background preloader

Om digital undervisning

Facebook Twitter

Bruk av teknologi i undervisningen kan gjøre underverker for motivasjonen til elevene. Bruk av teknologi og apper som læringsverktøy kan gi lite motiverte elever en ny glød, skriver høgskolelektor Ellen Romstad ved Høgskolen i Østfold i denne artikkelen.

Bruk av teknologi i undervisningen kan gjøre underverker for motivasjonen til elevene

Dersom teknologi benyttes som støtte i undervisningen og gir elevene et bedre læringsutbytte enn de ville fått uten teknologi, så er det et meget nyttig virkemiddel for barn som snart skal begynne eller allerede går i skolen. En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg rette apper som læringsverktøy? Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at lærere må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør dem i stand til å tilpasse egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev.

Jeg har selv erfart at bruk av apper kan gjøre lite motiverte elever, til elever som gløder. Den digitale utviklingen påvirker hvilke ferdigheter som må læres Tidlig innsats kan bety tidlig tilgang. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret.

Dataspill kan gi bedre undervisning

Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: – Noen av elevene sa: Engelsklæreren vår skulle bare vite hvor mye vi snakker og skriver engelsk i fritiden. Disse elevene spilte dataspill hver dag, og måtte lære engelsk for å kunne greie seg i spillet. Hun er professor på ForskningsLab: It og LæringsDesign på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg universitet i Danmark og har ledet forskningsprosjektet «Serious Games in a Global Marketplace».

Skolen må anerkjenne dataspillene Men selv om spillene ga elevene ferdigheter i engelsk, så anerkjennes ikke dette potensialet på skolen. – Elevene så måpende på oss når vi spurte dem om dataspillene hadde gjort dem gode i engelsk. Læreren må med. Digitale verktøy i skolen - Introduksjon. KOMMENTAR: Digitalisering som fremmer læring - Digi.no. Avsender: Fremtidens kunnskapssamfunn er digitalt.

Norske elevers digitale kompetanse stammer i dag oftere fra det de har lært seg på PC-er og nettbrett hjemme enn det de har lært på skolen. Slik kan det ikke være. God bruk av digitale verktøy i skolen krever aktiv involvering av lærerne. Skolen må ta spranget fra å fokusere på utstyret til å bruke det som middel for læring. Stortinget behandler nå meldingen «Digital agenda for Norge», som har et eget kapittel om IKT-kompetanse og -forskning.

Les også: Går det som han vil skal alle elever få hver sin pc eller nettbrett Ikke bra nok Én av fire norske 15-åringer mangler digital kompetanse til å bruke digitale verktøy i en faglig sammenheng. God bruk av digitale verktøy i skolen krever aktiv involvering av lærerne. Ildsjeler og tilfeldigheter De fleste norske lærerutdanningene mangler en helhetlig tilnærming til å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse, det har NIFU avdekket. Les også: Digital kompetanse i norsk skole er en bløff. Veileder hensiktsmessig bruk bm lav. Digitale verktøy i skolen - Introduksjon - 05 - Forskningsfeltet. Digitale verktøy i skolen - Introduksjon - 04 - Digital kompetanse. Digitale verktøy i skolen - Introduksjon - 03 - Teknologier og trender. Digitale verktøy i skolen - Introduksjon - 02 - Responsarbeid og digitale bøker.

Digitale verktøy som støtte i skolefag. Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen - Utdanningsnytt. Følg Bedre Skole på Facebook En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy?

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen - Utdanningsnytt

Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. Her kan vi støtte oss på TPACK; Technology, Pedagogy and Content Knowledge (Mishra & Koehler). The Padagogy Wheel finner du på norsk her Det digitale påvirker hvilke ferdigheter som skal læres Vi lærere kjenner til og bruker ulike pedagogiske metoder, modeller og didaktikk vi har lært.

Derfor må vi i dag snakke om DDD, som står for Digitalt Didaktisk Design, eller digitalt influerte måter å planlegge undervisning på (Johanson og Karlsen, 2018). I løpet av 24 år som lærer har jeg brukt både PC, nettbrett, blyant og papir, og jeg har fulgt den digitale utviklingen i skolen tett. Skrive seg til lesing. NTNU Open: Digital læring som verktøy i unge innvandreres andrespråksinnlæring.