background preloader

Edithadal

Facebook Twitter

Edith Anne

Digitale verktøy i norskfaget på videregående

Microsoft - digitale verktøy. Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet. I denne delen rettes søkelyset mot ulike strategier for å sikre en målrettet og god faglig bruk av IKT i elevenes læringsarbeid.

Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet

Denne veilederen er et supplement til Utdanningsdirektoratets mer generelle ressurser knyttet til klasseledelse, og et refleksjonsgrunnlag rundt digitale ressurser og læremidler. 3.1 Klasseledelse –tydelighet og gode relasjoner Teknologirike klasserom utfordrer klasseledelse, struktur og undervisning, men det kan også støtte lærerens ledelse og gi mer variert og tilpasset undervisning. Tydelig klasseledelse er viktig for å fremme eleveneslæringsutbytte og for å unngå utenomfaglig bruk når IKT er integrert i undervisningen. Lærerens autoritet og relasjon til elevene er viktigere og mer krevende i en digital hverdag. Læringsøkter med bruk av teknologi og Internett er ekstra sårbare for utenomfaglig IKT-bruk, fordi elevene enkelt og lydløst kan bruke teknologien til avkobling og underholdning. 3.2 Klasserommet 3.3 Undervisning. The Flipped Classroom: Pro and Con.

In 2012, I attended the ISTE conference in San Diego, CA.

The Flipped Classroom: Pro and Con

While I was only there for about 36 hours, it was easy for me to pick up on one of the hottest topics for the three-day event. The "flipped classroom" was being discussed in social lounges, in conference sessions, on the exhibit floor, on the hashtag and even at dinner. People wanted to know what it was, what it wasn't, how it's done and why it works. Others wanted to sing its praises and often included a vignette about how it works in their classroom and how it transformed learning for their students.

Still others railed that the model is nothing transformative at all and that it still emphasizes sage-on-the-stage direct instruction rather than student-centered learning. What It Is The authors go on to explain that the model is a mixture of direct instruction and constructivism, that it makes it easier for students who may have missed class to keep up because they can watch the videos at any time. What It Isn't. Skole - NRK/Skole. Norsk. 1. Konsulent1. Siste økt i dag møttes lærere som var interresert i en eBeam demostrasjon på Ra 1, hvor Andreas Bakken fra Osnes (som distrubuerer for eBeam og lager tavlene i Norge) ga en times innføring i bruken av programmet.

1. Konsulent1

Det var en nyttig og teknomagisk time. Timen ble ganske oppstykket, da vi fikk lov til å stille løpende spørsmål underveis – noe jeg tror de fleste satte stor pris på. Jeg skriver ikke noe fyldig referat, men gir noen nyttige tips til veiledninger og nedlastninger nedenfor: Penner: kan hentes på IT-avdelingen (fungerer som en mus).Tavlen: man kan bruke Smartboard på tavlen, men er da avhengig av pennen til eBeam.Verktøypaletten (software): kommer frem når du er koblet til tavlen (menyen kan også legges ned, som en verktøylinje i bunnen av skjermbildet).

Her er en kort beskrivelse. Installer driver og softwareKoble til tavlen: du finner ikonet for det nedlastede programmet enten på skrivebordet ditt, eller i venstre meny nederst (snarveier). Har vi noen ressurspersoner på huset? Digitale verktøy som støtte i skolefag.

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen. En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy?

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen

Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. Her kan vi støtte oss på TPACK; Technology, Pedagogy and Content Knowledge (Mishra & Koehler). The Padagogy Wheel finner du på norsk her Det digitale påvirker hvilke ferdigheter som skal læres Vi lærere kjenner til og bruker ulike pedagogiske metoder, modeller og didaktikk vi har lært. Derfor må vi i dag snakke om DDD, som står for Digitalt Didaktisk Design, eller digitalt influerte måter å planlegge undervisning på (Johanson og Karlsen, 2018).

I løpet av 24 år som lærer har jeg brukt både PC, nettbrett, blyant og papir, og jeg har fulgt den digitale utviklingen i skolen tett. Tidlig innsats kan være tidlig tilgang. Bruk av teknologi i undervisningen kan gjøre underverker for motivasjonen til elevene. Bruk av teknologi og apper som læringsverktøy kan gi lite motiverte elever en ny glød, skriver høgskolelektor Ellen Romstad ved Høgskolen i Østfold i denne artikkelen.

Bruk av teknologi i undervisningen kan gjøre underverker for motivasjonen til elevene

Dersom teknologi benyttes som støtte i undervisningen og gir elevene et bedre læringsutbytte enn de ville fått uten teknologi, så er det et meget nyttig virkemiddel for barn som snart skal begynne eller allerede går i skolen. En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg rette apper som læringsverktøy? Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse».

Dette innebærer at lærere må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør dem i stand til å tilpasse egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. Jeg har selv erfart at bruk av apper kan gjøre lite motiverte elever, til elever som gløder. Den digitale utviklingen påvirker hvilke ferdigheter som må læres Tidlig innsats kan bety tidlig tilgang. Bruk av digitale verktøy.