background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Undersök Wikipedia som källa. Skolans uppdrag Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Undersök Wikipedia som källa

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9) Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9) ”Reglera e-cigaretter på rätt sätt” I Sverige har förvaltningsrätten slagit fast att e-cigaretter med nikotin ska klassas som läkemedel, men domen har överklagats och än säljs produkterna öppet i vanliga butiker.

”Reglera e-cigaretter på rätt sätt”

I avvaktan på förtydligande finns nästan inga regleringar alls kring försäljning och reklam. Det är ohållbart. Självklart ska försäljningen av e-cigaretter regleras, liksom tillverkningen och villkoren för reklam och marknadsföring. Men det måste göras på rätt sätt och utifrån rätt utgångspunkter. Skribenterna framför att ”forskning tyder på att e-cigaretter riskerar hälsan". Skribenterna påstår också lite svepande att e-cigaretter ”utgör med största sannolikhet en inkörsport till vanliga cigaretter och andra droger. Men på andra områden håller jag med skribenterna om att marknaden måste regleras. Parallellt bör man införa tydliga krav på reglering av innehåll och kvalitet i de produkter som saluförs.

Den här typen av regleringar skulle medföra flera fördelar. Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. ”Skydda barn och unga mot riskerna med e-cigaretterna” Allt fler unga röker e-cigaretter som än så länge är helt oreglerade och får marknadsföras och säljas fritt till barn och ungdomar.

”Skydda barn och unga mot riskerna med e-cigaretterna”

Utöver det faktum att de innehåller både nikotin och andra gifter så utgör de med största sannolikhet en inkörsport till både vanliga cigaretter och andra droger. Tobaksrökningen minskar bland barn och unga i Sverige. Det visar den nyligen publicerade årsrapporten om skolelevers drogvanor från CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Det är glädjande. Oroande är däremot uppgifterna om att allt fler unga röker e-cigaretter. Vissa menar att e-cigaretter är ett viktigt hjälpmedel för de som vill sluta röka.

Är nikotinnivåerna så ofarliga som industrin påstår? Hur farligt är det? För att göra e-cigaretterna mindre lockande måste också de nya reglerna om förbud för karakteristiska smaktillsatser, som gäller vanliga cigaretter och rulltobak, även omfatta e-cigaretterna. E-rökare i Malaysia. Det här är de åtgärder som måste genomföras snarast: Källkritik. Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Journalistens uppgift är att granska och informera.

Källkritik

För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier. Vem är avsändaren? Här kommer en kort övning i källkritik Du kan låta eleverna läsa denna korta text. ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm.

Räkna: Vem? Vad? Övningar i källkritik på gymnasiet - Väggaskolans bibliotek. Attskrivakallforteckning.pdf. Checklista%20som%20broshyr%2020130913.pdf. Lathunduppsatsarbete.pdf. Pedagog-Lektionsförslag-på-källkritik. Nio lektioner i källkritik. Expert-pa-medier-2014. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: ”Välj ett ämne och en problemformulering. Sök information i trovärdiga källor. När jag kom in i sonens rum satt han ensam vid sin dator med ett öppnat word-dokument framför sig. Sökord: potatis De källor han fått upp var: Wikipedia, Odla.nu – din trädgård på nätet och Svensk potatis webbplats. Han är bekymrad, det kan jag se. Jag sätter mig bredvid honom. – Du, det står här att du ska hitta på en problemformulering. Sonen tittar besvärat på mig. – Nä, men jag fattade inte riktigt vad dom menade med problemformulering…? Nej, hur skulle han kunna förstå det, helt på egen hand? Vi börja där! Vilda sökningar ger källor med olika perspektivSagt och gjort: vi googlar ihop.

Forskning om potatis Är potatis nyttigt Potatisens historia Potatisen – en knöl utan framtid?