background preloader

MIK (Medie- och informationskunnighet)

Facebook Twitter

Källkritik

Barns liv på nätet. Upphovsrätt och Creative Commons. Programmering och datalogiskt tänkande. MIK - Medie- och Informationskunnighet. MIKportalen.se. Fake news och filternubblor. Mikoteket. Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället.

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Nationell digitaliseringsstrategi for skolvasendet.

Annelies senaste. Kom igang med mik skolbibliotekarier. MIK för mig - digital utbildning. Nytt material ska stärka elevernas bildkunskap - Statens medieråd. Skolbibliotekarie - Skolverket. Mikoteket. SWGfL Digital Literacy - Home. ”Det är väl bara att googla” – om informationskompetens. Förra veckan publicerades studien ”Sök- och källkritik i grundskolan – en forskningsrapport” , en kvalitativ fallstudie om undervisning och bedömning av informationssökning och källkritik i Samhällskunskap och Svenska i årskurs nio.

”Det är väl bara att googla” – om informationskompetens

Studien är genomförd och skriven av Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap samt Hanna Carlsson, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, båda verksamma vid Lunds universitet. I studien konstateras bl.a. att: Informationssökning som undervisningsinnehåll får stå tillbaka för källkritiken och som bedömningsunderlag är förmågan att söka information i det närmaste frånvarande.I skolans undervisning behövs en diskussion om vad som avses med informationssökning och källkritik, inklusive en diskussion kring källkritikens gränser. (Källa: IIS.se) Men källkritiken, då? Informationssökning som digital kompetens Progressionen Källor: Eleverna arbetar med av läraren utvald källa/text alternativt söker källa tillsammans.

K–12 Digital Citizenship Curriculum Scope & Sequence. This curriculum is no longer being updated. Our new lessons are easier to use and more relevant for students today. Get Trained Use our professional development resources to learn best practices for teaching digital citizenship to your students. Onboard Students: Digital Passport Introduce students in grades 3-5 to Digital Passport, our award-winning suite of games that help onboard students to the foundational skills of digital citizenship and Internet safety.

Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! Internet - så funkar det! MIK för mig - digital utbildning. Tülays IKT-sida.

En till WordPress-webbplats. De levlar sina kunskaper. Har alla bestämt sig för vad de ska börja med?

De levlar sina kunskaper

Hitta ett lugnt ställe! Uppmanar Christina Löfving och skickar iväg eleverna från klassrummet till skolbiblioteket, en trappa upp. Väl där hämtar de var sin dator och sprider ut sig i de färgglada sofforna och sittpuffarna. Det är klass 4 i Spekerödskolan i Stenungsunds kommun som ska ha veckans MIK-lektion, det vill säga medie- och kommunikationskunnighet. I dag kan de välja mellan att programmera, skriva på Wikimini, göra boktips och läsa nyheter på Minibladet eller 8 Sidor.

Biblioteket rymmer, förutom de vita bokhyllorna, många olika sittplatser. Tindra och Alma som ska intervjua Alfas utsända har förberett några frågor och kastar sig över sin uppgift. . – Vi i fyran har en podd. Gabriel började lektionen med att läsa om Syrien på Minibladet. . – MIK är bra. Tobias sitter vid en bänk under anslagstavlan. IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome.

Googles webbläsare Chrome används av fler och fler.

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome

Jag tror att många skolor kommer att köpa Chromebooks till sina elever de närmaste åren, vilket kommer att öka användningen av Chrome som webbläsare än mer. En sak som många inte tänker på är att det går att ladda ner appar från Chrome web store. I del 28 av serien tips på IKT i skolan tittar jag på appar som kan vara användbara. Gå till Chrome web Store och i sökrutan uppe till vänster skriver du in namnet på den app du vill söka efter/ladda ner. Search Google Like a Pro. Digiträning: Fem tips för bättre sökningar på Google. Google har blivit ett koncept när det gäller sökningar på nätet.

Digiträning: Fem tips för bättre sökningar på Google

Verbet att googla finns i Svenska Akademiens ordlista. Men att googla kan vara sin egen konstgren och en sak som det lönar sig att öva på. Google ordnar också egna sökkurser på nätet. Kursen Advanced Power Search exempelvis erbjuder tolv utmaningar av olik svårhetsgrad, liksom tips och hjälp för att lösa utmaningarna. Skolbiblioteksbloggen. I Google Scholar kan du söka efter vetenskaplig litteratur från världens alla hörn.

Skolbiblioteksbloggen

Här hittar du avhandlingar, böcker, artiklar och mycket mer från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer. Mycket finns i fulltext men vissa artiklar kan du bara se abstract på, då måste du gå vidare för att få tillgång till artikeln eller boken. För att söka går du till scholar.google.seSök som i Googles vanliga enkla sökning. Vi sökte på litteracitet och fick följande träffar. Utmaningen nu är att kunna läsa träfflistan som ser lite annorlunda ut framför allt när man tittar närmare på den. Pil 1: Citerat av XX. Pil 2: Relaterade artiklar Trycker du här får du en ny sökning med andra artiklar som liknar denna artikel.

Pil 3: Citera Under citera får du en färdigskriven källhänvisning till artikeln. Skype in the Classroom - Overview - Microsoft in Education. Superundersokarna. Lararhandledning Nosa pa natet. Informationssökning matriser. Faktaböcker introduktion. Vad är medier.