background preloader

Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet

Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet
I denne delen rettes søkelyset mot ulike strategier for å sikre en målrettet og god faglig bruk av IKT i elevenes læringsarbeid. Denne veilederen er et supplement til Utdanningsdirektoratets mer generelle ressurser knyttet til klasseledelse, og et refleksjonsgrunnlag rundt digitale ressurser og læremidler. 3.1 Klasseledelse –tydelighet og gode relasjoner Teknologirike klasserom utfordrer klasseledelse, struktur og undervisning, men det kan også støtte lærerens ledelse og gi mer variert og tilpasset undervisning. Tydelig klasseledelse er viktig for å fremme eleveneslæringsutbytte og for å unngå utenomfaglig bruk når IKT er integrert i undervisningen. Lærerens autoritet og relasjon til elevene er viktigere og mer krevende i en digital hverdag. Læringsøkter med bruk av teknologi og Internett er ekstra sårbare for utenomfaglig IKT-bruk, fordi elevene enkelt og lydløst kan bruke teknologien til avkobling og underholdning. 3.2 Klasserommet 3.3 Undervisning Eksempel: RefleksjonsspørsmålKAMPVISE

https://iktsenteret.no/ressurser/hensiktsmessig-bruk-av-ikt-i-klasserommet

Related:  IKT i skolen - artiklerIKT i skolendataspillhelenejnikolaisen

De største utfordringene ved digitalisering av skolen - Utdanningsnytt Det fins mange myter, overdrivelser og misoppfatninger om hva som er skolens utfordringer i dag, ikke minst når det gjelder den økende digitaliseringen av skolehverdagen. Problemet er for eksempel ikke tilgang på teknologi, men hva læreren kan gjøre for å sørge for at teknologien man har tilgang på kan gi en merverdi. Vi er to artikkelforfattere med svært ulike utgangspunkt, og man skulle kanskje tro at vi har svært lite å være enige om: Simen Spurkland er en matematikk- og musikklærer som bruker masse digitale muligheter i timene sine og fremsnakker det digitale hver gang han får anledning (blant annet på mattebloggen sin), mens Marte Blikstad-Balas’ forskning ofte blir nevnt av ulike samfunnsdebattanter som et bevis på at det er nødvendig å begrense digitalisering av skolen. Likevel er det altså slik at vi er enige om det meste, både når det kommer til hva de største utfordringene i dagens digitale klasserom faktisk er, og når det kommer til hva de slett ikke er.

Omvendt undervisning Tett oppfølging gjev best læring, hevdar forskarane. Sjå korleis skular bruker enkle videoar for å førebu elevane. Målet er klassesituasjonar med tid til oppfølging av meir motiverte elevar. Vil gjøre dataspill i skolen mindre skummelt At nye medier blir møtt med skepsis, er ikke noe nytt. Tenk bare på alle kritiske røster som hevet stemmen da radioen inntok landet, etterfulgt av fjernsynet og videospilleren. Faktisk ble poesien også møtt på akkurat samme måte på Aristoteles tid.

Slik har digitale læremidler endret skolehverdagen Nye digitale verktøy endrer skoleundervisningen og gjør at læreren må innta en ny rolle med annen type veiledning. Om prosjektet Prosjektet er utført av Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoraret. Forskerne har samarbeidet med kolleger ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Blir det noen forskjell på undervisningen når læreren bruker digitale læremidler framfor papirbaserte? Og hvordan påvirker det lærerens rolle?

Ti tips om spill i skolen Er du nysgjerrig på hvordan man kan komme i gang med spill? Da har du kommet til rett sted! Her er ti tips om bruk av spill i skolen: Slik gjør du Paper.li – Lag din personlige avis Drømmer du om å være redaktør for din helt egen avis eller magasin? Da bør du benytte deg av denne tjenesten. Paper.li skaper nemlig en online avis med artikler og innhold hentet fra dine feeds på sosiale medier, og det er du som tar de endelige avgjørelsene og bestemmer hva som blir publisert i din personlige publikasjon. Farlige spill – effektiv undervisning Forbindelsen mellom dataspill og underholdning gjør at spillbasert læring i skolen blir sett på som mer kontroversiell enn mange andre læringsmetoder. – Mediene har mye av skylden for dette, sier spillforsker. At nye medier blir møtt med skepsis er ikke noe nytt. Tenk bare på alle kritiske røster som hevet stemmen da radioen inntok landet, etterfulgt av fjernsynet og videospilleren. Eller på hylekoret som våknet da pop, rock og punk inntok kloden.

Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen – NRK Finnmark I fjor kom regjeringens digitale strategi for skolene i Norge, som skal ta landets skoleelever inn i den teknologiske framtiden. Men da forskere ved UIT så nærmere på bruken av digitale verktøy i klasserommet, fant de raskt ut at det ikke var barneskoleelevene som trengte opplæring. Det var lærerne selv. Hadde teknologien – manglet forståelsen

Dataspill kan gi bedre undervisning Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret. Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: spillbasert-laring - Spill som pedagogisk ressurs Spillsjangre og pedagogisk bruk (Alle) I denne leksjonen gis en oversikt over ulike sjangre for spill, og med eksempler på hvordan spill innenfor de ulike sjangrene kan brukes til læringsformål. Noen spill er spesielt utviklet for læringsformål. I mange tilfeller kan også vanlige kommersielle dataspill tas i bruk i forhold til læringsmål og elevgrupper.Spill - hva er det egentlig? For å kunne vurdere bruk av dataspill i skolene, er det viktig å ha en grunnleggende forståelse av hva spill er for noe. Dette er ikke så enkelt å svare på som mange tror - avhengig av hvem man spør, kan man få mange ulike svar.

Digital teknologi i leseopplæringen: Har det egentlig effekt på elevenes læring? Publisert 25.06.2018 — Læringsbloggen Mange barn over hele landet opplever at nå at blyant, lærebøker og skrivebøker blir erstattet med ipad. I tillegg griper digital teknologi også inn i, erstatter og supplerer undervisning som tradisjonelt har vært gitt via lærer. Et eksempel på det er at en rekke kommuner på første trinn har tatt i bruk digitalisert leseopplæring i form av et opplegg som kalles STL+. Dette programmet er kort fortalt basert på at elevene skriver på PC/pad og skal skrive seg til lesing ved hjelp av syntetisk tale i høretelefoner.

Related: