background preloader

Sv3

Facebook Twitter

Litteraturtema: Migration. Att emigrera eller immigrera Litteraturstudier Centralt innehåll Texter · Utdrag ur Mobergs Utvandrarna s 220-221 Kontext 2-3 · Lindqvist Spansk förtvivlan i den svenska sommarnatten s 223-226 Kontext 2-3 · Novell: Bakthari Marjaneh Farväl till dem på land · Novell: Bečević, Zulmir, Du och jag mot världen · Winnerbäck: Mareld · Dikter från olika kulturer · Drama: Utvandrarna Texttyper att producera · Diktanalys · Novellanalys · Låtanalys · Utredande text- Att emigrera eller immigrera Lektion 1: Introduktion av tema · Varför ska jag läsa böcker?

Litteraturtema: Migration

· Läs och diskutera Moberg och Lindkvist – jämför perspektiv · Till nästa gång: Läs igenom litteratursociologiskt perspektiv Lektion 2: Låtanalys – litteratursociologiskt perspektiv av Winnerbäcks Mareld · Genomgång av litteratursociologiskt perspektiv · Lyssna och analysera Mareld – Lämna in analys Lektion 3: Novellanalys (Hemstudier) 1. 2. Föreläsningar om litteraturanalys: Lektion 4: Diktanalys 1. Lektion 5: Drama: Utvandrarna Lektion 6: Påbörja slutuppgift. 1. 2. 3. Teodorescu: Bildning som hjälp till självhjälp. Ledarkrönika Bildningen är garanten för vår förmåga att tänka fritt, att ifrågasätta när alla andra springer åt samma håll, att sätta nutida företeelser i ett historiskt sammanhang Det talas mycket om utbildningens förfall, men kanske borde det talas mer om bildningens dito?

Teodorescu: Bildning som hjälp till självhjälp

Om vad som händer när var och en blir kreatör av sin egen sanning. En sanning som bygger på den egna erfarenheten, de egna känslorna. Där vem du har fötts till, ditt kön, din etnicitet och sexuella läggning blir viktigare än vad du åstadkommit och vart du är på väg. Där jaget står i zenit och varje samtal handlar om egots positionering, i ett universum där alla andras solar enbart utgör referenspunkter till din. Vi talar inte längre med varandra, desto mer om varandra. Skolans kris är samhällets kris. Sista uppgiften i Svenska 3 - Robin Smith. Snart är det slut, läsåret alltså.

Sista uppgiften i Svenska 3 - Robin Smith

Och jag undrar vad jag egentligen skickat med mina elever, vad de fått med sig från kursen mer än ett betyg. Har jag verkligen bidragit till att göra dem till läsande och reflekterande individer? Har jag bidragit till att forma individer som tar makten över sin etiska såväl som intellektuella och karriärsmässiga utveckling som Anders Burman skriver i antologin Det goda lärandet? F-n vet, men jag gör ett sista försök. Som avslutning till kursen Svenska 3 har jag försökt att sätta ihop en uppgift som påminner om det nationella provet, och eleverna får redovisa den muntligt eller skriftligt, beroende på vad som gynnar dem mest.

Tidigare under kursen så arbetade vi med Åsa Edenfeldts blogg om läsning och då med särskilt fokus på hennes flipp om närläsning, så när jag ber eleverna ”skumläsa” och ”närläsa” så vet de väldigt väl hur de ska gå till väga. Tvärgruppsredovisningar är grejen! Hej alla!

Tvärgruppsredovisningar är grejen!

I det här inlägget vill jag berätta om hur jag använder tvärgruppsredovisningar som lektionsupplägg när eleverna håller på att lära sig något nytt inom ett visst ämnesområde. Både jag och eleverna gillar detta sätt att arbeta mycket! Det är faktiskt en metod som jag har återkommit till under många år och hittills har jag använt upplägget i nästan alla mina kurser den här terminen, bland annat i Svenska 3. Tvärgruppsredovisningar är ju i sig är absolut inget nydanande men jag tycker att jag har kunnat förfina arbetet med hjälp av digitala verktyg och hittat lite olika sätt att variera detaljerna på. Ibland är det också de rätt enkla uppläggen som fungerar bra, tycker jag! Jag introducerar arbetsområdet kort och berättar om upplägget, syftet och tidsramarna.Jag delar in eleverna slumpmässigt genom att ge varje elev en siffra och en bokstav enligt principen:

Dr Glas

SV3 En guide till textläsningen i kursen Svenska 3. Frasbanken med metatext. Dystopitema. Vetenskapligt skrivande/PM. Sanoma Utbildning : Lärarhandledning. Redaktionen tipsar Vägledningarna i Känn på litteraturen finns nu även att beställa digitalt som utskriftsbara pdf:er.

Sanoma Utbildning : Lärarhandledning

Läs mer Svenskrummets podcast Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Lyssna på Svenskrummets podcast Kontakta mig Malin Gaimer, marknadsföraremalin.gaimer@sanomautbildning.se08-587 642 47 Nyhet! Exempeltext för Svenska 3 med relevanta slutsatser om språklig förändring. De formuleringar som belyser A-kravet om "relevanta slutsatser om språklig förändring" är markerade med fetstil.

Exempeltext för Svenska 3 med relevanta slutsatser om språklig förändring

När jag var liten åt jag frukost på morgonen, lunch mitt på dagen och middag på kvällen. Varför måltiderna hette som de gjorde funderade jag överhuvudtaget inte på. Inte heller sysselsatte jag mig med tankar på om man sade likadant på andra ställen eller om det hade förändrats över tid. Det gör inte barn. Man är mer intresserad av vad som ligger på tallriken. När jag blev äldre och lärde mig fler språk uppstod små insikter: frukost är tyska, lunchen har vi fått via engelskan och middag betyder mitt på dagen, fast stopp ett tag: mitt på dagen äter vi ju inte middag.

Nästa milstolpe i kunskapsresa på detta område inföll när jag flyttade till Småland och bildade familj. När jag tio år senare skulle hålla ett föredrag i mina svenskstudier vid högskolan, valde jag att fördjupa mig i måltidernas namn. Detta förklarar till viss del varför min man och jag använde olika ord.

Retorik. Erika

Intro Sv3. Språkhistoria. Litt.analys.