background preloader

The big 5

Facebook Twitter

Superfrågorna till grundläggande kunskaper Mall (1) Utvärdering av mig som lärare. De 5 Förmågorna enkel variant för främst vårdnadshavare (1) Källkritik mall 2014. Att öva förmågor. Individuellt samtal elev lärare. Betyg - Så funkar det! Youtube.