background preloader

Lärares utveckling

Facebook Twitter

Vilket mindset har du när du möter dina elever? - Pedagog Skåne Nordväst. Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp?

Vilket mindset har du när du möter dina elever? - Pedagog Skåne Nordväst

Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” – och ett mer flexibelt – ”Så här är det just nu. Det här kan jag förbättra!” En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” Ibland är elevens mindset beroende av vilken form av feedback läraren ger eleven:”Du har en talang för matematik.”

Eller:”Du använde bra strategier när du löste uppgiften.” Utveckla ett growth mindset med processfeedback Vårt bemötande kan hjälpa eleven att utveckla ett growth mindset, skriver Dweck, eftersom mindsets är baserade på signaler vi skickar om vad som är viktigt. Vilket mindset har du när du möter dina elever? - Pedagog Skåne Nordväst. John Hattie's 10 Myths about Student Achievement. John Hattie’s 15 year meta-analysis of over ¼ of a billion students worldwide has enabled him to identify what really aids student achievement.

John Hattie's 10 Myths about Student Achievement

In an interview with Sarah Montague for BBC Radio 4, he dispels some popular myths about what does and doesn’t matter in your school. Factors affecting student achievement – Hattie’s take: 1. Class Size – Reducing class size does enhance student achievement but only by a marginal amount. Our preoccupation with class size is an enigma; what’s really important is that the teacher learns to be an expert in their own class, no matter what size it is. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. We teach children to be passive and listen in the classroom, whilst a great teacher does the opposite: letting their students be active both in what they know and what they don’t. 9. 10. How can we improve the UK education system? What John wants to make clear is that a student’s ability to achieve academically primarily comes down to teacher expertise. Listen now. Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor.

Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen

Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat. Men framför eleverna gör han som han brukar. De håller på med religion och idag ska de arbeta med religiösa högtider. – Vilka högtider finns, och varför firar man dem? Längst bak i klassrummet sitter hans kollega Malin Edroth och antecknar. . – Vad gör du, undrar en av eleverna. . – Mer eller mindre, ler Malin Edroth. Malin Edroth och Lars Strindelius delar på mentorskapet i klassen och känner både eleverna och varandra väl. . – Man ser ju sig själv när man tittar på andra, säger Malin Edroth. När Lars Strindelius har avslutat lektionen går Malin Edroth igenom punkt för punkt vad hon har sett. . – Den återspeglar sig både innan, under och efter lektionen. Det visar sig att de två gör tvärtemot varandra på vissa punkter, så det diskuterar de. Helen Timperleys svar. Jag fick svar!

Helen Timperleys svar

I mitt tidigare inlägg Skolutveckling – vems behov styr fokus? Berättade jag att jag mailat min fråga till Helen Timperley. Nu har hon alltså svarat mig. Med Helen Timperleys godkännande delar jag här hennes svar så att vi kan fortsätta en eventuell diskussion utifrån det. Hon hälsar att hon ska ut och resa nu i flera veckor och därför inte kommer vara lika tillgänglig för ytterligare svar. It is a difficult question to answer in an e-mail. När jag läste hennes svar så kände jag just: it makes sense! Låt säga att huvudmannen genom sitt systematiska kvalitetsarbete har kommit fram till att bedömning för lärande är det kommunen ska fokusera på de kommande tre åren. Vad inom bedömning för lärande behöver vi på vår skola utveckla; vad betyder bedömning för lärande för oss på vår skola?

Rektor ger sin cykel i uppdrag till lärarteam på sin skola att sätta igång egna undersökande cykler med sina elever. Lesson and Learning Study. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling

På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Timperley inleder med att lärares professionella utveckling ofta framhålls som ett universalmedel för att förbättra skolan. . - Det finns tusentals studier och artiklar kring lärares kompetensutveckling – men effekten av kompetensutvecklingen i de flesta fall slutar just hos läraren, säger Timperley och fortsätter.

Lärare behöver arbeta annorlunda! Vad gör skillnad för eleverna? Lärarens motivationsfaktor! Www.diva-portal.org/smash/get/diva2:630718/FULLTEXT01.pdf.