background preloader

THE BIG 5

Facebook Twitter

The Big five lathund reviderad 1. Formagor thebigfive liber aug14 1. Samtiden - Att bedöma lärande: The Big Five - de fem förmågorna, del 2. Malins PPlugg. Har gjort en förmågor-vägg som jag hoppas tydliggör förväntningarna på barnen och vad förmågorna innebär.

Malins PPlugg

Vi ska i höst jobba för att förtydliga vad vi bedömer. Jag tänker att jag ska plocka fram djuren på tavlan för att synliggöra förmågorna som vi jobbar med just då. Dokumentationsverktyg - The big 5. Lgr 11, Big 5 och bedömning. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. Metakognitiv förmåga[1] Procedurförmåga[1] Kommunikativ förmåga[1] Begreppslig förmåga. BIG 5 LATHUND. Analysförmåga[1]