background preloader

Bild från Svanelids föreläsning del 1

Bild från Svanelids föreläsning del 1

7 Questions to Ask Parents at the Beginning of the Year As a beginning teacher I knew that it was important to connect with parents and to build a positive relationship with them, but at times I wasn't sure how to do this. Within the first week of school I'd call all my student's parents or guardians, introduce myself, and share a little about what they could expect for their kids in my class that year. In retrospect, I wish I'd asked more questions about their child and then listened more to what they had to say. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. While ideally teachers would be able to meet with every parent and have this kind of a conversation in person, I recognize that our schools are not aligned to this priority and we just don't have the time. I write this blog less from the stance of a teacher and more from my perspective as a mother. What ways do you partner with parents in the start of the year?

Visual Notetaking – att kludda | Janna Scheéle Twitter igen. Morgonen började med att jag fastnade vid Karin Nygårds (@grishund) inlägg om att anteckna med bilder. Det såg ju ut ungefär som min kluddar. Idag kallas det tydligen för #visualnotetaking. Jag tänker genast på en elev jag jobbade med för några år sedan som var fantastisk på att teckna. Men används det här medvetet i skolan idag? Här följer två klipp av Rachel Smith som idag har som jobb att t.ex. anteckna ÅT grupper för att synliggöra och underlätta deras möten etc. Uppdatering: Tillägg från Lotta Bohlin (@lottabo) om blogg med massor om att ”att tänka med handen” – fetgilla! /Janna Skrivpapper Det är inte alltid som vi skriver alla jobb på datorn eller iPaden. Det finns ju färdiga papper att skriva på men då finns det inte plats för bild på en vit yta som jag ofta vill ha till mina yngre elever. Jag vill också att det ska finnas stödlinjer för dem när de skriver. Det är ungefär 5 mm mellan linjerna och 7 mm mellan varje del. Har också gjort en version som är utan ram Det kan du hämta här i pdf.

Läslyftet - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet Vad Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik. För vem Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier. Hur Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Läs- och skrivportalen. Var Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Omfattning Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Så går det till Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Planera och organisera för Läslyftet Inför arbetet med Läslyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. Planera och organisera för Läslyftet (952 kB) Statsbidrag Läs mer om statsbidrag för Läslyftet

Att läsa!

Related: