background preloader

Digitale verktøy som støtte i skolefag

Facebook Twitter

Flipped classroom i undervisning - Wiki - innsida.ntnu.no. Informasjon om flipped classroom (omvendt undervisning) og hvordan du kan bruke dette til å bedre undervisningen din.

Flipped classroom i undervisning - Wiki - innsida.ntnu.no

English version - The flipped classroom method Temaside om læringsstøtte - for undervisere Det er enda ikke gjort omfattende forskning som slår fast at «flipped classroom» er den nye vidundermetoden for bedre læring innenfor UH-sektoren. Spesielt er mangelen på litteratur på «flipped classroom» fra Europeiske institusjoner påfallende. Det meste av artikler og litteratur er generert i USA. Det er likevel slik at noen gevinster ved bruk av «flipped classroom» går igjen når man studerer erfaringsbasert litteratur, både fra UH-sektoren og grunn- og videregående skole, internasjonalt og nasjonalt. KOMMENTAR: Digitalisering som fremmer læring - Digi.no. Avsender: Fremtidens kunnskapssamfunn er digitalt.

Norske elevers digitale kompetanse stammer i dag oftere fra det de har lært seg på PC-er og nettbrett hjemme enn det de har lært på skolen. Slik kan det ikke være. Store forskjeller i norske skoler: – Flere burde ha tilgang på nettbrett – NRK Nordland. På Saltvern skole har førsteklassingene akkurat fått utdelt hvert sitt splitter nye nettbrett. – Det skal brukes for å få alle i gang med lesing og skriving mest mulig effektivt i begynnelsen.

Store forskjeller i norske skoler: – Flere burde ha tilgang på nettbrett – NRK Nordland

For mange er det mye lettere med nettbrett enn å gjøre det på papir, forklarer Beate Nilsen, lærer ved skolen. Noen raske tanker om skolen i en digital tid. Fremtidens digitale klasserom.

Noen raske tanker om skolen i en digital tid

Det er ikke inventaret – det er hva elevene gjør! Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen - Utdanningsnytt. Følg Bedre Skole på Facebook En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy?

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen - Utdanningsnytt

Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. Her kan vi støtte oss på TPACK; Technology, Pedagogy and Content Knowledge (Mishra & Koehler). The Padagogy Wheel finner du på norsk her Det digitale påvirker hvilke ferdigheter som skal læres Vi lærere kjenner til og bruker ulike pedagogiske metoder, modeller og didaktikk vi har lært. Digitale endringer i skolen - Viderebloggen - NTNU. Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen? - Lesesenteret. Mange har meninger og spørsmål om PC og nettbrett i skolen. Men digitalisering i skole og barnehage er ikke én ting, med enkle svar. Er iPad i førsteklasse en god eller dårlig idé? Lærer ungdommene mer med mulighetene det gir å ha egen PC, eller sitter de bare og virrer i sosiale medier? Heldigital skole som skapt for Fagfornyelsen, sier Skogestad.

Fortell om bakgrunnen for digitaliseringen av Knappskog skole.

Heldigital skole som skapt for Fagfornyelsen, sier Skogestad.

Hva gjorde at dere ville digitalisere så og si heie drifta og undervisningspraksisen hos dere? Prosjektet hos oss, med navnet Digg læring, var et pilotprosjekt på barnetrinnet som startet i 2015. Digital teknologi i leseopplæringen: Har det egentlig effekt på elevenes læring? Publisert 25.06.2018 — Læringsbloggen Mange barn over hele landet opplever at nå at blyant, lærebøker og skrivebøker blir erstattet med ipad.

Digital teknologi i leseopplæringen: Har det egentlig effekt på elevenes læring?

Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the first cohort. Introduction Lack of research-based knowledge about the effects of educational technology as tablets in school has been identified as one urgent challenge in school both internationally and in Norway.

Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the first cohort

One of the reasons for this is that, for example, the PISA study, Students, Computers and Learning reveals that: “(…) we have not yet become good enough at the kind of pedagogies that make the most of technology” (OECD 2015, p. 5). This trailing research is positioned towards this “gap” within the research area and examines the first (of five) cohorts in the Municipality of Bærum’s “Everyday Digital Schooling” tablet project which implies examining outcome measures regularly through our longitudinal research design. This is the first large-scale effect study of implementation of tablets in Norwegian primary school where the outcome measures are external for the intervention, as recommended by, for example, Cheung and Slavin (2013). Conceptual framework Literature review Theoretical framework. Bruk av teknologi i undervisningen kan gjøre underverker for motivasjonen til elevene.

Bruk av teknologi og apper som læringsverktøy kan gi lite motiverte elever en ny glød, skriver høgskolelektor Ellen Romstad ved Høgskolen i Østfold i denne artikkelen.

Bruk av teknologi i undervisningen kan gjøre underverker for motivasjonen til elevene

Dersom teknologi benyttes som støtte i undervisningen og gir elevene et bedre læringsutbytte enn de ville fått uten teknologi, så er det et meget nyttig virkemiddel for barn som snart skal begynne eller allerede går i skolen. En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg rette apper som læringsverktøy? Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Digitale steg mot fremtidens skole. Teknologi har blitt dagligdags på de aller fleste arenaer i samfunnet – unntatt i skolen.

Digitale steg mot fremtidens skole

Klasserommet er kanskje det siste stedet hvor innføring av teknologi og digitale verktøy fortsatt ses på med en viss skepsis. Den som følger det offentlige ordskiftet, kan fort tro at diskusjonen rundt teknologi i skolen er dominert av to leire: Teknologioptimistene på den ene siden, som mener at teknologien er løsningen på de fleste av skolens utfordringer, og teknologipessimistene, som er engstelige for at innføring av teknologiske verktøy vil gå på bekostning av tradisjonelle «skoleverdier», som dybdelæring og fordypning – til fordel for overfladiskhet, hurtighet og distraksjoner. – Virkeligheten er nok mer balansert, både blant forskere og lærere. Man risikerer riktignok å vende seg bort fra noe når man innfører digitale og teknologiske hjelpemidler og verktøy i skolen. Men samtidig får man tilgang til noe nytt, sier professor Atle Skaftun ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Refleksjon / Digitaldidaktikk. Stikkord: visualisering nettbasert video læringsstiler Flipped Classroom eller omvendt undervisning, som det ofte kalles på norsk er en metode som snur tradisjonell undervisning på hodet.

Refleksjon / Digitaldidaktikk

– Vi går mot at læring er noe du gjør selv - Dagens Perspektiv. - Skolen utnytter ikke barnas digitale kunnskap. Barn bruker PowerPoint for å lage bursdagskort og produserer filmer om kjæledyret i MovieMaker. Glimrende utgangspunkt for læring, men som skolen sjelden følger opp, mener forsker. Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Lillehammer - Les mer Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen – NRK Finnmark.

Slik har digitale læremidler endret skolehverdagen. Nye digitale verktøy endrer skoleundervisningen og gjør at læreren må innta en ny rolle med annen type veiledning. Om prosjektet Prosjektet er utført av Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoraret. IKT i skolen. Digitale verktøy i skriveopplæringa. Digitale verktøy motiverer for læring og er med på å skape en variert og praktisk undervisning.