background preloader

Studieteknik

Facebook Twitter

Pluggkoden: Strategier för minnet. Han läser och läser – i kampen mot dyslexin. Att inte kunna läsa fick Rasmus Pernesten att känna sig dum.

Han läser och läser – i kampen mot dyslexin

Men så upptäckte han fantasyböcker, och lyckades på egen hand knäcka läskoden.Trots sin diagnos gick han ut nian med toppbetyg och skriver nu på en egen roman.– Det som har hjälp mot dyslexin är i princip bara att jag har läst, säger han. Staffanstorpbon Rasmus Pernesten har alltid haft lätt för att lära sig saker. Förutom på ett område: att läsa och skriva. Redan prenumerant? Logga in Läs Sydsvenskan Premium i två månader utan kostnad. Fri tillgång till allt på sydsvenskan.se och i vår nyhetsapp.Stjärnklubben med mängder av erbjudanden – spara tusenlappar! Skolpanelen – Larm om bristande skrivkunnighet bland elever - Nyhetsmorgon - tv4.se. Vad läsning gör med hjärnan - Utforska Sinnet. Vissa saker har kraften att åstadkomma positiva förändringar i vår hjärna.

Vad läsning gör med hjärnan - Utforska Sinnet

En av dessa är att läsa, och vad läsning gör med hjärnan är ganska fantastiskt. Så vad är det vi vet om läsning och hjärnan? Alla böcker må inte ha denna kraft, men diverse studier säger att läsning av historier om karaktärer, verkliga eller påhittade kan vara en av de mest förvandlande aktiviteter du kan ägna dig åt. I dagens värld undrar många vad litteratur egentligen är bra för. Spelar läsning någon roll? - Gullis lästips. Kul@lära: Lässtrategier & högläsning av Flugornas Herre. Jag känner stor frustration när jag märker att elever sitter och "låtsasläser", det vill säga de vänder blad för att det ska se ut som om de läser men det sker ingen verklig läsning där de lever sig in i boken.

Kul@lära: Lässtrategier & högläsning av Flugornas Herre

Som alla andra svensklärare läser jag en massa böcker, artiklar och inlägg om hur man kan förbättra elevernas läsförståelse och en sak som poängteras är samtalet om det lästa, ofta i samband med högläsning, samt tillämpningen av olika lässtrategier. Vi vet även att lärarna måste ge eleverna utmaningar för att de ska utvecklas, så jag bestämde mig för att inleda höstterminen i åk 9 med högläsning av boken Flugornas Herre och samtidigt skulle vi repetera de olika lässtrategierna med hjälp av filmer från UR. Vi inledde med att se en UR-film per lektion, sammanfattade budskapet i filmen och sedan tillämpade vi strategin efter att jag hade högläst. Vid ett par tillfällen fick de i grupp redovisa sin tillämpning på verktyget Padlet.

Nedan följer mina instruktioner till eleverna. Läseposten nr 10 Slukaråldern by Barnens Bokklubb. M6 4 9 02A 02 lasstrategier (1) De fem lässtrategierna: Förutspå. Pluggkoden: Strategier för minnet. Att skapa inre bilder. Att få eleverna att använda inre bilder både när de läser och skriver är ett sätt att utveckla deras läs- och skrivförmåga.

Att skapa inre bilder

De behöver använda sina tankar och upplevelser för att förstå text och uttrycka sig så andra kan känna igen sig i deras texter. Mina elever har under en period fått arbeta med hur de kan använda språket för att skapa miljöbeskrivningar som gör att läsaren kan få egna inre bilder. Vi har arbetat efter en stödmall vi kallar sinnesschema där eleverna får stöd när de ska sätta ord på bilderna som de ser framför sig när de skriver. Det hjälper eleverna att tänka på att det inte bara är synintryck de kan använda när de beskriver en miljö. De får med schemat ett hjälpmedel som gör att de lättare använder alla sina fem sinnen. Jag inspirerades av Ingrid Ehrnlund och Anna Ekerstedts bok Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling. Där fick jag idéer om hur jag kunde utmana och stödja mina elever i skrivandet.

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson - PDF Gratis nedladdning. 1 Att undervisa i lässtrategier - hur gör man?

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson - PDF Gratis nedladdning

Josefin Nilsson 2 Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? 3 Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå det man läser? Vad är lässtrategier? 4 Föreläsningen är också en berättelse om en lärares egna försök att hitta nya vägar för att kunna anpassa sin undervisning utifrån elevernas förändrade behov 5 Föreläsningen kommer inte att ge dig ett färdigt recept men förhoppningsvis tankar, tips och idéer som kan hjälpa dig att hitta dina egna vägar för att i din undervisning göra dina elever till reflekterande, självständiga och mer framgångsrika läsare oavsett elevens ålder, bakgrund eller skolform 6 Bakgrund eller varför står jag här?

7 Utgångspunkt 9 De texter jag tidigare läst med mina elever fungerade inte lika bra längre. 11 Det var som att det var ett glapp mellan min undervisning och mina elever. 12 Vad var det som fattades? 14 Vad tänker du? 16 2. Strategier för läsförståelse - evidens för alla. Aktivera förförståelse/förutse VAD?

Strategier för läsförståelse - evidens för alla

Att använda kunskapen man redan har för att skapa sig en bild av vad texten ska handla om redan innan man börjar läsa. HUR? Ta en huvudidé från texten och fråga eleven om hen kan relatera detta till något hen redan kan. Fråga eleven om hen kan förutsäga vad som kommer hända sedan i texten och prata om vilka ledtrådar hen använder/kan använda. En läsande klass. Igår var Barbro Westlund i Nyköping för att starta upp vår Läslyftssatsning där alla f-9 skolor deltar i hela kommunen.

En läsande klass

Hennes föreläsning var mycket uppskattad men återigen i sin egenskap av forskare förmanade hon kring riskerna med strategiundervisning och faran med projekt som "En läsande klass". Risken är stor menade hon att pedagoger tar den enkla vägen och ser "En läsande klass" som en receptbok.