background preloader

Digitala verktyg

Facebook Twitter

Tangentbordsträning: gratis online touch typing på svenska. SKL Play: Om molntjänster för förvaltningschefen. Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan. Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb - Sara Bruun. Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare.

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb - Sara Bruun

Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Att använda Chrome har många fördelar. Framförallt gillar jag de tillägg som finns och som underlättar mitt arbete. I denna text har jag valt ut några stycken som jag använder hela tiden. Innnan du börjar så kolla om du är inloggad i Chrome med det googlekonto du vill använda. Utan inbördes rangordning börjar jag med att visa er tillägget Awesome Screenshots. Tillägget hamnar sedan som små ikoner i menyraden bredvid adressfältet. (Det som ni ser under adressfältet är mina bokmärken och favoriter. Awesome Screenshot hjälper dig att ta skärmdumpar, bilder, så som jag har gjort i bloggen här. AdBlock Plus – oumbärligt för att bli av med alla annonser som dyker upp överallt på nätet. Lycka till! Sara.

Recept

Svenska Barnboksakademin. FLIPGRID - Google Slides. Språkplay, en ingång till det svenska språket. Har du använt dig av appen Språkplay?

Språkplay, en ingång till det svenska språket

Om inte, måste du bara testa. Detta är en app som passar ypperligt att använda med elever, både barn och vuxna, som behöver lära sig det svenska språket. Appen bygger på SVT:s program och genom programmen utvecklar man det svenska språket. Låter det krångligt? Det är det inte. Digi-bloggen. Efter de nyligen reviderade styrdokumenten med en hel del digitala inslag har en av sommarens stora lärarsnackisar i sociala medier varit debatten om digitala verktygens vara eller icke vara i skolan.

Digi-bloggen

Igen. Jag anser att datorn har stor potential, så länge man använder den ändamålsenligt. Självklart ska både elever och lärare lära sig hur modern teknik fungerar och kan användas i olika sammanhang. Likaså behöver både elever och lärare fundera på vilka för- och nackdelar som följer med användandet, vilka risker och möjligheter som finns, vilka begränsningar verktygen har, samt vilken potential verktygen kan få i framtiden. Men när användandet av verktygen diskuteras utan att koppla dem till undervisningens innehåll eller syfte blir det lätt djupa skyttegravar på båda sidor om slagfältet och debatten polariseras helt i onödan. Jag använder digitala verktyg ofta. Egentligen behöver man inte krångla till det så förbaskat. Planera mera. Använd datorn rätt. Bestäm syftet. Välj ändamålsenligt. Control Alt Achieve: Self-Editing Tools for Student Writing in Google Docs. One of the best features of Google Docs is the ability to share your work with others so they can offer comments and suggestions.

Control Alt Achieve: Self-Editing Tools for Student Writing in Google Docs

As awesome as that is, sometimes a student may not have another person available to provide feedback, and will need to do the editing on their own. Thankfully there are loads of useful tools that can help students to self-edit their writing, including text-to-speech, grammar checkers, dictionaries, and more. With these resources students can take ownership of the editing process to improve their writing. Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå – Strategier för lärande. Att synliggöra lärandeprocessen – för att anpassa undervisningen På sidan Bedömning för lärande kan vi läsa följande: ”Utifrån samma undervisning lär sig elever olika saker och olika fort.

Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå – Strategier för lärande

För att anpassa undervisningen och ge den återkoppling eleverna behöver, måste läraren veta vad eleverna lärt sig och hur de tänker. För att hjälpa elever vidare behöver läraren se både deras kunskaper och deras missförstånd. Det är emellertid skillnad på att ställa frågor medan lärandet pågår och frågor som ska utgöra en slutbedömning. Efter att under de senaste åren ha läst Dylan Wiliams Att följa lärande och John Hatties Synligt lärande för lärare, Helena Wallbergs Formativ bedömning i praktiken och deltagit på ett antal fortbildningar med bland annat Christian Lundahl har det blivit extremt tydligt för mig hur viktigt ovanstående är! Tekniken förenklar men är inte en förutsättning. DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz.

Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser.

DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz

För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com är ett annat alternativ för kollaborativt skrivande! Using the Draftback Extension. SlideBoom - upload and share rich powerpoint presentations online. Timeline JS3 - Beautifully crafted timelines that are easy, and intuitive to use. Fast, Personal Feedback on Student Work. TodaysMeet - Give everyone a voice. Omröstning online.

Sign up for Padlet. Screencast-O-Matic. AnswerGarden » Läslyftet...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. Logo Design and Name Generator. Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser.

Digitala verktyg

Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva.