background preloader

IKT

Facebook Twitter

10 Wordless Videos that Teach Problem Solving - Speech is Beautiful. I work in teletherapy, which means that I use a computer to display my materials and activities for my students.

10 Wordless Videos that Teach Problem Solving - Speech is Beautiful

I have a couple extremely quiet older elementary students and I decided that video was a way to engage and encourage them to answer questions and retell events. In particular I wanted them to think about solving hypothetical problems. I found 10 WORDLESS videos on YouTube that show interesting problems and make kids think about how to solve a problem — and they have to provide the language! Piper Short Movie — A baby bird finds a way to survive a big wave.

Ormie the Pig — A pig attempts to get a jar of cookies off of the top of the fridge. Birds on a Wire — Learn how you should treat others (that are different than you)Sticky Tape — What should the cat do when tape is sticking to him? Since it’s YouTube, so you must preview each video and usually there is an ad in front of it. Related. Spill i skolen notat revidert 2018. Lærepenger - et pedagogisk læringsverktøy for 5. klassetrinn. Matematikk spill - Spille Spill. All kunskap på samma plats. Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen? - Lesesenteret. Mange har meninger og spørsmål om PC og nettbrett i skolen. Men digitalisering i skole og barnehage er ikke én ting, med enkle svar. Er iPad i førsteklasse en god eller dårlig idé? Lærer ungdommene mer med mulighetene det gir å ha egen PC, eller sitter de bare og virrer i sosiale medier? Kan vi fortsatt fordype oss i lange tekster når vi leser dem på nettbrett, eller gjør lesing på skjerm at vi mister konsentrasjonen fullstendig?

Spørsmålene er mange når det handler om digitalisering og lesing og skriving, ikke minst når det handler om skolen. Nytt forskningsfelt – Utviklingene har gått utrolig raskt, særlig de siste årene. Hva betyr så digitaliseringen for elevenes læring? – I tillegg er dette et nokså nytt område, hvor utviklingen går veldig fort. Det er ikke mange årene siden det først ble vanlig å innføre PC-er på videregående. Stor bredde i forskningen På Lesesenteret foregår det en rekke forskjellige forskningsprosjekter på digitalisering og lesing, skriving og i utdanningen. #Digital #undervisning Funktioner i #iBog® forklaret i video. Innovativ undervisning.flv. Blogg: YouTube og undervisning - Create Videos in Minutes with Mysimpleshow.

Slik har digitale læremidler endret skolehverdagen. Nye digitale verktøy endrer skoleundervisningen og gjør at læreren må innta en ny rolle med annen type veiledning.

Slik har digitale læremidler endret skolehverdagen

Om prosjektet Prosjektet er utført av Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoraret. Forskerne har samarbeidet med kolleger ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Blir det noen forskjell på undervisningen når læreren bruker digitale læremidler framfor papirbaserte? Og hvordan påvirker det lærerens rolle? Dette har 15 skoleforskere undersøkt gjennom tre år. Forskerne stilte blant annet spørsmål om hvordan læremidlene benyttes, hvordan endres hverdagen som lærer når det er mer bruk av flere kilder og hva krever dette av lærere og elever? Store forskjeller Resultatet er 12 caserapporter fra fire ulike fag på tre trinn i grunnopplæringen, 5.–7. trinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Varierende grad av innflytelse Mye PowerPoint Referanse: Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the first cohort. Introduction Lack of research-based knowledge about the effects of educational technology as tablets in school has been identified as one urgent challenge in school both internationally and in Norway.

Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the first cohort

One of the reasons for this is that, for example, the PISA study, Students, Computers and Learning reveals that: “(…) we have not yet become good enough at the kind of pedagogies that make the most of technology” (OECD 2015, p. 5). This trailing research is positioned towards this “gap” within the research area and examines the first (of five) cohorts in the Municipality of Bærum’s “Everyday Digital Schooling” tablet project which implies examining outcome measures regularly through our longitudinal research design.

This is the first large-scale effect study of implementation of tablets in Norwegian primary school where the outcome measures are external for the intervention, as recommended by, for example, Cheung and Slavin (2013). Conceptual framework Literature review Theoretical framework. The Best 11 Presentation and Slides Search Engines for Teachers. Below is a list of some of the best presentation search engines. 1- PPT Search Engine As its name suggests this is a free search engine where you can search for and find different Power Point presentations. 2- Slide Finder This is another awesome search engine that provides thousands of slides . 3- Slide World Slide World has over 7.650.583 presentations that you can search for using key words. 4- Presentation 2 Go Presentation 2 Go lets you easily search and download Power Point presentation in Ppt slides. 5- SlideBoom This a website that lets you besides creating remarkable presentations, explore presentations in 100+ different languages and 30+ topics.

The Best 11 Presentation and Slides Search Engines for Teachers