background preloader

Källkritik och Creative commons

Facebook Twitter

Digitala lektioner Ämnesområde: Digital källkritik och Årskurs: Åk 1-3. File list. Källkritik. Lektioner i digital kompetens för mellanstadiet. Guide för källkritik för lärare. Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla. Det betyder inte att en förstahandskälla alltid är opartisk eller ger en korrekt bild av verkligheten. Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning. Mer material för undervisning i källkritik: Filmriket. Ny webbtjänst ska lära barn och unga att skapa film - Kulturnytt i P1. Syftet med projektet är att stärka barn och ungas kunskap om film som kommunikationsmedel, säger projektledaren Lianna Hallsénius. – Det är viktigt att lära sig filmkunnighet, för att kunna granska och tolka film och rörlig bild, säger hon.

Ny webbtjänst ska lära barn och unga att skapa film - Kulturnytt i P1

Guide för källkritik för lärare. Groupe public IKT-pedagogik och skolutveckling. Skolans källkritiksundervisning behöver uppdateras. Skolans källkritiksundervisning behöver uppdateras. För lärare, rektorer och bibliotekarier. Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga i skolan att större plats i det demokratiska samtalet.

För lärare, rektorer och bibliotekarier

Eleverna lotsas genom den publicistiska processen och praktiserar samtidigt källkritik.

Resemål och hotell

Källkritik i grundskolans läroplan. AmatörNimis av Ola Nilsson, CC-BY För att enkelt kunna överblicka vilka mål och syfte som berör källkritik i grundskolans läroplan gjorde vi en enkel sammanställning som kanske kan vara av intresse för några.

Källkritik i grundskolans läroplan

Vi har utgått från de reviderade kursplanerna som börjar gälla höstterminen 2018. Update your browser to use Google Drive - Google Drive Help. Viralgranskaren - Källkretik  – Google Drive. Arbeta med källkritik på lågstadiet. Lilla googleskolan - Del 1 - Sökinställningar. Interaktiva uppgifter – här kan du själv viralgranska på Källkritikens dag. Så genomskådar du fejk på internet. Praktisk övning i informationssökning, åk 2. Varannan vecka har samtliga klasser på Backaskolan en timmes bibliotekslektion.

Praktisk övning i informationssökning, åk 2

Innehållet i dessa bibliotekstimmar följer skolområdets gemensamma plan för arbetet med lässtimulans och medie- och informationskunnighet (MIK). Lärarna är alltid med.I åk 2 har vi tidigare under läsåret diskuterat varför biblioteksbeståndet är ordnat på ett visst sätt, tränat på att söka i den digitala bibliotekskatalogen och slutligen övat på att hitta från sökdatorn till själva böckerna ute i hyllorna.Efter det ägnade vi ett antal bibliotekslektioner åt högläsning och textsamtal för att inte tappa bort lässtimulansen. Bamse vill lära skolbarn om källkritik – Serier i undervisningen. I våras blev Bamse världskändis när han förklarade källkritik för barn.

Bamse vill lära skolbarn om källkritik – Serier i undervisningen

Nu är det dags igen med ett nytt specialnummer på temat som knappast blivit mindre aktuellt. Dessutom finns nytt skolmaterial från lärarna Jenny & Linda att ladda ner och beställa på Serieriundervisningen.se. I Bamse nr 2 i år handlade det om källkritik på nätet. Idén till serien ”Bamse och den mörka skogen” fick Bamseredaktionen på läskonferensen Readme i Malmö. Tillsammans med lågstadie- och gymnasieelever, viralgranskaren Jack Werner och internetforskaren Elza Dunkels skapades historien som fick stor uppmärksamhet.

. – Jag tror att jag vågar påstå att ingen av oss hade en aning om hur mycket uppmärksamhet detta skulle få, säger Elza Dunkels.

Trovärdiga källor. Traditionella uppslagsverks trovärdighet vilar på att deras författare är experter och auktoriteter på sina ämnesområden, medan Wikipedias trovärdighet vilar på dess källor.

Trovärdiga källor

En Wikipediaartikel bör därför innehålla källhänvisningar till så tillförlitliga källor som möjligt. Källkritik bilder. Källkritiska diskussioner i klassrummet utgående från bild och film. Kjellkritik: Skriftliga källor. Tisdagskollen med Farzad: Majken har koll! Sökmotorer är inte neutrala. Kopplingar till läroplanen Lgr11 Samhällskunskapsämnets syfte.

Sökmotorer är inte neutrala

Allt för många mellanstadieelever saknar utbildning i källkritik - Surfa Lugnt. Kritiskt tänkande är en viktig del i digital kompetens. Utvecklingen med sökmotorer, algoritmer och sociala medier har ändrat förutsättningarna för kommunikation och journalistik.

Kritiskt tänkande är en viktig del i digital kompetens

Det går inte att ta för givet att information på nätet är förhandsgranskad, utan var och en måste ofta själv kunna bedöma vad som är sant och falskt. Det nya hotet. Film om vinklade budskap. - Barn, unga och medier. Forskare om varför vi sprider fejknyheter – Kolla Källans idélåda. Den ökade spridningen av fejknyheter, kombinerat med en växande faktaresistens riskerar att lägga krokben för en sund samhällsdebatt.

Forskare om varför vi sprider fejknyheter – Kolla Källans idélåda

Forskare menar att boten är att vi kontinuerligt får små doser felaktig information och hjälp att värdera och motbevisa det som påstås. Inte minst är det viktigt att diskutera i skolan. Forskare förklarar varför vi sprider fejknyheter – Kolla Källans idélåda. Den ökade spridningen av fejknyheter, kombinerat med en växande faktaresistens riskerar att lägga krokben för en sund samhällsdebatt.

Forskare förklarar varför vi sprider fejknyheter – Kolla Källans idélåda

Jag hittade en bild, som jag vill använda på min blogg. CC Search. 5 Ways Students Can Find Free Images.

Sökkritik

Creative Commons. Creative Commons logoptyp Creative Commons (CC) är en ideell organisation som vill öka mängden av fria kulturella verk och öppet innehåll, bland annat genom att erbjuda upphovsmän lämpliga licenser för konstnärliga verk, texter, bilder, ljud med mera. Creative Commons har utvecklat ett antal licenser, varav en del förbehåller upphovsmannen ensamrätt att skapa ändrade versioner eller att utnyttja verket kommersiellt, medan andra gör verket fritt i samma mening som fri programvara är fri.

En del är copyleft-licenser. Så lär du ut faktakoll till eleverna. Rykten om att läskiga clowner planerar illdåd har florerat under 30 års tid. Förra hösten tog de ny fart efter att en ursprungligen amerikansk varning spreds på nätet. Nu när halloween närmar sig, och Stephen Kings roman ”Det” med sin skräckinjagande clown blivit film på nytt, verkar det vara dags igen. Att granska fakta innebär att ta reda på så mycket som möjligt. När du ska lära ut faktagranskning till dina elever är det viktigt att både du och de inser att det inte alltid finns ett entydigt svar. Vad gäller clownhistorierna vet vi att varningen som spreds hösten 2016 saknade grund, men uppståndelsen och rädslan inspirerade samtidigt olika personer att klä ut sig och skrämmas eller genomföra olika dåd.

198543 - Lärlabbet: Källkritisk förmåga - UR Skola. Serier i undervisningen. MLTalks: Diane Peters, Jane Park, Ryan Merkley and Johnathan Nightingale in c... About Creative Commons Creative Commons is a nonprofit organization at the center of a high-profile, international movement to promote sharing of creativity and knowledge. Om Creative Commons licenserna. Creative Commons Erkännandecc by Licensen Creative Commons erkännande innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang.

De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk. Läs licenstexten by 2.5 Läs licensen by 4.0 Creative Commons Erkännande Dela likacc by-sa. Serier i undervisningen – Bamse och källkritik i skolan. Ett rykte om ett monster i Mörka skogen får snabbt spridning bland Bamse och hans vänner. IIS - .se domäner. Elever på Hjulsbroskolan: information måste vara trovärdig - P4 Östergötland. Den ideella organisationen Vetenskap och Allmänhet koordinerar experimentet där forskare ska undersöka vilka nyheter som rör sig i cirka 11 000 högsstadie- och gymnasieelevers digitala nyhetsflöden.

Här i Östergötland kommer fem skolor att delta.

De levlar sina kunskaper. Har alla bestämt sig för vad de ska börja med? Kallkritik pa Internet. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Metro posterA3. DuckDuckGo - Sökmotorn som inte spårar dig. Statens medieråd - Barn, unga och medier. How to spot fake news. Publicera wikiminis. Dansk resurs söksmart. Så för du vidare arvet från Hans Rosling, Gapminder. Mikael Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd: ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik” Aldrig tidigare har det varit så angeläget att eleverna får goda kunskaper i källkritik som nu. Diskussion om etik och kritik Computor Sweden. Cilla om Google o filterbubblor. Källkritik & informationssökning. Lärportalen.

Lärportalen. Omvärldsbloggen17. Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda - Barn, unga och medier. Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare. Bild är ett språk –elever - Barn, unga och medier. Här kommer fem tips på hur man skriver grymma webbrubriker! Hämtat från vår gratisguide som finns att ladda ner här.

Skolbibliotek-for-larande-1. The internet is crowdsourcing ways to drain the fake news swamp - CNET. Fighting the scourge of fake news online is one of the unexpected new crusades emerging from the fallout of Donald Trump's upset presidential election win last week. Not surprisingly, the internet has no shortage of ideas for how to get its own house in order.

Eli Pariser, author of the seminal book "The Filter Bubble" that pre-saged some of the consequences of online platforms that tend to sequester users into non-overlapping ideological silos, is leading an inspired brainstorming effort via this open Google Doc. Pariser put out the public call to collaborate via Twitter on Thursday and within 24 hours 21 pages worth of bullet-pointed suggestions has already piled up in the doc. Praktisk källkritik på nätet. Källkritik på internet. Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter. Forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet. Creative Commons Sverige.