background preloader

Källkritik och Creative commons

Facebook Twitter

De levlar sina kunskaper. Har alla bestämt sig för vad de ska börja med?

De levlar sina kunskaper

Hitta ett lugnt ställe! Uppmanar Christina Löfving och skickar iväg eleverna från klassrummet till skolbiblioteket, en trappa upp. Väl där hämtar de var sin dator och sprider ut sig i de färgglada sofforna och sittpuffarna. Det är klass 4 i Spekerödskolan i Stenungsunds kommun som ska ha veckans MIK-lektion, det vill säga medie- och kommunikationskunnighet. I dag kan de välja mellan att programmera, skriva på Wikimini, göra boktips och läsa nyheter på Minibladet eller 8 Sidor. Kallkritik pa Internet. CC Search prototype. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Metro posterA3. DuckDuckGo - Sökmotorn som inte spårar dig. Statens medieråd - Barn, unga och medier. How to spot fake news. Publicera wikiminis. Dansk resurs söksmart. Så för du vidare arvet från Hans Rosling, Gapminder. Fakta skapas genom mätning och dessa kan granskas och repeteras.

Så för du vidare arvet från Hans Rosling, Gapminder

Åsikter bara uppstår - som ogräs, skriver Ola Rosling. Ni minns kanske när min pappa, Hans Rosling, la upp sin sko på bordet i dansk tv och skällde ut medierna för att de alltid bara visar den fulaste delen av verkligheten. Sedan sa han: "Jag har rätt och du har fel!” Hans blev omtyckt över hela världen för sitt unika sätt att förklara och förenkla. Det kan vi aldrig ersätta, men hans drömmar om en faktabaserad världsbild kan vi uppnå. Mikael Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd: ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik” Aldrig tidigare har det varit så angeläget att eleverna får goda kunskaper i källkritik som nu.

Mikael Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd: ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik”

Skolan kan fungera som en motkraft i en tid då allt fler får information filtrerad genom sociala medier och möter en flod av propaganda och falska nyheter. Den svenska skolans demokratiuppdrag slås fast i både skollagen och läroplanerna. Elever ska ges möjligheter att utveckla de förmågor som behövs för att aktivt kunna verka i ett demokratiskt samhälle. En mycket viktig del i det arbetet är att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK): att kunna finna, kritiskt värdera, analysera och själv skapa information. Diskussion om etik och kritik Computor Sweden. Cilla om Google o filterbubblor. Källkritik & informationssökning. Lärportalen. Lärportalen. Omvärldsbloggen17. Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda - Barn, unga och medier. Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare.

Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda - Barn, unga och medier

Bild är ett språk, språk är makt. Alla, i synnerhet unga, behöver lära sig hur bilder och filmer kan användas för att styra åsikter i en viss riktning. Bilder kan manipuleras och sättas in i fel sammanhang, och de påverkar känslor mer direkt än text. Att bildens betydelse har ökat i takt med den tekniska utvecklingen är otvetydigt. Bild är ett språk –elever - Barn, unga och medier. Här kommer fem tips på hur man skriver grymma webbrubriker! Hämtat från vår gratisguide som finns att ladda ner här. Skolbibliotek-for-larande-1. Konferensen är fullsatt - anmäl dig till väntelistan Du anger i anmälan vilken workshop du önskar att delta i.

skolbibliotek-for-larande-1

På konferensen får du en namnlapp där det står vilken lokal du ska vara i. Du som är skolbibliotekarie kan anmäla en lärare och annan skolpersonal som du samarbetar med. The internet is crowdsourcing ways to drain the fake news swamp - CNET. Praktisk källkritik på nätet. Källkritik på internet. Bokomslag på bloggen – vad får man publicera?

Hur är det egentligen med upphovsrätten på bokomslag?

Bokomslag på bloggen – vad får man publicera?

Får man publicera ett bokomslag hur man vill på sin blogg? Webbstjärnan har undersökt saken och svaren är många. Efter supportsamtal med en lärare som driver en bokblogg visar det sig att samtliga förlag nedan tillåtit henne att publicera bokomslag i samband med bokrecension. Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter. Forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet. Creative Commons Sverige.