background preloader

IKT

Facebook Twitter

Tidslinje. 42 geografiska begrepp - Europa - en övning gjord av kar011 på Glosor.eu. Koda i språkundervisningen – Fredrik Frippe Johansson. Ljudbok – en multimodal novell. Under senare delen av vårterminen har våra klasser i åk 6 jobbat med berättade text, något som vi såg var ett utvecklingsområde efter att ha granskat resultaten på de nationella proven.

Ljudbok – en multimodal novell

Min kollega och jag ville göra något extra och inte bara ”skriva en berättelse”. Vi bestämde oss för att kombinera berättande text med kunskapsmålet att eleverna ska förstärka och levandegöra sina texters budskap med olika estetiska uttryck. Vi hade tidigare arbetat lite med sociala medier och internet och beslöt oss för tema ”framtid och teknik”. Som uppstart såg vi filmen Big Hero 6. Vi pratade om science fiction och dystopier samt läste noveller som radioteater. Eleverna gjorde en planering av novellen och den godkände lärarna.

Det digitala verktyget Wevideo användes för att göra novellinspelningen. Bilderna skulle vara Creative commons och dem hittade eleverna främst på Unsplash och Pixabay. Till sist var det dags för eleverna att ladda upp sina inspelningar/filmer på Youtube. No hate. IKT på Johannes skola: Lektionsplanering: Skriv en klassbok om Sveriges landskap med BookCreator. Här följer ett förslag på upplägg för att gå igenom Sveriges landskap med åk 3/4 med ikt-inslag.

IKT på Johannes skola: Lektionsplanering: Skriv en klassbok om Sveriges landskap med BookCreator

Sveriges landskap ingår i det centrala innehållet i geografi för årskurs 4-6: Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden. Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor. Här tar vi också hänsyn till delar av det centrala innehållet i svenska för åk 1-3: Att skriva på datorSkapande av texter där ord och bild samspelarSpråkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för bbarn, och hur deras innehåll kan organiseras.Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.

Samt för årskurs 4-6: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Det här behöver du: OBS! Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! IIS ansvarar för personuppgifter såsom e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev.

Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis!

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till Digitala Lektioners nyhetsbrev. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS andra evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på Digitala Lektioners nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar IIS bort dina personuppgifter.

IIS kan komma att lämna ut dina personuppgifter till IIS samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos IIS och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Kontaktuppgifter. Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar - Gilla Lära Språk. Moment A – individuell förberedelse, läs texten Vad innebär det när ord, bild och ljud samspelar?

Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar - Gilla Lära Språk

Hur kan du arbeta med det i undervisningen? I den här texten får du några exempel på hur du kan arbeta med att skapa text där ord, bild och ljud samspelar. I kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och i modersmål finns det centrala innehållet “Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”. Begreppet mulimodalitet finns därmed inskrivet i kursplanerna men i andra ord (känner du dig osäker på begreppet multimodalitet går det att läsa mer i kapitlet Teoretisk förankring, s. 17 i gilla_lära_språk). Men hur kan multimodaliteten se ut i ett klassrum? Malin Carlsson lät sina elever skapa faktatexter om vikingatiden där ord, ljud och bild samspelade genom att de använde iMovie eller PowerPoint.

Här finns ett elevexempel på faktatext skapad i Power Point (med Office Mix): Detta elevexempel är skapad i iMovie: Moment B – ta med en planering till träffen. Alla kategorier. Gratistips. Barnbibblan.se är en webbplats skapad för barn.

Gratistips

Här behöver man inte kunna läsa utan kan leka med ord och bokstäver, få boktips, lyssna på sagor, ramsor och sånger, upptäcka andra sätt att kommunicera – bliss, pictogram och handalfabetet. Lexin Språklexikon i många språk. Folkets lexikon är ett engelsk-svenskt lexikon som tillhör folket och utvidgas av oss alla tillsammans. Ger förslag vid felstavning. Bildtema Modersmål från Skolverket ger genom bild och ljud förklaring på ord inom 31 teman på 16 olika språk. Prissan - Resurser interaktiva tavlor. Skip to main content Create interactive lessons using any digital content including wikis with our free sister product TES Teach.

prissan - Resurser interaktiva tavlor

Get it on the web or iPad! Guest Join | Help | Sign In prissan Home guest| Join | Help | Sign In Turn off "Getting Started" Loading... Pedagogiska program på Internet. Skolväskan - är en länksamling som IT-pedagoger.

Pedagogiska program på Internet

Ystad ställt samman.