background preloader

Retorik - konsten att tala

Facebook Twitter

Poet Amanda Gorman reads 'The Hill We Climb' Amanda Gorman Inauguration Poem Transcript, 'The Hill We Climb' - Rev. Amanda Gorman: (00:00) Mr.

Amanda Gorman Inauguration Poem Transcript, 'The Hill We Climb' - Rev

President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world, when day comes we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry asea we must wade. We’ve braved the belly of the beast. Amanda Gorman: (01:10) And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect. Amanda Gorman: (02:22) Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree and no one shall make them afraid.

Amanda Gorman: (03:07) But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. Amanda Gorman: (03:56) We will not march back to what was, but move to what shall be a country that is bruised, but whole, benevolent, but bold, fierce, and free. Amanda Gorman: (04:36) So let us leave behind a country better than one we were left with. Tal Emma Watson på svenska. Martin Luther King. I have a dream (Jag har en dröm) av Martin Luther King är troligtvis världens mest berömda tal.

Martin Luther King

King åkte runt och talade i det stora amerikanska riket, ofta i flera städer varje vecka. I talen kan vi närma oss vem King var och vad han ville. King använde ofta talen för att motivera, inspirera och uppmuntra till konstruktiv ickevåldshandling. Även vi hoppas att talen nedan vi har valt ut kan åstadkomma detta hos er som läser och lyssnar på dem. p.s. Allt nedan är på engelska då inget annat anges. I have a dream (Jag har en dröm) Talet hölls i Washington D.C. den 28 augusti 1963. Ljud och bildspel » I have a dream min översättning till svenska Archives - Hemimamma Hemimamma. Hemimammas tankar – SVERIGEPREMIÄR ”I HAVE A DREAM” ”JAG HAR EN DRÖM” – LISTAN Min översättning… GOD AFTON!!

i have a dream min översättning till svenska Archives - Hemimamma Hemimamma

Idag tar jag mig an LISTAN igen. Dagens inlägg kommer att handla om ”Mina drömmar”. Med anledning av det fruktasvärda bombattentatet i Stockholm, så rebloggar jag Frekar’s inlägg om påminnelser ur historien, där han har ett klipp med Dr. Martin Luther King, Jr. I Have A Dream Speech. 185597-1_Retorikmatchen_handledning. Hans Rosling om global befolkningstillväxt. Retoriska stilfigurer. Partesmodellen – en arbetsgång. Partesmodellen kan enklast beskrivas som en arbetsgång för talare.

Partesmodellen – en arbetsgång

Dess fem ursprungliga delar användes redan under antiken medan första och sista steget i den modell som presenteras här har tillkommit senare. Med fördel kan du låta partesmodellen vara en naturlig del i varje förberedelse inför dina muntliga framförande i alla ämnen. I det här skedet gör du en retorisk analys utifrån, där följande frågor är bra att ställa sig: Vilka är åhörarna? Vilken är målgruppen? 2. Nu är det dags att leta material, samla stoff. Oavsett om ämnet är fritt eller givet är det viktigt att börja söka idéer i egna erfarenheter och kunskaper.

De sex frågornas metod Antikens retoriker utvecklade en metod för att via sex olika frågor skapa förutsättningar för olika tankar och infallsvinklar. Kroppsspråket, avsnitt. Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande.

Kroppsspråket, avsnitt

Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande. S arbetsmaterial. I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten.

s arbetsmaterial

I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Du anpassar enkelt materialet efter just dina elever och era förutsättningar. Både lärarhandledning och övningshäfte innehåller konkreta uppgifter som inte kräver långa förberedelser. Kopieringsunderlag och aktivitetskort gör materialet lättarbetat. Använd innehållet i alla ämnen och gör det lika naturligt för eleverna att tala om kemilabben som om sitt fritidsintresse. Lärarhandledning för pedagoger. Checklista. Allitterationer. Tala ut!: Världens bästa tal och en och annan groda. Här är världens bästa tal 2014 - foretagande.

Det kungliga bröllopet: Prins Daniels tal. Timbuktus tal - ord för ord. I dag höll Fem i tolv-rörelsen sin årliga manifestation i Sveriges riksdag.

Timbuktus tal - ord för ord

Men när rapartisten Timbuktu tog emot pris närvarande inte talmannen Per Westerberg (M). – Som talman undviker Per Westerberg att närvara vid prisutdelningar som kan uppfattas som kontroversiella, säger hans pressekreterare Samira Zayane. Då höll han känslofyllda talet. "Jag tog med med mig en sak i dag som jag bara brukar ha med mig när jag lämnar Sverige, och det har jag inte gjort nu, för jag kom med en väldigt kort taxifärd. Emma Watson UN speech. Ett talarkiv med svensk retorik och tal på svenska.