background preloader

Kajsi82

Facebook Twitter

Vokaler - träna uttal. Lesson Plan: A Picture-Based Activity to Enlarge Students’ Vocabulary on Trav... I’m really happy to introduce a guest writer to you.

Lesson Plan: A Picture-Based Activity to Enlarge Students’ Vocabulary on Trav...

Maria Jose Díaz is a friend and fellow teacher from EOI Avilés and, in this blog post, she will be sharing with us an excellent communicative activity for C1 students based on pictures. María Jose also runs a blog Ingles en Aviles, which is really worth a visit. Once again I have to cover the topic of travelling with my C1 students. You might think there shouldn’t be a problem dealing with this theme because everybody likes travelling plus it’s a common topic in the elementary and intermediate levels, which means students are familiarised with it. However, what might be seen as an advantage is a disadvantage for me: students seem bored with talking about different kinds of accommodation, means of transport and flopout versus niche holidays. After racking my brains for a while I came up with this idea to help students talk about travelling from a different point of view.

Level: C1 Instructions: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Huvudsatser_och_bisatser. Sfi, steg 1 - alfabetet, uttal - Svenska för alla - Swedish for all. Valet i USA - Färdig lyssningsövning för lärare i engelska. Introduktion Ibland har jag lyssningsövningar som går ut på att eleverna får titta på ett videoklipp eller lyssna på en text samtidigt som de har texten nedskriven framför sig.

Valet i USA - Färdig lyssningsövning för lärare i engelska

Texten innehåller dock luckor och meningen är att eleven ska fylla i korrekt ord i luckorna. Jag brukar göra två versioner av manus - ett med lite färre och ett med lite fler luckor. Det är en bra övning eftersom elever som inte har bra ordkunskap och textuppfattning ofta uppfattar talad engelska som en enda ljudgröt där de inte kan höra början och slut på olika ord och därför får svårt att förstå det de hör. Att använda flera sinnen - med hjälp av digital teknik. Det är dags för lektion.

Att använda flera sinnen - med hjälp av digital teknik

På tavlan syns ett foto av soldaten Josef Schultz. Linda Skugge: Jobbkrisen är en bluff. Detta är en debattartikel.

Linda Skugge: Jobbkrisen är en bluff

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. – Ge mig tjugo minuter så ska jag fixa ett jobb! Så sa jag till Fredrik Eddahri (Big Fred) när han intervjuade mig för jobbgrillen.se. Säger man så blir folk jätteupprörda. För det finns ju inga jobb, sägs det. Det finns inget som gör mig mer upprörd än unga som säger att politikerna måste skapa fler jobb. Jobb är ingenting du får – utan något du skapar och skaffar dig själv.

GRAMMATIKSKRIVNING. Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program. Att få titta på film brukar vara ett uppskattat inslag i undervisningen.

Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program

Guiden reder ut vad som gäller när du som lärare vill visa en film för dina elever, när ni ska lyssna på radio eller se ett tv-program i skolan. Guiden gäller alla skolformer. För att få visa en upphovsrättsskyddad film i klassrummet behöver du ha tillstånd från upphovspersonerna eller från filmens distributör. Det vanliga är att upphovsrätten till filmer hanteras av filmbolaget eller av filmens distributör. Om din kommun eller region har en mediecentral går det att få tips och vägledning därifrån. Sommarpratare. Utvärdering – vid slut/vad ska jag som lärare förändra och vad ska du som elev tänka på till nästa arbetsområde Fick du lära dig det du förväntade dig?

Sommarpratare

Kom du i mål? Vet du något mer om sommarpratare nu än du visste tidigare? The 100 Best Young-Adult Books of All Time. Vizia. Att våga utmana. Det är inte alltid så lätt att utmana sina elever.

Att våga utmana

Eller egentligen är det lätt att utmana men det är inte alltid att eleverna upplever utmaningen som positiv. Just det här kan man som lärare uppleva som jobbigt. Under senare delen av hösten och första veckan i januari har mina elever i Svenska 1 fått arbeta med skönlitteratur och för eleverna innebar det 3 olika utmaningar, något jag återkommer till längre ner i inlägget. Och jag hade också fokus på följande delar av det centrala innehållet: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Jag bestämde att vi skulle arbeta med romaner, med lässtrategier, med en skriftlig romanredovisning och med en muntlig uppgift i form av en podcast. Andra utmaningen var att få alla att skriva någon sorts romanredovisning. Utmaning nr 3 blev att få eleverna att våga göra podcast, där de i grupp samtalade om sina böcker. Svenska i samarbete med skolans bibliotekarie.

Under veckorna 9-12 samarbetar jag och skolans bibliotekarie i ett projekt i kursen Svenska 1.

Svenska i samarbete med skolans bibliotekarie

I detta inlägg ska jag beskriva vad vi gjort och hur vi gjort. Knyck det du kan ha användning för. I korthet kan man sammanfatta bibliotekariens och mitt arbete så här. Vi har läst noveller, undersökt novellernas berättarstruktur, sökt information om författare och gjort infografik om författarna. Hela området kommer att avslutas med en gemensam filmvisning och filmen blir utgångspunkt för ett "textsamtal" utifrån Aidan Chambers modell. Under novellarbetet kläcktes idén om att ha "textsamtal" utifrån en film. Jag pratade med bibliotekarien och bollade mina idéer med henne. Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen? Cut-up poesi är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns.

Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen?

Man klipper upp texter som redan är skrivna och begreppet cut-up kommer från engelskans ”klippa upp” Begreppet myntades av den dadaistiske poeten Tristan Tzara så tidigt som 1916. Många musiker och författare har sedan dess använt tekniken då de skrivit låttexter. Grundidén är att man skapar något nytt genom att bryta mot de normer som säger att skapandet ska ske på ett visst sätt. Här kan ni lyssna på hur David Bowie har använt sig av tekniken. Bowie brukade skriva ner ett stycke som beskrev ett ämne. En annan musiker som inspirerades av cut-up tekniken var Curt Kobain. Varför ska jag läsa böcker? Vad behöver jag fortbilda mig i inom it? (del 3)

I båda mina tidigare inlägg har du kunnat läsa om vad IT-strategierna gått ut på samt vad som eventuellt kommer att tydliggöras.

Vad behöver jag fortbilda mig i inom it? (del 3)

I detta inlägg kommer jag att fokusera på vad som specifikt gäller för mina ämnen svenska och engelska samt vad som ska bedömas. Bedömningsmatris i engelska år 9. What Is a Dangling Modifier? A dangling modifier is a modifier that has nothing to modify. Remember, modifiers describe a word or make its meaning more specific. A dangling modifier is an error caused by failing to use the word that the modifier is meant to be describing. Here is an example of a dangling modifier (shaded): Having read your letter, my cat will stay indoors until the ducklings fly off. In this example, the missing word is we. A correct version would be: Having read your letter, we will keep our cat indoors until the ducklings fly off.

DiscoverGothenburg2016. Ett ganska tydligt förtydligande av ett ganska otydligt förtydligande. Skolverket har - säkerligen i all välmening - ställt till det rejält i vår för den lärare som vill vara säker på att följa läroplanen så bra som möjligt vid sin betygssättning. Under rubriken Betygssättning läser jag följande förtydligande på Skolverkets hemsida: Skolverket utvidgar innebörden av till övervägande del för betygsstegen B och D. Den här utvidgade innebörden gäller redan nu. Picture dictation. A Fabulous Resource for Writers - 350 Character Traits. IdiomSite.com - Find out the meanings of common sayings. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith.

Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper? Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Espresso English. English Grammar Exercises. Engelskt Ordförråd, Engelska och Skrift. Engelska 5 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i Engelska 5 i gymnasieskolan. Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess.

Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet de uppgifter som används i prov till stor del är autentiska, till exempel reportage och radioprogram, varför restriktioner för copyright begränsar våra möjligheter att publicera uppgifter på nätet Ämnesplaner 2011 Skolverkets kommentarmaterial till ämnesplanen: Om ämnet Engelska. Att översätta text - dagsaktuella ord och händelser! US Presidential Election.

Shakespeare. 52be00da-b92a-48de-98d6-e0f6cd1b75c0. Class management tool on iPad, iPhone, iPod, Windows 8 and Android. Continuing Shakespeare - Mia Smith. I ett tidigare blogginlägg berättade jag om hur jag introducerat Shakespeare till mina elever i år 7 och 8. Arbetet har fortlöpt, och här tänkte jag presentera ytterligare några bitar. Shakespeare your way Den här uppgiften är den, enligt mig och många av mina elever, mest spännande inom det här arbetsområdet.

Shakespeares verk har tolkats och omarbetats i otaliga versioner ända sedan de skrevs, och mina elever får nu göra egna tolkningar. Fokusområdet är att anpassa språket efter syfte, mottagare och situation. English Speaking Countries. How Far Back In Time Can You Go Before the English Language Becomes Incompreh... Onestopenglish: Number one for English language teachers. Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall.

I engelska (och moderna språk) ingår en förmåga som innebär att eleverna ska reflektera över: livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska) I detta inlägg tänkte jag visa på hur jag valt att arbeta med kunskapskravet med en skrivmall för att göra en källkritiks övning där eleverna får visa på följande kunskapskrav (E): Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. St. Patrick's Day - Mia Smith. Som språklärare utgår jag gärna från högtider i olika engelskspråkiga länder.

Eleverna stöter ofta på dessa i filmer och tv-serier, och att ge dem ordentlig förförståelse är ett bra sätt att koppla ihop skolengelskan med fritidsengelskan, eller den extramurala engelskan som den också kallas. Ett av mina favoritländer är Irland, och då är St. Patrick’s Day en tacksam utgångspunkt. Jag brukar ibland ta med mig min egen tin whistle och spela en jig för eleverna, men om ni inte själva spelar tin whistle kan ni ta er an ämnet på andra sätt. Som introduktion har jag skapat en presentation i prezi kring ämnet, lagom till St. Zaption - så funkar det! Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på. Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen.

Realia. Realia. Film & Fanfiction i språkklassrummet. Position of Adverbs in English Sentences. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Learning English - Grammar, Vocabulary & Pronunciation. Introducing Shakespeare - Mia Smith. Subjunctive Verbs. GT - inget att vifta bort - Mia Smith. Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla. Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord.

Simple checklist for evaluation of websites - digital literacy. A little ahead time I put these up here just to get you acquainted with them. During week 10 we will work with digital literacy and the checklist below. We will also do certain parts of Skolverket's exercises about digital literacy as well as their self-assessment. Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith. English Prepositions. Reading Comp Strategies. Video Shorts Links. Find the Right Words - Words To Use. Digital läsning: vad gör vi, och hur? - Mia Smith. Vocabulary Exercises Teaching Matters. Shakespeare - Hamlet.

Reading Worksheets, Spelling, Grammar, Comprehension, Lesson Plans - Actions. Shakespeare. Who was William Shakespeare? Synonyms for Speech & Discussion. Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun. DropboxInstaller. How can film help you teach or learn English? Information - Bedömningsportalen. QUIZ: Do you make the most common English language errors?

Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun. Online Reading Activities. First (FCE) for Schools preparation. If It Were My Home. ENGELSKA full matris.docx. Robinson Crusoe. Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation cent...

Sv-eng_ordbok_2012.pdf. Språklänkportalen - Startsidan. British Council. Free online Dictionary of English Pronunciation - How to Pronounce English words. Engelsk grammatik online. Online Reading Activities.

Education - Microsoft in Education.