background preloader

MIK (Medie- och informationskunnighet)

Facebook Twitter

Källkritik

Barns liv på nätet. Upphovsrätt och Creative Commons. Programmering och datalogiskt tänkande. Sökkunskap. MIK - Medie- och Informationskunnighet. MIKportalen.se. Mikoteket. Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället.

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017. Läs mer på regeringens webbplats Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”.

Biologi fysik geografi historia idrott och hälsa kemi matematik religionskunskap samhällskunskap slöjd svenska svenska som andraspråk teknik Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Annelies senaste. Kom igang med mik skolbibliotekarier. MIK för mig - digital utbildning.

Lärarlitteratur

Skolbibliotekarie - Skolverket. Mikoteket. SWGfL Digital Literacy - Home. ”Det är väl bara att googla” – om informationskompetens. Förra veckan publicerades studien ”Sök- och källkritik i grundskolan – en forskningsrapport” , en kvalitativ fallstudie om undervisning och bedömning av informationssökning och källkritik i Samhällskunskap och Svenska i årskurs nio.

”Det är väl bara att googla” – om informationskompetens

Studien är genomförd och skriven av Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap samt Hanna Carlsson, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, båda verksamma vid Lunds universitet. I studien konstateras bl.a. att: Informationssökning som undervisningsinnehåll får stå tillbaka för källkritiken och som bedömningsunderlag är förmågan att söka information i det närmaste frånvarande.I skolans undervisning behövs en diskussion om vad som avses med informationssökning och källkritik, inklusive en diskussion kring källkritikens gränser.

(Källa: IIS.se) Men källkritiken, då? Informationssökning som digital kompetens Progressionen Källor: Eleverna arbetar med av läraren utvald källa/text alternativt söker källa tillsammans. Sökteknik: K–12 Digital Citizenship Curriculum Scope & Sequence. Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! Internet - så funkar det! MIK för mig - digital utbildning. Tülays IKT-sida. En till WordPress-webbplats. De levlar sina kunskaper. Har alla bestämt sig för vad de ska börja med?

De levlar sina kunskaper

Hitta ett lugnt ställe! Uppmanar Christina Löfving och skickar iväg eleverna från klassrummet till skolbiblioteket, en trappa upp. Väl där hämtar de var sin dator och sprider ut sig i de färgglada sofforna och sittpuffarna. Det är klass 4 i Spekerödskolan i Stenungsunds kommun som ska ha veckans MIK-lektion, det vill säga medie- och kommunikationskunnighet.

I dag kan de välja mellan att programmera, skriva på Wikimini, göra boktips och läsa nyheter på Minibladet eller 8 Sidor. Biblioteket rymmer, förutom de vita bokhyllorna, många olika sittplatser. Tindra och Alma som ska intervjua Alfas utsända har förberett några frågor och kastar sig över sin uppgift. . – Vi i fyran har en podd. Gabriel började lektionen med att läsa om Syrien på Minibladet. . – MIK är bra. Tobias sitter vid en bänk under anslagstavlan. Det är lugnt och skönt i biblioteket som badar i ljus från de stora fönstren. Spekerödskolan, som är en F–6-skola, invigdes 2015. IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome. Googles webbläsare Chrome används av fler och fler.

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome

Jag tror att många skolor kommer att köpa Chromebooks till sina elever de närmaste åren, vilket kommer att öka användningen av Chrome som webbläsare än mer. En sak som många inte tänker på är att det går att ladda ner appar från Chrome web store. I del 28 av serien tips på IKT i skolan tittar jag på appar som kan vara användbara. Gå till Chrome web Store och i sökrutan uppe till vänster skriver du in namnet på den app du vill söka efter/ladda ner. Skype in the Classroom - Overview - Microsoft in Education. Superundersokarna. Lararhandledning Nosa pa natet. Informationssökning matriser. Faktaböcker introduktion. Vad är medier.