background preloader

Digitala lektioner – Internetstiftelsens digitala lektioner – en fri resurs f...

Digitala lektioner – Internetstiftelsens digitala lektioner – en fri resurs f...
IIS ansvarar för personuppgifter såsom e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till Digitala Lektioners nyhetsbrev. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS andra evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på Digitala Lektioners nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar IIS bort dina personuppgifter. IIS kan komma att lämna ut dina personuppgifter till IIS samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos IIS och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Kontaktuppgifter

https://digitalalektioner.iis.se/#search

Related:  MIK verktygIKT

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.

IKT på Johannes skola: Lektionsplanering: Skriv en klassbok om Sveriges landskap med BookCreator Här följer ett förslag på upplägg för att gå igenom Sveriges landskap med åk 3/4 med ikt-inslag. Sveriges landskap ingår i det centrala innehållet i geografi för årskurs 4-6: Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden. Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor. Programmering lektion 8 – eliseklassrum Programmering med 100-ruta Vad: Koda med hjälp av fysisk programmering och hundraruta. Hur: Vi följer uppdragskorten och använder oss utav en ”hundraruta”. Skriv koden i t.e.x skrivboken. För att följa koden lättare kan man t.ex. använda sig av en legogubbe eller en lite plastfigur som ska följa koden.

Padlet – ett favoritverktyg! Häromdagen fick jag en fråga på Twitter om jag hade skrivit någonstans om hur jag använder Padlet i undervisningen och kom då på att jag nog bara beskrivit detta i en artikel om digitala ytor för återkoppling i Grundskoletidningen (nr 6 2013). Därför kommer här en lite bättre förklaring: Jag använder många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer, till exempel ett formativt arbete.

Medie- och informationskunnighet (MIK) – NG bibliotek På biblioteket har vi ett uppdrag och ett särskilt ansvar att stärka elevernas medie- och informationskunnighet (MIK). MIK är ett samlingsbegrepp som bland annat innebär: att förstå mediers roll i samhället och hur de påverkar oss (mediekompetens)att kunna hitta relevant information (informationskompetens)att kunna värdera information med kritisk blick (källkritik) MIK är extra viktigt eftersom vi lever i ett förändrat medielandskap, där tidningar, radio och TV har fått konkurrens av medier som enbart finns på internet. Ljudbok – en multimodal novell Under senare delen av vårterminen har våra klasser i åk 6 jobbat med berättade text, något som vi såg var ett utvecklingsområde efter att ha granskat resultaten på de nationella proven. Min kollega och jag ville göra något extra och inte bara ”skriva en berättelse”. Vi bestämde oss för att kombinera berättande text med kunskapsmålet att eleverna ska förstärka och levandegöra sina texters budskap med olika estetiska uttryck.

Programmering dans lektion 9 – eliseklassrum Förberedelser för pedagogen • Se detta klipp som varar i 3 min • Skriv ut ”dansrörelser”. Här är tre olika varianter: (kopieringsunderlag 8) Vad är Padlet och hur kan du använda det i undervisningen? Jag brukar ofta lyfta Padlet som ett bra verktyg för en rad olika pedagogiska syften jag tänkte här kort stanna upp vid några sådana syften. Först och främst är Padlet är en digital skrivyta för att kunna samla länkar eller tankar tillsammans så att man slipper skriva i ett dokument och på löst papper. Du kan därför också komma åt den när som helst och från vilken enhet som helst.

Vem bryr sig om fakta? Åsa Wikforss artikel publicerades först i Modern Psykologi 8/2017. Därför har vi så svårt att basera våra åsikter på verklig kunskap. Filosofen Åsa Wikforss hittar svar i psykologisk forskning. Håller vi på att bli faktaresistenta? Efter det senaste årets tumult i världen ställs frågan på fullt allvar. Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar - Gilla Lära Språk Moment A – individuell förberedelse, läs texten Vad innebär det när ord, bild och ljud samspelar? Hur kan du arbeta med det i undervisningen? I den här texten får du några exempel på hur du kan arbeta med att skapa text där ord, bild och ljud samspelar. I kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och i modersmål finns det centrala innehållet “Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”. Begreppet mulimodalitet finns därmed inskrivet i kursplanerna men i andra ord (känner du dig osäker på begreppet multimodalitet går det att läsa mer i kapitlet Teoretisk förankring, s. 17 i gilla_lära_språk).

Related: