background preloader

IKT

Facebook Twitter

Utbildning-och-lrande-fr-ett-interaktionssamhlle (GIF Image) Utbildning – Grundskola – Apple Teacher – Apple (SE) MIK för mig - digital utbildning - Statens medieråd. What is CLIL? CLIL stands for Content and Language Integrated Learning and refers to teaching subjects such as science, history and geography to students through a foreign language.

What is CLIL?

Learn more here. The term CLIL was coined by David Marsh, University of Jyväskylä, Finland (1994): "CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with dual-focused aims, namely the learning of content and the simultaneous learning of a foreign language. " However, CLIL teaching has been practised for many years, from the Babylonian era to the early sixties when bi-lingual education was introduced in many schools around the world. Even if you are unaware of the term CLIL, you may already have been using CLIL methodology for many years. There are many ways of describing the characteristics attributed to CLIL. Find out more about CLIL in the informative article: What is CLIL?

Apple Teacher Learning Center - Apple. Att tillsammans utveckla digital kompetens. Skolan ska rusta eleverna för en arbetsmarknad och ett samhällsliv som vi bara kan ana konturerna av.

Att tillsammans utveckla digital kompetens

Säkert är att både samhällsliv och arbetsmarknad kommer att förutsätta digital kompetens och kunskap. – Att som enskild lärare och skolledare veta hur man i den dagliga praktiken kan utveckla sådan kompetens är inte alltid enkelt. Därför behövs samverkan inom professionen och med forskning, och därför startade Ifous FoU-programmet Digitalisering i skolan tillsammans med lärare och skolledare, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous. I programmet, som startade i januari 2014, har 19 skolor i åtta kommuner deltagit. Tre år senare har lärarna utvecklat sin kunskap och medvetenhet kring användning och integrering av digitala verktyg i undervisningen. – Utvärderingen visar att eleverna använder digitala verktyg mer i dag, och lärarna har kunnat förstärka den formativa bedömningen, säger Jan Hylén, expert på digitalisering, som varit verksam i programmet.

SKL Play: Vad är adekvat digital kompetens? - del 2. Digitalisering i skolan - ifous.se. FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.

Digitalisering i skolan - ifous.se

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena.

Hur kan undervisning och bedömning utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls? Sådana frågor har bearbetats i detta FoU-program. Slutrapport publiceras i april 2017. Vad är adekvat digital kompetens? Måndag den 16 januari 2017 arrangerades ett avslutande seminarium i Stockholm.

Aktiviteter i FoU-programmet Lärloopar Klokrådet Isa Jahnke. Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå. #PopUpDig17 – A Research-led Conference on the Digitalization of Schools - Lärande och IT. Det nya Medielandskapet - Folkbildningsnätet. Det nya medielandskapet påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och av vem.

Det nya Medielandskapet - Folkbildningsnätet

Det påverkar våra relationer och vårt sätt att tänka. Medie- och informationskunnighet - MIK - är idag en nödvändig kompetens. Här tipsar vi om hur du kan börja resan in i det nya medielandskapet med fakta, utbildningspaket och filmer från seriösa aktörer. Statens medieråd Lär om medier tar upp olika aspekter av att kunna hantera dagens informationflöde. Digitalisering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute!

Digitalisering

Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning Det här får du I modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum får ni kollegialt arbeta med frågorna Varför digitalisering? I modulen Kritisk användning av nätet får ni fördjupa er i hur ni kan handleda elever i informationssökning och källkritik. Modulen Säker användning av nätet tar avstamp i vad vi vet om ungas nätvanor. I modulen Digitalt berättande arbetar ni i gruppen med att utveckla er kunskap kring hur undervisningen kan utformas på ett varierat sätt med digitalt, kreativt skapande.

För vem Lärare i grund- och gymnasieskola. Hur Läs mer om modellen på Lärportalen Var. Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande - Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL, Göteborgs universitet. Developing online teaching skills.