background preloader

Forskning

Facebook Twitter

Forskning

The Epic Guide to Digital Literacy in Education. What is Digital Literacy?

The Epic Guide to Digital Literacy in Education

It’s more than just a new buzzword for modern educators and administrators. How ed-tech can help leapfrog progress in education. From within formal classrooms to educational games after school, technology is widely used in teaching and learning around the world.

How ed-tech can help leapfrog progress in education

When used appropriately, technology has the power to support teachers and engage students, providing tools to create and evaluate activities previously considered out of reach. At the Center for Universal Education (CUE) at the Brookings Institution, we are studying innovations that can rapidly improve education progress, including innovations that use education technology.

If the education sector stays on its current trajectory, by 2030 half of all children and young people around the world will lack basic secondary-level skills needed to thrive.1 To change this dire prediction, we must make rapid, non-linear progress, or what CUE calls leapfrogging. Technology can help education leapfrog in a number of ways. It can provide individualized learning by tracking progress and personalizing activities to serve heterogeneous classrooms. Catalog analysis. Fleksible klasserom – hva er det? Dersom klasserommet skal være en arena for variert og tilpasset læring, må utstyret og verktøyene som brukes i klasserommet være fleksibelt.

Fleksible klasserom – hva er det?

Hvorfor snakker vi om det fleksible klasserommet? Det tydeliggjøres i moderne pedagogikk og fagfornyelsen at det er en endring i hva som skal læres på skolen, og måten det skal læres på. Dette er naturlig, da samfunnet, arbeidslivet og teknologien stadig utvikler seg. For å imøtekomme utviklingen, “trenger vi barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative”, som videre er grunnen til at fagene fornyes, og at nye undervisningsmetoder introduseres i skolen. Dette har innvirkning på lærerrollen, som går fra å være formidler til å tiltre en større rolle som tilrettelegger for den produserende og samarbeidende eleven, på tvers av fag og teknologi. For å støtte pedagogisk innovasjon og nytenkning, bør også utformingen av selve klasserommet spille en sentral rolle. Teknologi og didaktikk i det fleksible klasserommet Damsgård skole Meld. Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen? - Lesesenteret.

Mange har meninger og spørsmål om PC og nettbrett i skolen. Men digitalisering i skole og barnehage er ikke én ting, med enkle svar. Er iPad i førsteklasse en god eller dårlig idé? Lærer ungdommene mer med mulighetene det gir å ha egen PC, eller sitter de bare og virrer i sosiale medier? Kan vi fortsatt fordype oss i lange tekster når vi leser dem på nettbrett, eller gjør lesing på skjerm at vi mister konsentrasjonen fullstendig? Spørsmålene er mange når det handler om digitalisering og lesing og skriving, ikke minst når det handler om skolen.

Nytt forskningsfelt – Utviklingene har gått utrolig raskt, særlig de siste årene. Hva betyr så digitaliseringen for elevenes læring? – I tillegg er dette et nokså nytt område, hvor utviklingen går veldig fort. Det er ikke mange årene siden det først ble vanlig å innføre PC-er på videregående. The Digital Teaching Daily. National Math Bee Blog. Here’s how to build confidence.

National Math Bee Blog

Original article by Daniel Scott. A Review by Cristina Pereira Educators and Parents, let’s take a moment to get real. How do we feel about Educational Technology? Never did we imagine that how we teach and learn could change so dramatically and so quickly. Digital teaching along with new apps, updates, programs, and apparatuses can be overwhelming. There is just so much information out there, we constantly need to keep up to date. Barn distraheres mindre av databruk i skolen. Barn i norske skoler og barnehager bruker datamaskiner og nettbrett i stadig større grad.

Barn distraheres mindre av databruk i skolen

I en foreløpig rapport skriver Sintef at barna blir mindre distrahert av bruken, og det gleder kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). – Elevene skal utdannes til å delta i et arbeidsmarked og et samfunn som blir stadig mer digitalt. Det er derfor positivt at flere elever bruker digitale verktøy i skolen, og at elevene ikke opplever digitale læremidler som en like stor distraksjon som før, sier Sanner i en uttalelse fra departementet.

Rapporten skal brukes som grunnlag for analyser i arbeidet med den endelige sluttrapporten for Monitor 2019 som skal komme tidlig neste år. Det er derfor ikke trukket noen endelige konklusjoner på temaene i undersøkelsen. Nær full dekning Skoler bruker IKT i ulik grad i løpet av skoleårene. Undersøkelsen tar også for seg mobildekning og bruk blant skoleelevene. Historier: iPad i undervisningen / Digitaldidaktikk. Ekspertenes råd til mer digital undervisning. Både studenter og politikere ønsker mer pedagogisk bruk av digital teknologi i undervisningen.

Ekspertenes råd til mer digital undervisning

Her gir tre fremragende undervisere deg sine tips. Ifølge Tilstandsrapport for høyere utdanning 2017 sier 42 prosent av studentene at de i liten grad har fått undervisning der digital teknologi er brukt pedagogisk, mens 76 prosent er enige i at det er et viktig hjelpemiddel. Norske universiteter og høyskoler blant annet er langt fremme når det gjelder digitale administrative løsninger. Men rapporten viser også at sektoren har kommet relativt kort i å utnytte det pedagogiske potensialet som ligger i digital teknologi. – Det trengs mer enn fine ord i strategier. Forskerforum har spurt årets vinnere av Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning om deres beste tips. 1.

Digitale quiz kan få alle studentene med på å svare på spørsmål, i stedet for at bare fem prosent tør å rekke opp hånden. . – Du kan også gi dem spørsmål og be dem tenke gjennom selv, i for eksempel ett minutt. 2. Ekspertenes råd til mer digital undervisning.