background preloader

Utveckling av undervisning

Facebook Twitter

Nyanlända går vidare 2017 - konferensen för dig som lärare. Nu tar många nyanlända elever klivet in i ditt klassrum.

Nyanlända går vidare 2017 - konferensen för dig som lärare

Därmed är det även ditt ansvar som ämneslärare i matematik och SO att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Och det ställer nya krav på dig som ämneslärare. Genrepedagogik i praktiken. Jag har gått kurser, jag har läst böcker, jag har haft åsikter och gett respons om andras arbete i genre Men nu är det min tur att undervisa eleverna i skrivande.

Genrepedagogik i praktiken

Det är lite läskigt eftersom jag förväntas veta men aldrig har gjort. Men jag ser det som ett lärtillfälle för mig. Jag gjorde en lärande matris i helgen och fick fantastisk respons på den i facebook-gruppen Kollegialt skapande av lärande matriser. Planeringen är alltså klar med en röd tråd från planering till bedömning – i alla fall inne i mitt huvud. Pluggkoden: Strategier för minnet - UR Skola. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Lärarrummet: Tre pedagoger - om att skapa lugn - UR Skola. Bedömningsaspekter innehåll språk MATRIS med EXEMPEL. Modersmål "Arabiska" اللّغة العربيّة. Learning Sciences Dylan Wiliam Center.

Barsamtal – Språkundervisning och delakultur - Tänktanken. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Tips inför uppsatsen. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Konsten att ge strategier för att lyssna. Hem - Skolcopy.

Utbildning för nyanlända elever. Välkommen till Skolverkets konferens om utbildning för nyanlända elever.

Utbildning för nyanlända elever

Konferensen vänder sig till dig som rektor, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med att ta emot och utbilda nyanlända elever. Läxor och läxhjälp. För att läxan ska bli ett stöd för elevernas lärande är det viktigt att läxor, när de används, hänger ihop med undervisningen, förbereds, förklaras och följs upp i undervisningen på ett bra sätt.

Läxor och läxhjälp

Genom att tänka igenom hur läxorna förbereds, konstrueras och följs upp kan läraren se till att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra läxorna. Planeraochorganisera slutvers1712. 30 Habits Of Highly Effective Teachers. Editor’s Note: We often look at the qualities and characteristics of good teaching and learning, including the recent following pieces: How A Good Teacher Becomes Great What You Owe Your Students Ten Secrets To Surviving As A Teacher The Characteristics Of A Highly Effective Learning Environment How To Be A Mediocre Teacher 25 Things Successful Teachers Do Differently by Julie DuNeen, Sketch Note Via Janet Hamilton If you ask a student what makes him or her successful in school, you probably won’t hear about some fantastic new book or video lecture series.

30 Habits Of Highly Effective Teachers

What students take away from a successful education usually centers on a personal connection with a teacher who instilled passion and inspiration for their subject. Are teachers reaching their students? Nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning. – Nyanlända elever har samma rättigheter som alla andra elever i skolan.

Nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning

Men det finns några bestämmelser som specifikt berör nyanlända elever och som syftar till att stärka dessa elevers möjligheter att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål, säger Ulrika Lundqvist, chef för Förskole- och grundskoleenheten på Skolverket. Bedömning av nyanlända elevers kunskaper I grundskolan ska en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. Bedömningen av elevens kunskaper ska tillsammans med sociala faktorer och elevens ålder vägas in när rektorn fattar beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp. Den inledande bedömningen ligger till grund för den fortsatta planeringen och genomförandet av undervisningen. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.

Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra.

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. När vikarien ska ta över - Robin Smith.

Jaha, VAB.

När vikarien ska ta över - Robin Smith

Igen. Fan också! Vi är många, vi lärare som upplever stress när vi inte kan vara på plats i skolan och ta hand om våra elever. Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl. ”Jag får inte sätta F om det inte finns ett ÅP”.”Jag får inte sätta F om jag inte varnat eleven”.”Jag måste sätta F om en elev ”restar” centralt innehåll från tidigare terminer”.

Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl

Det cirkulerar många påståenden om vad som gäller kring betygsättning. Jag förvånas över att man inte vet vad som gäller. Kanske är det så illa att man inte vet var man hittar information kring betygsättningen? Eller så vet man inte utan litar på det andra säger. Noteringsunderlag för Engelska delprov A 2.3. Den låga nivån i årskurs 6 är bara att tugga i sig... - Sara Bruun.

För några veckor sedan hjälpte jag till att bedöma 7ors uppsatser i engelska.

Den låga nivån i årskurs 6 är bara att tugga i sig... - Sara Bruun

Dessa var skrivna i slutet av september och läraren skickade texterna till mig för hjälp med sambedöming. När vi var klara var vi överens om att de flesta låg på F/E-nivå och några enstaka högre. Lärarens bekymmer var att dessa elevers betyg från årskurs 6 var väldigt höga. Det fanns inga F i betyg och de flesta eleverna hade betyget C eller högre. Ett flertal av eleverna hade B och A i betyg i engelska och deras texter ( två olika skrivuppgifter) bedömdes som E i oktober/november årskurs 7. 4 månader efter att betyget B eller A har satts i årskurs 6 anses alltså eleverna befinna sig på en E-nivå skriftligt.

Ta några minuter och läs texten här bredvid eller om det blir suddigt på din iPad läs pdf här: Scrolla ner till text 3. Memet Aktürk-Drake - Stockholms universitet. Julklappsb%C3%B6cker2015. Ångest är min arvedel (konsten att hantera sin rättning, del 1) - Robin Smith. Klockan är 03.28 och jag är vaken. Hjärtat klappar lite för fort, tankarna snurrar och jag kan varken somna om eller förmå mig att stiga upp och ta tag i det som håller mig vaken – rättningen. Eller bedömning som vi väl väljer att kalla det idag. Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola) Publicerad av: Sten Svensson torsdag, november 12, 2015 · 9 Kommentarer Det finns en risk att de nya läro- och kursplanerna är dysfunktionella och att de inte leder till verklig kunskap, skriver Ingrid Carlgren.

(red) Studiehandledning på modersmålet.