background preloader

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Nyanländ elev I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Kartläggningsmaterialet Materialet består av tre steg Steg 1: Elevens språk och erfarenheter. Steg 2: Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Steg 3: Elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen. Related:  BFL och annat om lärande3BFL och lärande4

Rättssäker betygssättning | Johan Kants blogg I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning. Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. Bakgrunden var att jag tyckte att Bo Sundblads och Per Måhls föreläsning om Rättssäker betygssättning borde vara en föreläsning som alla lärare borde se, egentligen borde ha sett, inte minst med tanke på mediadebatten. För vara riktigt ärlig borde Skolverket ha spelat in detta för länge sedan. Film 1: Rättssäker betygssättning Film 2: Planering Film 3: Allmänna råd Film 4: Mättraditioner Film 5: Bedömningsprocessen Film 6: Matriser Arbetsmaterial till filmerna: Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning

Tvärgruppsarbete gör alla aktiva – Fröken Jingfors Det är svårt att få till bra grupparbeten där alla elever bidrar och visar vad de kan. Jag jobbar ofta med tvärgrupper som ett sätt att göra alla i en grupp aktiva. Man kan göra det på många olika sätt både som en snabb klassrums aktivitet eller som slutredovisning av ett större arbetsområde. En tvärgrupp är en grupp som består av medlemmar från olika andra grupper. Fördelar med att jobba med tvärgrupper Hur gör man då? Jag brukar jobba med tvärgrupper och det finns flera olika sätt att göra det på. En annan variant av exemplet ovan har jag gjort i naturkunskap när vi jobbar med kroppen. Att kartlägga nyanlända elever, Steg 1- mina erfarenheter I det här inlägget vill jag dela med mig av mina erfarenheter i att kartlägga nyanlända elever med Skolverkets kartläggningsmaterial Steg 1, Språk och erfarenheter. Inlägget finns också på Lärarnas Riskförbund där jag bloggar som ämnesspanare. Oavsett hur man har organiserat mottagandet av nyanlända elever så ska man kartlägga eleven. Bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Eftersom jag jobbar på en mottagningsenhet för nyanlända elever i grundskolan, är vårt huvuduppdrag att kartlägga elever som är nya i svenska skolan. Erfarenheter som jag delar med mig av i det här inlägget, är enbart en sammanfattning av mina erfarenheter. ”Jag vill bli en berömd fotbollsspelare eller politiker. // Hülya Relaterat

10 saker jag lärt mig om den svenska skolan | Education without values, as us... När jag var nyutexaminerad var jag färdig lärare. Jag visste hur man sätter rättvisa betyg, hur man planerar lektioner som stämmer med den pedagogiska forskningen, hur man väcker lust att lära. Nu, drygt 20 år senare vet jag att färdig blir jag aldrig. Ett stort tack till alla mina kollegor som står ut med mig när jag gnäller i personalrummet. Like this: Like Loading... Related Skolverket om betyg, april 2016 Upload Malin Frykman Loading... Working... ► Play all Skolverket om betyg, april 2016 Malin Frykman3 videosNo viewsUpdated today Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists...

Start - Bedömningsportalen Kartläggningen i Steg 1 ger skolan en bild av elevens språk, tidigare skolgång, intressen och förväntningar utifrån elevens och vårdnadshavarens egna uppfattningar och beskrivningar.​ Ladda ner materialet Lärarhandledning (pdf) Lyssna Samtals- och dokumentationsunderlaget och kartläggningsprofilen finns både som vanlig pdf samt skrivbar pdf. Samtals- och dokumentationsunderlag (pdf) Samtals- och dokumentationsunderlag (skrivbar pdf) Kartläggningsprofil (pdf) Kartläggningsprofil (skrivbar pdf) Tillhörande material Det kompletterande samtalsunderlaget för elever med funktionsnedsättning finns både som vanlig pdf samt skrivbar pdf. Kompletterande samtalsunderlag för elever med funktionsnedsättning (pdf) Kompletterande samtalsunderlag för elever med funktionsnedsättning (skrivbar pdf) Förteckning över skolans ämnen (pdf) Förteckningen över skolans ämnen finns översatt till andra språk: Albanska.pdf Amhariska.pdf Arabiska.pdf Bosniska.pdf Dari.pdf Engelska.pdf Franska.pdf Kroatiska.pdf Kurmanji.pdf

Information - Bedömningsportalen Våren 2016 publiceras ett kursprov som prövar reception, interaktion och produktion. I engelska 7 finns även ett äldre material som innehåller uppgifter som stöder bedömning av muntlig och skriftlig produktion och interaktion. Våren 2017 publiceras ett nytt kursprov som prövar reception, interaktion och produktion. Kursprov i engelska 7 Det muntliga delprovet Det muntliga delprovet är inte tidsbundet och kan genomföras från och med den 7 mars 2016. De receptiva och skriftliga delproven De receptiva och skriftliga delproven kan genomföras tidigast den 8 april 2016. Detaljerad information om hur genomförandet av de olika delproven kan organiseras finns i lärarinformationen som publiceras i samband med materialet för delprovet Focus: Reception & Usage - Usage den 7 mars 2016. För att få åtkomst till provet krävs inloggning. På Göteborgs universitets webbplats hittar du exempel på uppgiftstyper. Förberedelser inför genomförandet Genomförandet av kursprovet kräver vissa förberedelser. Bedömningsstöd

Undervisningstips Del 9 Återkoppling i rätt tid och rätt format – NORDSTRÖM E... I det här inlägget har jag försökt att sammanfatta forskningen om vad som kännetecknar effektiv återkoppling utifrån rätt tid och rätt format för att den ska maximera elevernas kunskapsutveckling. Nästa blogginlägg kommer att handla om digitala verktyg som lärare kan använda i undervisningen för att ge både skriftlig och muntlig återkoppling till eleverna. Återkoppling i rätt tid Återkoppling sker ofta från läraren i helklass vilket medför att eleverna inte uppfattar att återkopplingen riktas mot just dem. Eleverna befinner sig ofta vid olika platser i sin inlärningsprocess vilket gör att återkopplingen behöver komma i rätt tid och vara utformad i rätt format. Det är betydligt vanligare att lärare ger mer frekvent återkoppling än vad som tas emot av eleverna. Oavsett återkopplingsfrekvens, format och avsändare måste återkopplingen leda till att eleverna får bearbeta informationen, eller få möjlighet att visa på samma förmågor vid ett senare tillfälle. Återkopplingens format

Start - Bedömningsportalen För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Resultatet av kartläggningens två första steg, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om placering i årskurs och i undervisningsgrupp. Det tredje steget är frivilligt för skolan att använda, men ger ett gott stöd för ämneslärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Läs mer om materialet genom att välja Handledning i vänstermenyn. Gå direkt till webbkursen

Related: