sin produktion.

Skoföretag har dålig kontroll på miljön

De undersökta företagen är ANWR, Ecco, Eurosko, Nilson Group, Scorett samt Vagabond. Granskningen visar på stora brister i företagens kunskap om produktionen, liksom vilka krav och kontroller de har av hur leverantörerna lever upp till deras miljökrav. Rapporten visar att alla företag uppmanar sina leverantörer att följa miljölagstiftningen i landet där produktionen sker.

Och utöver det har flertalet av företagen en lista över vilka kemikalier som inte får finnas i de färdiga skorna. Skor_karadagbok_0.pdf. Skor_hurskorsig.pdf. Skor_skohogen.pdf. Skor_fyrahorn.pdf. Kottsoja_kostkartan.pdf. Kottsoja_tankom.pdf. Kottsoja_santfalskt_0.pdf. Kottsoja_mittlivsom.pdf. Kottsoja_likaolika.pdf. Skolan i världen. Energifallet play. Darfur Is Dying - Play mtvU's Darfur refugee game for change. Millenniemålen - åtta löften om en bättre värld. Naturskyddsföreningen. Klassens energibok. Klassens energibok - Brunnsängskolan.