background preloader

Teen Beginner Level, Age 15+ – WebEnglish.se

Teen Beginner Level, Age 15+ – WebEnglish.se
Related:  Engelska 2kajsi82

Ready Steady Go! 1 - Elevpaket (Bok + digital produkt) (38996-01) Ready Steady Go! är ett läromedel i engelska i tre delar särskilt anpassat för nyanlända elever i åldern 12–16 år. Eleven startar på den nivå som passar bäst – oavsett ålder. Den första delen i serien, Ready Steady Go! Med Ready Steady Go! följa en tydlig struktur för att nå de grundläggande målen för grundskolan ta inlärningen i överblickbara steg med mycket stöttning lära sig engelska från grunden utan att behöva kunna svenska kontrastera till sitt eget modersmål och lära sig svenska samtidigt göra en konkret dokumentation av sina framsteg Elevboken Elevboken består av tolv kapitel. Hörövningar, utvärdering och repetition Till varje övning i boken finns också en digital övning. Efter kapitel 3, 6 och 9 finns repetitionsuppslag med pyssel och spel. Den digitala delen I den digitala delen finns: Den digitala delen fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.

In a Heartbeat This lesson plan is designed around a short film titled In a Heartbeat and the theme of love. Students learn and practice expressions using the word “heart”, watch a short film trailer, predict and write a story, watch and discuss a short film, and watch and discuss a video in which elderly people give their reactions to the short film. Language level: Intermediate (B1) – Upper Intermediate (B2) Learner type: Teens and adults Time: 90 minutes Activity: Practicing expressions using the word “heart”, watching a short film trailer, predicting and writing a story, watching and discussing a short film, and watch and discussing a reaction video Topic: Love Language: Vocabulary related to love Watch the film. Check out the lesson plan Remember that Individual Membership and Institutional Membership of Film English Club allow unlimited access to all Film English Club lesson plans, viewing guides and other teaching material.

Is the UK the same as Britain, Great Britain and England? The UK is situated north-west of the European continent between the Atlantic Ocean and the North Sea. It has a total land area of 244,100 square kilometres, of which nearly 99% is land and the remainder inland water. From north to south it is about 1,000 kilometres long. The UK part of Europe and is a member of the European Union (EU). Click here to find out about the Geography of the UK The official name of the UK is the "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland". The name refers to the union of what were once four separate nations: England, Scotland, Wales and Ireland (though most of Ireland is now independent. England - The capital is London. England, Scotland and Wales together form Great Britain. Great Britain and Northern Ireland together form the "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" (UK) The capital of the UK is London. Interactive Map of the UK The United Kingdom (UK) was formed in on January 1, 1801 and constitutes the greater part of the British Isles.

Translating English – WebEnglish.se Translation is still a prevalent method of English language instruction in Sweden, although the last three Curricula (Lgr89, Lpo94 and Lgr11) have tried to implement Communicative Language Teaching instead. Teachers are prone to teaching the same way they were taught, and parents are prone to demanding the same kind of teaching that they were used to at school. Many teachers face strong opposition when they try to implement communicative practices in their classes. Related

Träna de fyra färdigheterna i engelska med hjälp av skönlitteratur På engelska 6 bestämde klassen och jag att vi skulle inleda med att använda skönlitteratur för att träna de fyra färdigheterna. Här kommer början på ett upplägg där jag också passar på att använda klassiker från den anglo-saxiska litteraturen eftersom ämnesplanens centrala innehåll nämner "[t]eman, motiv, form och innehåll i [...] skönlitteratur; författarskap och litterära epoker". Under de här första lektionerna tränade vi: lässtrategier (skapa förförståelse)textsamtal kring skönlitteraturarbete med ordkunskapLektion 1 Jag inleder med att fråga eleverna vad som krävs för en god horror story och skriver upp deras förslag på tavlan. Därefter skriver jag upp ett antal ord från Edgar Allans Poes novell "A Tell Tale Heart" på tavlan (mad, haunted, evil eye, caution, cunningly, midnight, mortal terror, shrieked, corpse, dismembered, police, heart) och ber eleverna fundera över vad som kanske kommer att hända i novellen. Lektion 2 Kommande lektioner

Welcome to AzarGrammar.com Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet? Norge har de siste årene opplevd økt innvandring og en større andel flerspråklige elever i skolen, noe som krever bedret forståelse av hvordan vi best kan legge til rette for læring for disse elevene. I gjennomsnitt har 11 % av barna i norske skoler innvandrerbakgrunn, men andelen varierer sterkt, og det finnes skoler i Norge hvor minoritetsbarna utgjør 95 % (Statistisk Sentralbyrå, 2005; Utdanningsdirektoratet, 2012; Surkalovic, 2014, s. 3). Likevel kan det hevdes at det norske skolesystemet fortsatt i stor grad preges av Norges forholdsvis monokulturelle tradisjoner, der enspråklighet anses som normalen, mens flerspråklige elever behandles som særtilfeller som krever spesielle løsninger. Samtidig er det et klart mål at alle norske barn skal utvikle flerspråklig kompetanse, gjennom å lære engelsk allerede fra første årstrinn. For enspråklige norske barn vil dette dreie seg om andrespråkslæring, mens engelsk for flerspråklige barn kan være tredje eller fjerde språk. Teoretisk bakgrunn

ENGLISH 6 – Patricia Diaz Hem » LÄNKSAMLINGAR » ENGELSKA » ENGLISH 6 This is basically the level of the national exams in English 6 and what they look like: 1. Exercise matching: ”What’s the topic?” Click here for the sound file to ”What’s the topic?” Key to ”What’s the topic”. 2. Click here for the sound file to ”What’s the topic 2?” Key to ”What’s the topic 2?” 3. Click here for the sound file to ”News Items 1” Key to ”News Items 1” 4. Click here for the sound file to ”News Items 2” Key to ”News Items 2” 5. Click here for the sound file to ”Bad Lad” Key to ”Bad Lad” 1. Key to ”Book Review” 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. An example of a speaking exercise – ”Stress” Student cards Assessment directions (Gy2011) An example of a writing exercise – ”Temptations” Assessment directions (Gy2011) Assessed student texts information – E text, C text and A text. Some useful video clips: Refresh your memory about the SUBJECT VERB AGREEMENT. Now let’s move on to FORMAL WRITING And now, let’s dig into some ESSAY STRUCTURE Dela det här:

What For Work | Helping you discover a career you'll love. Silent viewing – att lära ut språklig interaktion Att träna språklig interaktion utan att eleverna känner att det blir tvunget är svårt många gånger. Ett sätt att få igång kommunikationen är genom sk silent viewing. Det är filmklipp utan ljud som man tittar på och sedan kan man: Förutspå – om man tittar på en del av sekvensen och sedan gissar vad som ska komma härnäst.Ordlistor – man skriver ner ord som rör sekvensen och sedan återberättar historien.Eleverna kan skriva dialogerna och läsa in och göra en text/tal till sekvensen.Eleverna kan skriva om historien med ett annat slut och sedan dela med varandra.I grupper kan en elev titta på filmen och sen återberätta för de andra som sitter med ryggen mot – en sk bakdörr.Eleverna kan fylla i ord på vissa ställen där ljudet är avstängt – sk cloze listening. Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst. Förslag på tysta filmklipp att använda är:

The world water crisis | LearnEnglish Teens - British Council Our bodies are as much as 60% water. All living things contain it and, like us, depend upon it for survival. Although 70% of the Earth is covered with water, a staggering number of the world’s poor lack even the most basic sanitation and access to clean water. 97% of the water on Earth is salt water. 2% is frozen in glaciers and ice caps. Only 1% is fresh water. That needs to be enough for everyone. All seven billion of us. 'Hmm, well, no bottled water, I guess. Every day, women around the world walk mile after mile to collect water for bathing, cooking, cleaning and for their families to drink. 'You can only go three days without water.' Countless hours spent searching or waiting in line. Every twenty seconds a child dies from a water-related illness like diarrhoea.

Related: