background preloader

Blir världen bättre

Blir världen bättre
Använd filmer för att träna både språk och samhällskunskap! Här kan du hitta filmer från UNDP och andra FN-organ, samt Svenska FN-förbundets sajt Världskoll. Filmerna är på flera olika språk – spanska, svenska, franska och engelska. Använd dem gärna för att slå flera flugor i en smäll – eleverna får språkträning samtidigt som de lär sig mer om internationell utveckling och bistånd. Under varje film finns diskussionsfrågor och länkar till mer information som kan användas som fördjupning, innan eller efter filmen. Vilken åldersgrupp är filmerna lämpade för? Det är svårt att sätta en åldersgräns på filmerna, eftersom språkkunskaper varierar så kraftigt mellan barn i samma ålder. Lätt betyder att man måste ha grundläggande kunskap i språket, men att man inte behöver kunna läsa textning eller förstå komplicerade resonemang.Mellan betyder att man måste ha grundläggande kunskap i språket och/eller kunna läsa textning.Svår betyder att man måste kunna förstå komplicerade resonemang på språket.

http://www.millenniemalen.nu/bvb/skolmaterial-2/filmtips/

Related:  Andra ämnenMiljö och hållbar utvecklingMotivation och kunskapslustKlimat

Historiska kartor - Lantmäteriet I våra digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige och är i många fall så välgjorda och rikt utsmyckade att det är frestande att kalla dem för rena konstverk. Inte konstigt kanske, att de ofta ges bort som presenter. Det är gratis att titta på kartorna och vi vågar lova att du hittar något intressant när du tar del av dem. Om du vill kan du även spara ner dem till din dator eller skriva ut dem. Önskar du beställa kartorna i en högre upplösning?

Hans Rosling läxar upp dansk programledare i tv Hans Rosling var inbjuden till ett nyhetsprogram i det danska public service-bolaget DR i september 2015 för att tala om världens befolkningsutveckling. Intervjun börjar med att programledaren Adam Holm får mothugg på första frågan som innehöll ett påstående om att Europa är pressat av flyktingkrisen. – Vi är inte pressade. Vi är en del av världen som har väldigt mycket resurser. Sen måste man bestämma sig för hur mycket man ska hjälpa till. Jag lägger mig inte i den politiska debatten, men det är inte särskilt mycket flyktingar som har kommit i förhållande till vad Europa skulle kunna ta emot, sade han.

Lust att lära - motivation Lusten att lära är nära förknippad med motivation och god måluppfyllelse visar både forskning och lärgruppernas lärdomar. Vad säger eleverna? På en av de skolor som ingår i PBS-nätverket gjordes individuella intervjuer med 18 (slumpvis valda) elever i åk 7-9 med hjälp av föreställningskarta utifrån frågan "Vad kännertecknar din upplevelse av att vara elev på den här skolan?". Samtalen varade en timme och utan att frågan direkt handlade om lärande framförde eleverna många tankar om vad som bidrar till att de lär sig bra och trivs i skolan. Katastrofen 1996 Katastrofen 1996 ARTIKLAR: Färder i Nepal Vandring till Everest Base Camp Erövringen av Mount Everest Mallory och Irvine 1924 Katastrofen 1996 Höjdsjuka KARTOR: Lukla-Everest Base camp-toppen Toppen

Världen bättre än vad du tror Vår bild av världen är föråldrad. Människor lever längre, läser bättre och låter vaccinera sina barn i högre utsträckning än vad vi tror. Det visar en unik undersökning som DN tagit del av. Antalet döda i krig har minskat och andelen extremt fattiga har gått brant ned de senaste 20 åren. När skolans lärande saknar mening Röda Havet, 80 X 90 cm, olja på duk, 2007Bild: Marcus Eek/BUS 2011, Courtesy Gallery Kalhama & Piippo Contemporary Ett av de grundläggande problemen i dagens skola är att för många elever upplever mötet med skolan som meningslöst. Dessa elevers inre motivation för skolarbete minskar ju mer de är i en skola där de inte upplever sig delaktiga eller inte upplever att innehållet är på riktigt. Om skolan ska lyckas med de här eleverna så är det nog som sociologen Mikael Stigendal uttrycker det, att ”skolan måste göra sig själv meningsfull”. Att det är möjligt att lyckas med att göra skolan meningsfull och motivera när ingen motivation finns visar bland annat min egen forskning. I sin bok The Tact of Teaching lyfter Max van Manen fram att lärares främsta förmåga att skapa inre motivation hos eleverna handlar om att ha en känsla för och kunna tolka vad elever känner inför olika situationer i skolan. Motivation är situationsbundet, alltså kopplat till ett specifikt sammanhang.

Miljövärdering Är det korrekt, ur samhällsekonomisk synvinkel, att till exempel begränsa exploateringen av ett unikt fjällområde eller att vidta åtgärder för att minska utsläppen av trafikavgaser i en innerstad? Att sätta ett värde på förändringar i miljön är en viktig del av en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Varför värdera miljön? - Globalis.se Rwanda är Afrikas mest tätbefolkade land. Därför är konkurrensen om jordbruksmark stor, speciellt mellan grupperna hutuer och tutsier. Efter ett av världens värsta folkmord år 1994 har Rwanda haft en förhållandevis god ekonomisk och politisk framgång.

Ojnareskogen värd långt mer än kalkjobben Kalkbrytningen innebär verksamhet i högst ett par decennier, medan skadan i naturen riskerar att bestå för evigt. Sveriges regering har nu ett omstritt ärende på sitt bord. Säger regeringen ja till förslaget från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland att göra hela Ojnareskogen till ett Natura 2000-område, så är ärendet avslutat. Säger regeringen nej kan EU komma att köra över den rödgröna koalitionen, med miljöargument.

Lärares kännedom om egna lärstilar kan öka motivationen För att möta olika elevers behov och preferenser är det viktigt att lärare har kännedom om diskrepansen mellan sina elevers kognition, motivation och andra påverkansfaktorer å ena sidan och sitt eget sätt att förhålla sig till lärande, undervisningsämnet och elevgruppen å den andra. Lärare som reflekterar över sina egna lärstilar och hur dessa påverkar undervisningen och som dessutom förstår elevgruppen, kan öka elevernas måluppfyllelse. I artikeln ”Students’ learning styles compared with their teachers’ learning styles in upper secondary school – a mismatched combination” jämför Lena Boström, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, lärares och gymnasieelevers preferenser gällande lärstilar. Studien baseras på 53 gymnasielärares och 102 gymnasieelevers enkätsvar och uppgifterna samlades in mellan 2008 och 2010.

Köld Om man tittar på en jordglob, ser man att Sverige ligger ganska högt upp på norra halvklotet, betydligt närmare nordpolen än ekvatorn. Just nu lutar vår norra halva av jorden lite snett bort från solen, mot den mörka och kalla sidan av världsrymden. Gryningen övergår snabbt i skymning och solen orkar knappt över horisonten. Skuggorna blir långa även mitt på dagen och under sådana förhållanden värmer inte solen särskilt mycket. Mörkret är en viktig förutsättning för kyla.

Nytt tufft svenskt klimatmål föreslås Det var en sensation att klimatmötet i Paris före jul bestämde att världen ska sikta på max 1.5 grads uppvärmning, och inte bara 2 grader som man beslutat tidigare. Många har väckt frågan hur den tuffare målsättningen påverkar den svenska klimatpolitiken och det förslag till utsläppsmål som miljömålsberedningen ska lägga fram den 1 mars. SVT Nyheter kan nu avslöja att det förslag beredningen diskuterar säger att utsläppen ska minska med hela 90 procent. Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet Tomas Jungert, Linköpings universitet Har yttre belöningar (exempelvis guldstjärnor i kanten av skrivboken) en negativ inverkan på elevers inre motivation? Minskar intresset för människor att engagera sig i eller prestera väl i en uppgift när yttre belöningar erbjuds? Flera meta-analyser har visat att så är fallet. Self-Determination Theory (SDT) är en teori som såväl teoretiskt som praktiskt belyser hur lärare kan stödja elever för att öka deras inre motivation. n av de mest utmanande och kritiska uppgifterna i undervisningssituationer är att motivera elever.

Det här är El Niño Det talas mycket om väderfenomenet El Niño just nu och hur det påverkar olika väderförhållanden på jorden. Även om fenomenet återkommer med jämna mellanrum, oftast med intervaller på 3-5 år, verkar årets El Niño vara den kraftigaste på över 15 år. Senast jorden upplevde en exceptionellt kraftig El Niño var 1997-1998. Men vad är det som egentligen händer under El Niño och varför?

Related: