background preloader

Professionell utveckling

Facebook Twitter

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla. Hur får man en undervisning som utmanar alla elever?

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla

Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de förmågor som ska bedömas. Arbetsuppgifter som utmanar högpresterande elever, men som också stöttar de elever som är i behov av särskilt stöd. Jag har höga förväntningar på alla elever, men det är en utmaning att motivera och skapa strukturer så att alla eleverna ges möjlighet att nå upp till dessa. Lifelong Learning Web. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare.

Kollegialt lärande. Föreläsningar och föreläsare - boka enkelt hos Athenas! Bilder - upphovsrättsguide för lärare. Pedagogiskt paket kring näthat. Näthat tar varken rast eller helg Skolan har ett stort ansvar, eftersom kränkningarna ofta pågår både under skoltid och på fritiden.

Pedagogiskt paket kring näthat

Väck diskussion och medvetenhet i klassrummet med hjälp av övningarna i vårt pedagogiska paket. No hate: No Hate i skolan Fem korta övningar kopplade till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag. Eleverna får göra värderingsövningar, lyssna på poddar, analysera fallexempel och diskutera utifrån de förberedda frågorna. Högstadiet och gymnasiet. Statens medieråd: Mobbning och kränkningar på nätet Faktatext på MIK-rummet kompletterat med reflektionsfrågor, lektionstips och fördjupningsmaterial. No hate: Vad gäller juridiskt på nätet? Jobba smart - Stockholm aug 2015 by Helena Kvarnsell on Prezi.

Slöjd - samtalsguide om kunskap och bedömning. Pernilla Kans planerar undervisningen tillsammans med sina elever. Webbkurs: IT för lärare. För en tid sedan hjälpte jag Nationalencyklopedin att ta fram en av tre webbkurser som ingår i det webbaserade utbildningspaketet ”IT för lärare”.

Webbkurs: IT för lärare

I paketet ingår flera utbildningar som helt och hållet fokuserar på hur internet och sociala medier kan användas i undervisningen. Det bästa av allt – under 2015 erbjuder NE alla som är lärare och som har ett personligt konto att ta del av webbkurserna helt kostnadsfritt! Så om du har ett NE-konto några minuter över i sommar är dessa 20-30 minuterskurser väl värda att klicka sig igenom. Föreläsningar och föreläsare - boka enkelt hos Athenas! Bilder - upphovsrättsguide för lärare. TV: Så kan SO-lärare arbeta digitalt om barns rättigheter. Lotta Karlsson, lärare i samhällskunskap, berättar om en spännande digital resa hennes gymnasieklass gjort.

TV: Så kan SO-lärare arbeta digitalt om barns rättigheter

På elevernas initiativ använde de egna filmer, appar och Twitter för att visa att de bryr sig om barns rättigheter världen över. Tillsammans med sina elever på Östergårdsskolan i Halmstad jobbade Lotta Karlsson (@frokenflipp på Twitter) med geografi och människors olika förutsättningar. Med frågeställningen "varför ska vi bry oss" tog eleverna egna initiativ till att digitalt visa hur de gör det, istället för att bara skriva en text. . Svenska Läromedel. Frågeställningar till "Det digitala läsandet" av Maria Rasmussen #pedaläslyft. Vad behöver skolan för att integrationen ska fungera bättre? - Almedalen 2015 - Lärarkanalen. Almedalen 2015 - Lärarkanalen. Trygghet - fördjupad analys av Skolenkäten. Publikation Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola.

Trygghet - fördjupad analys av Skolenkäten

Utöver årsvisa sammanställningar och statistikrapporter om enskilda skolor gör Skolinspektionen fördjupade analyser inom vissa områden. I denna PM tittar vi närmare på elevernas trygghet. Analysen bygger på de elev- och personalsvar som kommit in under 2014, sammantaget drygt 62 000 svar. The Learning Pit with James Nottingham. SKL TV Almedalen 2015. Pea_2077_35663_5.

#afkVarberg15. Skolsmedjan. ▶ Skolsmedjan. Bedömningsaspekter. Vad%20g%C3%B6r%20f%C3%B6rstel%C3%A4raren.pdf. Bedömer du likvärdigt? Ett självtest! Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen.

Bedömer du likvärdigt? Ett självtest!

Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! 1. Har du i din planering tagit hänsyn till elevers olikheter vad gäller intresse, förmågor, förutsättningar? A) Ja, det är självklart. Jag kan räkna upp minst 5 konkreta exempel på hur jag har tänkt kring detta. b) Javisstja! C) Nej, det är inte mitt jobb. Ladda med digital kompetens. Att arbeta med särskilt begåvade elever. Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade.

Att arbeta med särskilt begåvade elever

De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att lära. Om stödmaterialet.

SKL TV: Att leda människor i det digitala förändringsarbetet 28 maj 2015. Forskning-i-korthet-2014-1.pdf. Barns och elevers delaktighet och inflytande 1. Starta. Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och elever - det främjar också deras lärande och utveckling.

Barns och elevers delaktighet och inflytande 1. Starta

Därför hänger frågor om delaktighet och inflytande tydligt samman med utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden. Barns och elevers reella inflytande behöver stärkas. Det här utvecklingspaketet syftar till att möjliggöra detta genom att öka medvetenheten kring vad delaktighet och inflytande är och hur begreppen hänger ihop. Målgrupp: Detta utvecklingspaket vänder sig till personal i förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, fritidshem, sameskola, specialskola samt grundsär- och gymnasiesärskola. UR-program om didaktik & ledarskap (with tweets) · Anna_Kaya. Skolfam. Välkommen till Skolfam webbutbildning!

Skolfam

Här är webbutbildning i arbetsmodellen Skolfam. Materialet baseras på den manual som beskriver hur arbetet går till och på erfarenheter från erfarna medarbetare. Utbildningen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med Skolfam. Utbildningen innehåller olika spår så att du kan välja det spår som passar dig. Följande spår finns: Skolsverige. Med anledningen av SETT, en av Sveriges största fortbildningsinsatser för lärare, så släpper vi tre korta specialavsnitt som inte följer det vanliga formatet för Skolsverige.

Skolsverige

Avsnitten är drygt en kvart lång och är tänkta att passa bra under morgonpendlingen/morgonpromenaden till dagens begivenheter på SETT samtidigt som de ska vara minst lika relevanta för dig som inte är på SETT. Varje dag har vi en gäst, som talar under dagen på konferensen. Dagens avsnitt gästas av Mia Smith, språklärare och vice ordförande för Språklärarnas Riksförbund. Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0. TV: Årstaskolans talkshow Tänktanken från SETT 2015 i efterhand. Jason "Timbuktu" Diakité var en av gästerna i Tänktanken-podden på SETT 2015. Den producerades av Årstaskolan i Lärarförbundets mötesplats. Den 14-16 april var det dags för SETT-dagarna 2015.

Här fick lärare från hela Sverige veta det mesta och det bästa om skola, lärare och utbildning idag. Bloggar för Pedagog Stockholm. Tänktanken. Under alla tre dagarna kommer Årstaskolan och dess podcast Tänktanken att sända live från morgon till kväll från Lärarförbundets monter C:41 och här på nätet. Lite mer dialog – lite mer personligt – lite mer på djupet. Givetvis kan du också ta del av allt i efterhand. Se mer om det längst ned på sidan. Håll utkik här och på sociala medier när vi släpper program, gäster och allt annat. #SETTdate - Lärarkanalen. Skolfederationen, erfarenhetsutbyte i Helsingborg 150423.