background preloader

Ipad i skolen

Facebook Twitter

#IKT #skole #ipad

Erfaringer med bruk av iPad på 1. trinn. Det å utnytte alle mulighetene som iPaden har, gir elevene flere valg for å tilegne seg kunnskap ved hjelp av video, opplesing og bilder.

Erfaringer med bruk av iPad på 1. trinn

De kan bearbeide kunnskapen gjennom kreativt arbeid og formidle det de har lært. Det at læring skjer gjennom flere kanaler, gir elevene økt mulighet til mestring. Det gir også frihet for hver elev til å velge den læringsstrategien som passer best. En viktig faktor for å lykkes med å integrere digitale verktøy i undervisningen, er at læreren har en tydelig klasseledelse med god struktur. I prosjekter hvor mange ulike apper og arbeidsoppgaver benyttes, er det viktig å bryte ned prosessen i deler, slik at elevene hele tiden har små og konkrete arbeidsoppgaver. Prosjektet varte i to uker. iTunes U Skolen bruker iTunes U til å distribuere det pedagogiske innholdet i prosjektet. Når hele læringsressursen ligger på iTunes U, er den tilgjengelig for eleven uavhengig av hvor han eller hun er; hjemme, på besøk eller på ferie.

Kaleidoscope Animasjon. Skriver raskere, men husker dårligere med nettbrett. De kalles gjerne nettbrettskoler, skoler der elevene bruker brett og pad både når de skal lære å skrive, lese og regne.

Skriver raskere, men husker dårligere med nettbrett

Åskollen skole i Drammen er en sånn skole. Full av digital entusiasme og tekno-optimisme, skal vi dømme etter rektor Lars Christian Gjøsæther. Han er blant de tidlig digitalt innfødte, som satt på gutterommet og kodet og arrangerte LAN-parties i stedet for å gå på fest. Nå vil han altså bidra til den digitale dannelsen av norske elever. – Elevenes måte å lære på har ikke forandret seg, men vi har de siste årene fått en del teknologiske verktøy som gjør at det blir flere måter å lære på. Blyant eller brett? I likhet med stadig flere skoleledere rundt om i landet har ikke Gjøsæther tålmodighet til å vente på at forskerne skal finne ut hva som er best av blyant eller brett. Her spriker det nemlig i alle retninger.

Les også: Manglar forsking på nettbrett i leseopplæring Selv om konklusjonen er det her fremfor alt trengs mer forskning, så kan vi likevel bli litt klokere. Ikke grunn til bekymring over nettbrett i skolen – NRK Østlandssendingen. Målet med å gi nettbrett til 6 000 elever på 15 grunnskoler i Bærum var å øke elevens utbytte av skolegangen.

Ikke grunn til bekymring over nettbrett i skolen – NRK Østlandssendingen

Siden i høst har tre forskere hatt som fulltidsjobb å undersøke hvordan det å innføre nettbrett på skolen har virket. Her er rapporten de skrev. Rapporten viser blant annet at nettbrettene i variende grad ble brukt på en hensiktsmessig måte som godt læringsverktøy. Samtidig er både skoleledere, lærere og elever enige om at læringen er mer effektiv og at de samarbeider mer nå enn før nettbrettets tid. – Guttene gjør det jo bra i 5. trinn ifølge undersøkelsen, og det er jo et punkt vi har lett etter i skole-Norge, sier Anne Lene W.

Hvorfor skal vi ha nettbrett i skolen? A-magasinet hadde for noen uker siden en reportasje om nettbrettenes inntog i skolen.

Hvorfor skal vi ha nettbrett i skolen?

Mange viktige problemstillinger ble reist, og i etterkant har enda flere blitt tilført. Disse bidrar til å synliggjøre kompleksiteten i det at nettbrettene er blitt en sentral del av stadig flere elevers skolehverdag. Samtidig etterlyses forskning på feltet. Pedagogisk utviklingsarbeid Ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en tverrfaglig forskergruppe i tre år fulgt Asker kommunes satsing på innføring av 1:1 dekning av Chromebooks på alle sine skoler.

Selv om studien ennå ikke er avsluttet, er særlig tre funn verdt å få med seg. For det første: Ingen lærere, elever eller skoleledere ønsker seg tilbake til Ipad-traller eller PC-rom. Jo mer integrert nettbrettet er blitt i det pedagogiske arbeidet, jo flere muligheter ser man. Balanse mellom digitalt og analogt Dessuten klippes, limes og tegnes det som aldri før. Hvis alle drar lasset sammen. Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen? - Lesesenteret.

Mange har meninger og spørsmål om PC og nettbrett i skolen. Men digitalisering i skole og barnehage er ikke én ting, med enkle svar. Er iPad i førsteklasse en god eller dårlig idé? Lærer ungdommene mer med mulighetene det gir å ha egen PC, eller sitter de bare og virrer i sosiale medier? Kan vi fortsatt fordype oss i lange tekster når vi leser dem på nettbrett, eller gjør lesing på skjerm at vi mister konsentrasjonen fullstendig?

Spørsmålene er mange når det handler om digitalisering og lesing og skriving, ikke minst når det handler om skolen. Nytt forskningsfelt – Utviklingene har gått utrolig raskt, særlig de siste årene. Hva betyr så digitaliseringen for elevenes læring? – I tillegg er dette et nokså nytt område, hvor utviklingen går veldig fort. Det er ikke mange årene siden det først ble vanlig å innføre PC-er på videregående.