background preloader

ALLA BARNENS RÄTT

Facebook Twitter

Fredslåten

Barn i alla länder vill att det ska bli fred.

Barn i alla länder vill att det ska blir fred.

Vi vill ha en värld där människorna skrattar och ler.

Vi vill ha en värld där människorna skrattar och ler.Barn i alla länder vill att det ska bli fred.

Barn i alla länder vill att det ska bli fred.

Vi vill hjälpas år att hålla fred med varann.

Vi vill hjälpas åt att hälla fred med varann.

Barn i alla länder vill att det ska bli fred.

Barn i alla länder vill att det ska bli fred.

Barnkonventionen: Material för lärare. V6546.pdf. Children world B&W.jpg (JPEG Image, 459 × 373 pixels) Skolmaterial. Alm42_start_130909. Rafiki. Skolvägar i världen. Evas Superkoll Säsong 2, del 13-16. Krig svårt även för Alfons. Redan i sin första Alfons Åberg - bok ”God natt Alfons Åberg” använder Gunilla Bergström sina litterära figurer för att gestalta en situation av högsta aktualitet för barn och föräldrar.

Krig svårt även för Alfons

Då var Alfons bara fyra år och hade som vi minns ganska svårt för att somna. Nu, när han sedan åtskillig tid är sex år ställs han inför mer avancerad problematik. Den här gången gäller det för honom att förstå begreppsom krig och soldat. Gunilla Bergström har även i några tidigare böcker använt Alfons för att spegla olika typer av etisk problematik med ett barnnära fokus.

Det har varit ämnen som skuldfrågor, snatteri eller feghet. I vårens bok Alfons Åberg och soldatpappan lämnar emellertid Bergström barnkammarens dramatik och flyttar ut sin berättelse på vuxenvärldens konfliktarena. Alfons blir ett medel för att belysa våldets och krigets mekanism ur ett för barn begripligt perspektiv. Ingenting av det ”krigsäventyr” Alfons väntat sig eftersom all hans krigserfarenhet bygger på film och tv-spel. Barn har alla rätt i världen! CHILDREN OF THE WORLD COLORING PAGES. Fakta om barn i socialt utanförskap. Vad är socialt utanförskap?

Fakta om barn i socialt utanförskap

Barn i socialt utanförskap har svårt att få sina behov och rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda. Det finns idag stora skillnader i barns tillgång till de allra mest grundläggande rättigheterna (1). Det kan handla om rättigheter som exempelvis utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, hälso- och sjukvård, skydd mot våld, kränkningar och omsorgsbrister, särskilt stöd till barn med funktionsnedsättningar, deltagande i fritidsaktiviteter och kulturellt liv. Barn kan hamna i socialt utanförskap av många olika anledningar: ekonomisk utsatthet, funktionsnedsättningar, brister i hälsa, boende, utbildning och sociala relationer, utsatthet för våld och missbruk etc. Det kan också ha sin grund i att hjälp och tillgång till olika välfärdsinsatser ser olika ut beroende på var du bor. Filuren. Photos of Children From Around the World With Their Most Prized Possessions. Chiwa – Mchinji, Malawi Shot over a period of 18 months, Italian photographer Gabriele Galimberti‘s project Toy Stories compiles photos of children from around the world with their prized possesions—their toys.

Photos of Children From Around the World With Their Most Prized Possessions

Galimberti explores the universality of being a kid amidst the diversity of the countless corners of the world, saying, “at their age, they are pretty all much the same; they just want to play.” But it’s how they play that seemed to differ from country to country. Galimberti found that children in richer countries were more possessive with their toys and that it took time before they allowed him to play with them (which is what he would do pre-shoot before arranging the toys), whereas in poorer countries he found it much easier to quickly interact, even if there were just two or three toys between them. There were similarites too, especially in the functional and protective powers the toys represented for their proud owners. Stella – Montecchio, Italy Pavel – Kiev, Ukraine.

These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world. Like us on FB: Where Children Sleep is a powerful photo series by English photographer James Mollison.

These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world

He traveled around the world capturing the differences between the lifestyle of kids from different countries. The discrepancy is quite shocking, as in the series you will find photos of children like Kaya from Tokyo, whose mother spends more than $1.000 a month on her dresses, as well as photos of kids from Brazil or Nepal that barely have a roof over their heads. Fredslåten. Visst_ar_det_sjalvklart_att_sova_tryggt_om_natten. Vem20e4r20jordens20advokat.

Om världen var en by

Ge världens barn världens chans. I stormens öga. I stormens öga är ett interaktivt klassrumsspel om barnkonventionen för årskurs 4-7.

I stormens öga

Det här är ett spännande skolmaterial om barns rättigheter och om barns situation världen över. Syftet är att få barn intresserade av barnkonventionen och vilken roll rättigheter spelar i våra liv. I stormens öga riktar sig till lärarledda grupper om minst 12 elever. Materialet består av det webbaserade spelet med tillhörande inspirationsfilm och lärarhandledning. Spelet är uppbyggt kring barnkonventionens fyra huvudprinciper och visar vad som händer när eleverna själva får bygga sitt samhälle genom samarbete, diskussioner och beslutsfattande.

Handlingen går ut på att en stor grupp barn i olika åldrar blir strandsatta på en öde ö, där de ska försöka överleva tills de upptäcks och kan återvända hem. Ladda ner materialet här. Materialet är producerat av UNICEF Sverige. jAG VILL SÄGA NÅGOT! Barnkonv_lattlastweb 2014.pdf. Om barn och ungas rättigheter från 6-9 år. Lektionsbank. BRIS för vuxna - Barnets rättigheter i skolan. Det är de vuxna i skolan som har ansvaret för att se till att alla skolbarn får en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

BRIS för vuxna - Barnets rättigheter i skolan

Nolltolerans mot kränkningar och diskriminering Reglerna i skollagen beskriver alla skolors ansvar för att bland annat förebygga, utreda och motverka kränkande behandling av barn och elever. Bestämmelserna innebär att det idag råder en nolltolerans mot kränkningar i förskola och skola. Det kan till exempel handla om att retas för att någon är överviktig eller har fel hårfärg, kläder, musiksmak m m. Men det behöver inte ha sin grund i någon särskild egenskap hos den person som utsätts, även knuffar eller exempelvis ”utfrysning” är att se som kränkande behandling. Diskriminering och trakasserier är handlingar som har samband med någon av de diskrimineringsgrunder som framgår av diskrimineringslagen. De diskrimineringsgrunder som räknas upp i lagen är följande: Skolan är skyldig att följa lagen Text: BRIS.

Läs hela Barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år.

Läs hela Barnkonventionen

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter. Barnkonventionen. Pernilla Stalfelts barnbok om barnkonventionen - Barnkonventionen och barns rättigheter. Stalfelt, P - Alla barns rätt - 29675634. Alla barns rätt för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes.