background preloader

Retorik - konsten att tala

Facebook Twitter

Martin Luther King. I have a dream (Jag har en dröm) av Martin Luther King är troligtvis världens mest berömda tal.

Martin Luther King

King åkte runt och talade i det stora amerikanska riket, ofta i flera städer varje vecka. I talen kan vi närma oss vem King var och vad han ville. King använde ofta talen för att motivera, inspirera och uppmuntra till konstruktiv ickevåldshandling. Även vi hoppas att talen nedan vi har valt ut kan åstadkomma detta hos er som läser och lyssnar på dem. p.s. Allt nedan är på engelska då inget annat anges.

I have a dream (Jag har en dröm) Talet hölls i Washington D.C. den 28 augusti 1963. Ljud och bildspel » Text och ljud » En svensk översättning av talet i text » Wikipedia om talet på engelska » och svenska » Nobels fredspris-tal Den 10 december 1964 tog King emot Nobels fredspris i Oslo. Text » Hans Nobel-föreläsning den 11 december 1964 är också utmärkt (och längre). Beyond Vietnam (Bortom Vietnam) Text och ljud » I have a dream min översättning till svenska Archives - Hemimamma Hemimamma.

Hemimammas tankar – SVERIGEPREMIÄR ”I HAVE A DREAM” ”JAG HAR EN DRÖM” – LISTAN Min översättning… GOD AFTON!!

i have a dream min översättning till svenska Archives - Hemimamma Hemimamma

Idag tar jag mig an LISTAN igen. Dagens inlägg kommer att handla om ”Mina drömmar”. Med anledning av det fruktasvärda bombattentatet i Stockholm, så rebloggar jag Frekar’s inlägg om påminnelser ur historien, där han har ett klipp med Dr. Martin Luther Kings tal ”I have a dream” som verkligen blir högaktuellt. Martin Luther King, Jr. I Have A Dream Speech.

185597-1_Retorikmatchen_handledning. Hans Rosling om global befolkningstillväxt. Retoriska stilfigurer. Partesmodellen – en arbetsgång. Partesmodellen kan enklast beskrivas som en arbetsgång för talare.

Partesmodellen – en arbetsgång

Dess fem ursprungliga delar användes redan under antiken medan första och sista steget i den modell som presenteras här har tillkommit senare. Med fördel kan du låta partesmodellen vara en naturlig del i varje förberedelse inför dina muntliga framförande i alla ämnen. I det här skedet gör du en retorisk analys utifrån, där följande frågor är bra att ställa sig: Vilka är åhörarna? Vilken är målgruppen? 2. Nu är det dags att leta material, samla stoff. Oavsett om ämnet är fritt eller givet är det viktigt att börja söka idéer i egna erfarenheter och kunskaper. De sex frågornas metod Antikens retoriker utvecklade en metod för att via sex olika frågor skapa förutsättningar för olika tankar och infallsvinklar. Frågor att ställa sig: Vad? Ibland kan frågan och med hjälp av vad? Brainstorma Att bara låta idéerna flöda är en teknik som används för att släppa loss kreativa tankar.

Listning 3. Kroppsspråket, avsnitt. Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande.

Kroppsspråket, avsnitt

Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. S arbetsmaterial. I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten.

s arbetsmaterial

I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Du anpassar enkelt materialet efter just dina elever och era förutsättningar. Både lärarhandledning och övningshäfte innehåller konkreta uppgifter som inte kräver långa förberedelser. Kopieringsunderlag och aktivitetskort gör materialet lättarbetat. Använd innehållet i alla ämnen och gör det lika naturligt för eleverna att tala om kemilabben som om sitt fritidsintresse.

Lärarhandledning för pedagoger Om retorikens historia, partesmodellen och retorikämnets koppling till läroplanen. >> Ladda ner lärarhandledningen Övningar Åtta sidor fulla med roliga, spännande övningar för klassrummet. Checklista. Allitterationer. Tala ut!: Världens bästa tal och en och annan groda. Här är världens bästa tal 2014 - foretagande.

Det kungliga bröllopet: Prins Daniels tal. Timbuktus tal - ord för ord. I dag höll Fem i tolv-rörelsen sin årliga manifestation i Sveriges riksdag.

Timbuktus tal - ord för ord

Men när rapartisten Timbuktu tog emot pris närvarande inte talmannen Per Westerberg (M). – Som talman undviker Per Westerberg att närvara vid prisutdelningar som kan uppfattas som kontroversiella, säger hans pressekreterare Samira Zayane. Då höll han känslofyllda talet. "Jag tog med med mig en sak i dag som jag bara brukar ha med mig när jag lämnar Sverige, och det har jag inte gjort nu, för jag kom med en väldigt kort taxifärd. Jag tog med mig detta här (visar upp sitt pass). Det brukar jag bara ha, som sagt, när jag ska lämna Sverige för att påminna alla ställen jag kommer till, och var jag kommer ifrån.

Det här betyder väldigt mycket för mig, detta, den här samlingen papper. Det är inte alla som bor i Sverige, och som lever i Sverige, som har ett sådant. Jag tog med den i dag för att säga att detta är mitt bevis i varje fall, på att jag inte är någon främling. Ni behöver inte vara toleranta mot mig. Tack. " Emma Watson UN speech. Ett talarkiv med svensk retorik och tal på svenska.