background preloader

Undervisning og IKT

Facebook Twitter

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen. En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy?

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen

Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. Her kan vi støtte oss på TPACK; Technology, Pedagogy and Content Knowledge (Mishra & Koehler). The Padagogy Wheel finner du på norsk her Det digitale påvirker hvilke ferdigheter som skal læres. IKT-ferdigheter. {*style:<b><i>Her har jeg satt inn noen punkter om ferdigheter man bør lære seg og jeg håper mange kan bidra til dugnaden med å fylle ut med god og lettlest informasjon (skriv gjerne banalt - husk at her er utgangspunktet til den enkelte svært ulikt).

IKT-ferdigheter

Bruk gjerne skjermbilder og/eller video for å illustrere. Måten man arbeider videre på er; først må du trykke Join this wiki i menyen til venstre slik at du får mulighet til å redigere. Etter dette trykker du New Page i menyen til venstre og skriver inn navn på side. Det padagogiske hjulet - Digital kreativitet i barnehagen. Oppdatert 31. juli 2020 Basert på tankene knyttet til hjulet, bør barna ha tilgang til apper knyttet til ulike områder.

Det padagogiske hjulet - Digital kreativitet i barnehagen

Jeg mener områdene huske, forstå, bruke og lage er de mest sentrale for barnehagebarn. Se mer her. Huske. UNDERVISNINGSMETODER – last ned gratis undervisningsopplegg. Lesesenterets opplæring til digital kompetanse i skolen. Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen. Digitale ressurser som kan øyestyres. Covid-19: Nyttige ressurser for digital undervisning. Trenger du tips, informasjon og råd om digital undervisning?

Covid-19: Nyttige ressurser for digital undervisning

Her får du en oversikt over ressurser fra læresteder, faglærere og leverandører om digitale verktøy, opplæringsressurser og andre tips. Tips fra undervisere Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning - Super ressursside fra høgskolelektor Magnus Nohr ved Høgskolen i Østfold hvor han deler alle sine beste tips Moving your course online: Five things to consider.

Mediekompetanserapporten 2014. Personlig publisering og mediekompetanse. Mediekompetanse i skolen - Film & Kino. Barn og unge lever og lærer i en digital mediehverdag, og etter hvert har også skoledagen blitt mer digital.

Mediekompetanse i skolen - Film & Kino

Kunnskapsløftet og Læreplan-06 har inkludert det ”å kunne bruke digitale verktøy” som den 5. grunnleggende ferdigheten, noe som blant annet er uttrykt på denne måten: ”Grunnleggende digitale ferdigheter er å kunne velge, vurdere og bruke informasjon. Dette innebærer at elevene skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre. Kritisk Mediefortståelse - 16.11.2018 by Litteraturhuset i Trondheim. Mediekompetanse i det sosiokulturelle felt. Dataspill skal avsløre demens. Med alderen blir vi naturlig svekket mentalt, og for de aller fleste er det et normalt aldringstegn.

Dataspill skal avsløre demens

Men små endringer kan være tidlige tegn på demens – tegn de eldre kanskje ikke tar alvorlig før sykdommen er kommet for langt. Hyppige legebesøk er ressurskrevende, og resultatene av testen hos legen kan bli påvirket av at du befinner deg litt utenfor komfortsonen. Forsker Konstantinos Boletsis ved NTNU ville utvikle et spill, som eldre kan bruke i sitt eget hjem. – Spillet kan kartlegge og overvåke evnene dine og oppdage tegn til endringer som du kanskje ikke ville oppdaget selv. Det kan bidra til å avdekke demens på et tidligere stadium, sier Boletsis. Smarte kuber Boletsis har brukt teknologien Augmented Reality. Smartkuber gir deg hjernetrimoppgaver på mobiltelefonen eller nettbrettet. Men for å løse oppgaven må du gå til den virkelige, fysiske verdenen.

Dataspill i skolen. Er dataspill fremtiden for undervisning i skolen? "Gove (Brtitain's Secretar... Er dataspill fremtiden for undervisning i skolen?

Er dataspill fremtiden for undervisning i skolen? "Gove (Brtitain's Secretar...

"Gove (Brtitain's Secretary of State for Education) has set his sights on video games as a way of making the British education system more engaging for children. "When children need to solve equations in order to get more ammo to shoot the aliens, it is amazing how quickly they can learn," said Gove, speaking to the Royal Society in London regarding Oxford professor Marcus du Sautoy's Manga High system. Manga High, which allows educators to schedule online assignments that automatically reward items in accompanying flash games, represents the future of early science and math education, according to Gove: "These developments are only the beginning. " Tenk dere våre barnebarn vil undres over hvordan vi orket å lære noe som helst. Vurdering for læring. Ressurser / Digitaldidaktikk. Senter for IKT i utdanningen. Dataspill kan gi bedre undervisning.

Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret.

Dataspill kan gi bedre undervisning

Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: Iktplan.no : Ferdigheter. Digitale verktøy som støtte i skolefag. Digitale verktøy i skolen - Introduksjon - 02 - Responsarbeid og digitale bøker. Digitale verktøy i skolen - Introduksjon - 03 - Teknologier og trender. Digitale verktøy i skolen - Introduksjon - 04 - Digital kompetanse. Digitale verktøy i skolen - Introduksjon - 05 - Forskningsfeltet. Veileder hensiktsmessig bruk bm lav. KOMMENTAR: Digitalisering som fremmer læring - Digi.no.

Avsender: Fremtidens kunnskapssamfunn er digitalt. Norske elevers digitale kompetanse stammer i dag oftere fra det de har lært seg på PC-er og nettbrett hjemme enn det de har lært på skolen. Slik kan det ikke være. God bruk av digitale verktøy i skolen krever aktiv involvering av lærerne. Skolen må ta spranget fra å fokusere på utstyret til å bruke det som middel for læring. Stortinget behandler nå meldingen «Digital agenda for Norge», som har et eget kapittel om IKT-kompetanse og -forskning. Les også: Går det som han vil skal alle elever få hver sin pc eller nettbrett Ikke bra nok.

Digitale verktøy i skolen - Introduksjon. Utdanningsforskning.no. Lanserer undervisningsopplegg om deepfakes: Skal hjelpe de unge å avsløre falske nyheter. Medietilsynet og Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no, har gått sammen om å utvikle et nytt undervisningsopplegg om bilde- og stemmemanipulering. – Teknologien gjør det stadig vanskeligere å avsløre falske nyheter.

lanserer undervisningsopplegg om deepfakes: Skal hjelpe de unge å avsløre falske nyheter

Å styrke ungdoms kritiske medieforståelse og gi dem konkrete tips til hvordan de kan avsløre denne formen for manipulasjon, er derfor svært viktig, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Barn og unge får med seg nyheter først og fremst via sosiale medier, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Ungdom kommer også oftere over falske nyheter enn resten av befolkningen. Flertallet av de unge som hadde sett en nyhet de trodde var falsk, opplyste i den samme undersøkelsen at de ikke sjekket saken nærmere. – Vi vet det er lettere å spre falskt og manipulert innhold på sosiale medier. Nettkunnskap. Kompetanse Norge. Digitaltesten består av ti innledende spørsmål som avgjør nivået på hoveddelen av testen.

Kompetanse Norge

Testen har tilsammen 30 (10 + 20) oppgaver om man får den lettere delen og 32 (10 + 22) oppgaver om man får den vanskeligere delen. Testen har flere oppgavetyper som flervalgsoppgaver, dra og slipp, sorter, riktig/galt, hotspot og dialoger. Når man har svake digitale ferdigheter, kan det være en utfordring å navigere i testen. I opplæringssammenheng kan det anbefales at veiledere gjør oppmerksom på de ulike oppgavetypene. Spesialt sorteringsoppgaver hvor man skal dra svaralternativene i riktig rekkefølge, kan være ukjente.Det skal ta cirka 10-15 minutter å gjennomføre testen.

Hva måler denne testen? Digitaltesten er på et overordnet nivå, innenfor temaer som er relevante for samfunnsliv og arbeidsliv. Ressurser / Digitaldidaktikk. Koding i skolen. – Effekter av nettbrett på skolenivå. På nettbrettkonferansen til Senteret for IKT i utdanningen høsten 2014, var det tre innledere som presenterte funn fra skolehverdag og forskning i europeiske land.

En av dem, Abdul Chohan, var for noen år tilbake kjemilærer på en skole i det fattigste området av den engelske byen Bolton. I dag er han leder ved den samme skolen, Essa Academy. Men ingen ting er som det var, bortsett fra at den stadig huser elever som til sammen snakker nærmere 50 forskjellige språk. Eva 2.0 – Brenner for digital kompetanse og god læring. IKT og skole – Digitale ting jeg gjør og tenker. Å bruke teknologi i undervisningen – smarte valg. En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy? Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. . Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen.