background preloader

IKT i skolen

Facebook Twitter

Omvendt undervisning, videovurdering

10 nettsteder du kan bruke i norsk. Her er 10 gode nettsteder du kan bruke i norsk.

10 nettsteder du kan bruke i norsk

På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang. Lykke til! TidsåndInnholdet i denne nettressursen er samlet av Merete Morken Andersen i forbindelse med boka "Blodet i årene - Amalie Skram og hennes tid" (Spartacus, 2018). Merete Morken Andersen er forfatter og førsteamanuensis i faglitterær skriving ved Universitetet i Sørøs-Norge. Nettstedet er bygget opp som en tidslinjen som inneholder drøyt seks tusen hendelser knyttet til skandinavisk kulturhistorie, og den vokser daglig. Lokalhistorie og sagn er viktige kilder til forståelse av både seg selv og hvor man kommer fra. I det digitale sagnkartet er hvert av sagnene i samlingen plassert på det stedet i Norgeskartet hvor det ble samlet inn. Den digitale plattformen er et samarbeid med Norsk folkeminnesamlings svenske søsterarkiv, Institutet för språk och folkminnen.

Foreningen ! Ressurser / Digitaldidaktikk. Paper.li – Lag din personlige avis. Drømmer du om å være redaktør for din helt egen avis eller magasin?

Paper.li – Lag din personlige avis

Da bør du benytte deg av denne tjenesten. Paper.li skaper nemlig en online avis med artikler og innhold hentet fra dine feeds på sosiale medier, og det er du som tar de endelige avgjørelsene og bestemmer hva som blir publisert i din personlige publikasjon. Hvorfor burde du benytte deg av Paper.li? Først og fremst, du får tilgang på en avis som er fylt med innhold du faktisk synes er interessant.Du får muligheten til å være kreative, og samtidig dele artikler du synes er interessante og viktige med dine lesere. Omvendt undervisning. Tett oppfølging gjev best læring, hevdar forskarane.

Omvendt undervisning

Sjå korleis skular bruker enkle videoar for å førebu elevane. Målet er klassesituasjonar med tid til oppfølging av meir motiverte elevar. Kva er omvendt undervisning? To amerikanske kjemilærarar, Jonathan Bergmann og Aaron Sams, brukte mykje tid på å undervise allereie gjennomgåtte tema om att for elevar som hadde vore borte frå skulen. Dette var ressurskrevjande og frustrerande. Omvendt undervisning er ein praksis basert på desse røynslene. Omvendt undervisning er ofte basert på video, men kan også skje ved hjelp av podcast, e-bøker, nettsamfunn og liknande. The Flipped Classroom: Pro and Con. In 2012, I attended the ISTE conference in San Diego, CA.

The Flipped Classroom: Pro and Con

While I was only there for about 36 hours, it was easy for me to pick up on one of the hottest topics for the three-day event. The "flipped classroom" was being discussed in social lounges, in conference sessions, on the exhibit floor, on the hashtag and even at dinner. People wanted to know what it was, what it wasn't, how it's done and why it works. Others wanted to sing its praises and often included a vignette about how it works in their classroom and how it transformed learning for their students. Still others railed that the model is nothing transformative at all and that it still emphasizes sage-on-the-stage direct instruction rather than student-centered learning.

What It Is The authors go on to explain that the model is a mixture of direct instruction and constructivism, that it makes it easier for students who may have missed class to keep up because they can watch the videos at any time. What It Isn't Why It Works. Vurderingstips 20: Bruk video når du vurderer. En effektiv måte å gi elever en tilbakemelding på skriftlige arbeider er å spille inn vurderingen som en film.

Vurderingstips 20: Bruk video når du vurderer

Da kan man få vist direkte i teksten hva man ønsker å formidle til eleven, uten at man må bruke av felles undervisningstid til å gi tilbakemeldingene. Samtidig blir vurderingen tatt vare på slik at den kan tas frem igjen ved behov. Vurdering for læring i praksis. Hvordan gi best mulig tilbakemelding? Videoretting som alternativ. By Som en forlengelse av det forrige innlegget i bloggen “Mye å rette?

Hvordan gi best mulig tilbakemelding? Videoretting som alternativ

Verktøy for effektivt rettearbeid” har jeg lyst til å fortelle dere om videoretting. Jeg har prøvd mange ulike måter for å gi best mulig tilbakemelding på skriftlig arbeid, alt fra den tradisjonelle røde pennen til det dere skal få høre mer om i dag – nemlig videoretting. Dette lærte jeg også om hos Jaspreet Gloppen. For å gjennomføre en videoretting av elevtekst trenger man skjerm- og lydopptak, for eksempel ved hjelp av programmet Screencast-O-Matic (gratis nedlasting) eller Jing (også gratis nedlasting). Jeg har fått noen spørsmål om gjennomføringen av videorettingen, nærmere bestemt tidsbruken vs. effekten/nytten elevene gir uttrykk for. Som Jaspreet skriver om er det lurt å ha klargjort litt av tilbakemeldingen man skal gi på forhånd. Dere kan se et eksempel på videoretting nedenfor, samt lese mer om det i bloggen til Jaspreet.

Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet. I denne delen rettes søkelyset mot ulike strategier for å sikre en målrettet og god faglig bruk av IKT i elevenes læringsarbeid.

Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet

Denne veilederen er et supplement til Utdanningsdirektoratets mer generelle ressurser knyttet til klasseledelse, og et refleksjonsgrunnlag rundt digitale ressurser og læremidler. 3.1 Klasseledelse –tydelighet og gode relasjoner Teknologirike klasserom utfordrer klasseledelse, struktur og undervisning, men det kan også støtte lærerens ledelse og gi mer variert og tilpasset undervisning. Tydelig klasseledelse er viktig for å fremme eleveneslæringsutbytte og for å unngå utenomfaglig bruk når IKT er integrert i undervisningen. Lærerens autoritet og relasjon til elevene er viktigere og mer krevende i en digital hverdag. Læringsøkter med bruk av teknologi og Internett er ekstra sårbare for utenomfaglig IKT-bruk, fordi elevene enkelt og lydløst kan bruke teknologien til avkobling og underholdning. 3.2 Klasserommet 3.3 Undervisning.