background preloader

Kajsi82

Facebook Twitter

Resursmaterial för läsutveckling – Pedagog Malmö. 36 Hours in Gothenburg, Sweden. Trump seen as a child by staff, says Fire and Fury author Michael Wolff. Media playback is unsupported on your device The author of a controversial book on Donald Trump says that all his White House aides see him as a "child" who needs "immediate gratification".

Trump seen as a child by staff, says Fire and Fury author Michael Wolff

Michael Wolff said his book was based on about 200 interviews, and rejected Mr Trump's claims that it was "phony". But Secretary of State Rex Tillerson has dismissed suggestions made by Wolff that the president's mental health is failing. The book has now gone on sale early despite Mr Trump's attempts to stop it. Mr Trump's lawyers had tried to block publication of Fire and Fury: Inside the Trump White House, alleging it contained many falsehoods and saying they were considering pursuing libel charges. The president has said it is "full of lies" and was being pushed by the media and others to hurt him. On Friday, he refused to answer questions about the book as he departed for Camp David from the White House. What did Wolff say about his research? A Single Life.

"A Christmas Carol" - simplified version (KEY included) worksheet. Tea Consent. LearnEnglish Teens - British Council. Our bodies are as much as 60% water. All living things contain it and, like us, depend upon it for survival. Although 70% of the Earth is covered with water, a staggering number of the world’s poor lack even the most basic sanitation and access to clean water. 97% of the water on Earth is salt water. 2% is frozen in glaciers and ice caps. Only 1% is fresh water.

Anglophenia. ENGLISH 6 – Patricia Diaz. Hem » LÄNKSAMLINGAR » ENGELSKA » ENGLISH 6 This is basically the level of the national exams in English 6 and what they look like: 1.

ENGLISH 6 – Patricia Diaz

Idioms by theme –business-work p1. Träna de fyra färdigheterna i engelska med hjälp av skönlitteratur. På engelska 6 bestämde klassen och jag att vi skulle inleda med att använda skönlitteratur för att träna de fyra färdigheterna.

Träna de fyra färdigheterna i engelska med hjälp av skönlitteratur

Här kommer början på ett upplägg där jag också passar på att använda klassiker från den anglo-saxiska litteraturen eftersom ämnesplanens centrala innehåll nämner "[t]eman, motiv, form och innehåll i [...] skönlitteratur; författarskap och litterära epoker". Under de här första lektionerna tränade vi: lässtrategier (skapa förförståelse)textsamtal kring skönlitteraturarbete med ordkunskapLektion 1 Jag inleder med att fråga eleverna vad som krävs för en god horror story och skriver upp deras förslag på tavlan.

Därefter skriver jag upp ett antal ord från Edgar Allans Poes novell "A Tell Tale Heart" på tavlan (mad, haunted, evil eye, caution, cunningly, midnight, mortal terror, shrieked, corpse, dismembered, police, heart) och ber eleverna fundera över vad som kanske kommer att hända i novellen. Dessa två övningar syftar till att aktivera elevernas förförståelse. Class Starter Packs for Swedish high school teachers. ESL: English as a Second Language - Free English learning resources. In a Heartbeat. This lesson plan is designed around a short film titled In a Heartbeat and the theme of love.

Students learn and practice expressions using the word “heart”, watch a short film trailer, predict and write a story, watch and discuss a short film, and watch and discuss a video in which elderly people give their reactions to the short film. Language level: Intermediate (B1) – Upper Intermediate (B2) Learner type: Teens and adults. Teen Beginner level lesson materials for your teenage students. Four Skills to Teach Students In the First Five Days of School. Ww2.kqed. For ESL English Language Learners. Meaning - "Impact in" vs. "Impact on" - English Language & Usage Stack Exchange. Beginner lesson plans. Reading skills practice.

Verbalworkout.com. Vokaler - träna uttal. Lesson Plan: A Picture-Based Activity to Enlarge Students’ Vocabulary on Trav... I’m really happy to introduce a guest writer to you.

Lesson Plan: A Picture-Based Activity to Enlarge Students’ Vocabulary on Trav...

Maria Jose Díaz is a friend and fellow teacher from EOI Avilés and, in this blog post, she will be sharing with us an excellent communicative activity for C1 students based on pictures. María Jose also runs a blog Ingles en Aviles, which is really worth a visit. Once again I have to cover the topic of travelling with my C1 students. You might think there shouldn’t be a problem dealing with this theme because everybody likes travelling plus it’s a common topic in the elementary and intermediate levels, which means students are familiarised with it. However, what might be seen as an advantage is a disadvantage for me: students seem bored with talking about different kinds of accommodation, means of transport and flopout versus niche holidays. After racking my brains for a while I came up with this idea to help students talk about travelling from a different point of view.

Level: C1. Huvudsatser_och_bisatser. Sfi, steg 1 - alfabetet, uttal - Svenska för alla - Swedish for all. Valet i USA - Färdig lyssningsövning för lärare i engelska. Introduktion Ibland har jag lyssningsövningar som går ut på att eleverna får titta på ett videoklipp eller lyssna på en text samtidigt som de har texten nedskriven framför sig.

Valet i USA - Färdig lyssningsövning för lärare i engelska

Texten innehåller dock luckor och meningen är att eleven ska fylla i korrekt ord i luckorna. Jag brukar göra två versioner av manus - ett med lite färre och ett med lite fler luckor. Det är en bra övning eftersom elever som inte har bra ordkunskap och textuppfattning ofta uppfattar talad engelska som en enda ljudgröt där de inte kan höra början och slut på olika ord och därför får svårt att förstå det de hör. Övningen tränar örat att särskilja ord och fraser från ljudbilden. Nedan får ni videoklipp, upplägg med instruktioner samt de dokument som behövs för att genomföra övningen. Videoklipp. Att använda flera sinnen - med hjälp av digital teknik. Det är dags för lektion.

Att använda flera sinnen - med hjälp av digital teknik

På tavlan syns ett foto av soldaten Josef Schultz. Bildkälla: Linda Skugge: Jobbkrisen är en bluff. Detta är en debattartikel.

Linda Skugge: Jobbkrisen är en bluff

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. – Ge mig tjugo minuter så ska jag fixa ett jobb! Så sa jag till Fredrik Eddahri (Big Fred) när han intervjuade mig för jobbgrillen.se. Säger man så blir folk jätteupprörda. För det finns ju inga jobb, sägs det. Det finns inget som gör mig mer upprörd än unga som säger att politikerna måste skapa fler jobb. Jobb är ingenting du får – utan något du skapar och skaffar dig själv. GRAMMATIKSKRIVNING. Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program. Att få titta på film brukar vara ett uppskattat inslag i undervisningen.

Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program

Guiden reder ut vad som gäller när du som lärare vill visa en film för dina elever, när ni ska lyssna på radio eller se ett tv-program i skolan. Guiden gäller alla skolformer. För att få visa en upphovsrättsskyddad film i klassrummet behöver du ha tillstånd från upphovspersonerna eller från filmens distributör. Sommarpratare. Utvärdering – vid slut/vad ska jag som lärare förändra och vad ska du som elev tänka på till nästa arbetsområde Fick du lära dig det du förväntade dig?

Sommarpratare

Kom du i mål? Vet du något mer om sommarpratare nu än du visste tidigare? The 100 Best Young-Adult Books of All Time. We’re living in a golden age of young-adult literature, when books ostensibly written for teens are equally adored by readers of every generation.

The 100 Best Young-Adult Books of All Time

Vizia. Att våga utmana. Det är inte alltid så lätt att utmana sina elever. Eller egentligen är det lätt att utmana men det är inte alltid att eleverna upplever utmaningen som positiv. Just det här kan man som lärare uppleva som jobbigt. Under senare delen av hösten och första veckan i januari har mina elever i Svenska 1 fått arbeta med skönlitteratur och för eleverna innebar det 3 olika utmaningar, något jag återkommer till längre ner i inlägget. Och jag hade också fokus på följande delar av det centrala innehållet: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Svenska i samarbete med skolans bibliotekarie. Under veckorna 9-12 samarbetar jag och skolans bibliotekarie i ett projekt i kursen Svenska 1. I detta inlägg ska jag beskriva vad vi gjort och hur vi gjort.

Knyck det du kan ha användning för. Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen? Cut-up poesi är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns. Man klipper upp texter som redan är skrivna och begreppet cut-up kommer från engelskans ”klippa upp” Begreppet myntades av den dadaistiske poeten Tristan Tzara så tidigt som 1916. Många musiker och författare har sedan dess använt tekniken då de skrivit låttexter. Grundidén är att man skapar något nytt genom att bryta mot de normer som säger att skapandet ska ske på ett visst sätt. Här kan ni lyssna på hur David Bowie har använt sig av tekniken. Bowie brukade skriva ner ett stycke som beskrev ett ämne. Varför ska jag läsa böcker? Vad behöver jag fortbilda mig i inom it? (del 3) I båda mina tidigare inlägg har du kunnat läsa om vad IT-strategierna gått ut på samt vad som eventuellt kommer att tydliggöras. I detta inlägg kommer jag att fokusera på vad som specifikt gäller för mina ämnen svenska och engelska samt vad som ska bedömas.

Jag kommer även dela med mig hur jag jobbat för att nå målen samt vad jag behöver utveckla. Bedömningsmatris i engelska år 9. What Is a Dangling Modifier? A dangling modifier is a modifier that has nothing to modify. Remember, modifiers describe a word or make its meaning more specific. A dangling modifier is an error caused by failing to use the word that the modifier is meant to be describing. Here is an example of a dangling modifier (shaded): Having read your letter, my cat will stay indoors until the ducklings fly off. DiscoverGothenburg2016. Ett ganska tydligt förtydligande av ett ganska otydligt förtydligande. Skolverket har - säkerligen i all välmening - ställt till det rejält i vår för den lärare som vill vara säker på att följa läroplanen så bra som möjligt vid sin betygssättning.

Under rubriken Betygssättning läser jag följande förtydligande på Skolverkets hemsida: Skolverket utvidgar innebörden av till övervägande del för betygsstegen B och D. Den här utvidgade innebörden gäller redan nu. Läraren tar alltså även hänsyn till hur väl utvecklade de delar är som eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav när läraren bedömer om det kan anses vara till övervägande del uppfyllt eller ej. Picture dictation. Submitted 16 years 6 months ago by admin. This is a low preparation fun activity that works well with large classes, especially with young learners and teens. All your students need is a blank piece of paper and all the teacher needs is a little bit of imagination. Procedure. A Fabulous Resource for Writers - 350 Character Traits. IdiomSite.com - Find out the meanings of common sayings.

Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith. Espresso English. English Grammar Exercises. Engelskt Ordförråd, Engelska och Skrift. Engelska 5 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i Engelska 5 i gymnasieskolan.

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet de uppgifter som används i prov till stor del är autentiska, till exempel reportage och radioprogram, varför restriktioner för copyright begränsar våra möjligheter att publicera uppgifter på nätet Ämnesplaner 2011 Skolverkets kommentarmaterial till ämnesplanen: Om ämnet Engelska Rock Climber.

Att översätta text - dagsaktuella ord och händelser! US Presidential Election. Background 2016 presidential candidates Basic details of each candidate’s backgroundWhere the Candidates Stand on 2016’s Biggest IssuesWhat happens when … and how The important dates, Feb-Nov, listed and explained2016 Primary Results and Calendar Quickview of the results so far by NYTimes. Shakespeare. 52be00da-b92a-48de-98d6-e0f6cd1b75c0. Class management tool on iPad, iPhone, iPod, Windows 8 and Android.

Continuing Shakespeare - Mia Smith. I ett tidigare blogginlägg berättade jag om hur jag introducerat Shakespeare till mina elever i år 7 och 8. Arbetet har fortlöpt, och här tänkte jag presentera ytterligare några bitar. Shakespeare your way Den här uppgiften är den, enligt mig och många av mina elever, mest spännande inom det här arbetsområdet. Shakespeares verk har tolkats och omarbetats i otaliga versioner ända sedan de skrevs, och mina elever får nu göra egna tolkningar. Fokusområdet är att anpassa språket efter syfte, mottagare och situation. English Speaking Countries. How Far Back In Time Can You Go Before the English Language Becomes Incompreh...

Onestopenglish: Number one for English language teachers. Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall. St. Patrick's Day - Mia Smith. Zaption - så funkar det! Realia. Realia. Film & Fanfiction i språkklassrummet. Position of Adverbs in English Sentences. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Learning English - Grammar, Vocabulary & Pronunciation. Introducing Shakespeare - Mia Smith. Subjunctive Verbs. GT - inget att vifta bort - Mia Smith.

Simple checklist for evaluation of websites - digital literacy. Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith. English Prepositions. Reading Comp Strategies. Video Shorts Links. Find the Right Words - Words To Use. Digital läsning: vad gör vi, och hur? - Mia Smith.

Vocabulary Exercises Teaching Matters. Shakespeare - Hamlet. Reading Worksheets, Spelling, Grammar, Comprehension, Lesson Plans - Actions. Shakespeare. Who was William Shakespeare? Synonyms for Speech & Discussion.

Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun. DropboxInstaller. How can film help you teach or learn English? Information - Bedömningsportalen. QUIZ: Do you make the most common English language errors? Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun. Online Reading Activities. First (FCE) for Schools preparation. If It Were My Home. ENGELSKA full matris.docx. Robinson Crusoe. Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation cent...

Sv-eng_ordbok_2012.pdf.