background preloader

Svenska som andraspråk

Facebook Twitter

Skolverket nyanlända.

Sånger

Begreppslistor på arabiska i SO, NO och teknik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Läromedel. Svenska spel. Spel som lär dig läsa och skriva.

Svenska spel

Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din kunskap i svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Hänga gubbe 0 av 40 nivåer klara • Stavning• Alfabetet• Bokstäver Lista ut den mening eller det ord som döljs genom att gissa bokstäver. Ordpussel 0 av 12 nivåer klara Dra med fingret eller musen över bokstäverna och bilda de ord som efterfrågas.

Stava ord 0 av 21 nivåer klara • Stavning• Läsning Öva på att skriva genom att titta på bilden och sedan skriva det ord som bäst beskriver bilden. Ordjakt 0 av 10 nivåer klara Försök hitta vanliga svenska ord i detta ordspel. Hur stavar du Lär dig de vanligaste felstavningarna för svenska ord och befäst den korrekta stavningen. Dubbelteckning 1 0 av 3 nivåer klara • Dubbelteckning• Stava Adjektiv åk 2-4.

Daily Swedish - Learn 5 New Swedish Words Every Day. Daily Swedish helps you study Swedish words, pronunciation, and learn Swedish grammar.

Daily Swedish - Learn 5 New Swedish Words Every Day

Try the Word Quiz, or the new En or Ett Noun quiz today. Daily Swedish in Social Media Share a link to DailySwedish.com with your friends: About Daily Swedish Daily Swedish is a free online quiz and word of the day website different from anything you have seen before. Please bookmark this site by pressing ctrl + D on your keyboard. Daily Swedish borrows its dictionary from Folkets Lexikon. Learning Swedish – en gratis webbkurs i svenska. Learning Swedish är en gratis nybörjarkurs i svenska för självstudier på webben, som tagits fram av Svenska institutet i samarbete med svenska och utländska universitet.

Learning Swedish – en gratis webbkurs i svenska

Webbkursen går snabbt framåt och riktar sig i första hand till internationella studenter, utan förkunskaper i svenska, men kan med fördel också användas av dig som redan kan lite svenska och som behöver repetera. Du kan också betala för lärarstöd för en effektivare språkinlärning. Kursen är uppdelad i tre moduler som tillsammans motsvarar nivå A2 enligt den gemensamma europeiska nivåskalan för språk. Efter varje modul finns ett test som du kan göra för att se om du kan hoppa direkt till nästa modul. I kursen får du träffa Nathalie och hennes vänner som pluggar vid Uppsala universitet. Learningswedish.se fungerar på alla moderna datorer och läsplattor med internetuppkoppling. Till Learningswedish.se. Radio Sweden på lätt svenska. Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen. Aktivera dubbelklick Läs upp webbplatsen Lyssna Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst Stäng.

Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen

Learning Swedish. Click here to create an account: Join this course If you already have an account, please login.

Learning Swedish

You are not logged in. You are logged in. Welcome to Learning Swedish – a free language course! SVA/SFI. Denna sida är tänk som en resurs för att hitta webbmaterial och appar för att arbeta med nyanlända.

SVA/SFI

Sidan uppdateras… Webbresurs Denna serie är gjord för barn med svenska som andraspråk. Vi får intressanta fakta om kroppens viktigaste organ: hjärtat, hjärnan, huden, magen, skelettet och musklerna.

Nyanlända

Jallaskolan-01. Studiehandledning - home. Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? Hur bör svenska som andraspråksundervisningen bedrivas, inom klassens ram eller som separat undervisning?

Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat?

Vi kan börja med att omformulera frågan till: Hur ska undervisning utformas för att de elever som har behov av undervisning i svenska som andraspråk har störst möjligheter att få stöttning i sin andraspråksutveckling? Eller: Vad har betydelse för att elever som har svenska som andraspråk genom undervisning ska kunna få maximal stöttning i sin andraspråksutveckling?

Svaret på den senare frågan måste till att börja med vara: Möjligheter att få delta i språkligt utmanande och utvecklande aktiviteter och att i dessa aktiviteter få vara språkligt aktiv. Undervisning inom klassens ram Att undervisa i svenska som andraspråk ”separat” kanske var det som avsågs med skrivningen i Skolförordningen (2011:185, 5.kap §14) om att undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas om det ”behövs”. Skillnader_sv_sva_Lgr11.pdf. Frågor jag ofta får. Svenska som andraspråk, textad. Undervisa nyanlända. Hülya Basaran om digitaliseringen av jobbet med nyanlända elever.

Tv-program och filmer

Lyssna. Andra skolämnen. Apptips. Övningar och test. Grammatik. Ord och uttryck. Kultur och traditioner. Länkar. Läsa. Nyheter. Skola skolverket. Kartläggning. Studiehandledning - home. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Digitala verktyg för språkdidaktik - Wikiversity. Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling.

Digitala verktyg för språkdidaktik - Wikiversity

Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. Här finns instruktioner om hur du lägger till material! LyssnaLäsSkrivSamtalaTala. Svenska och arbetsliv för invandrare. Lararhandledning.