background preloader

Koda

Facebook Twitter

- Kodspel för att läsa sig Python och JavaScript. Det du lär dig idag bygger en ljusare framtid. Kom igång med programmering. Vad kommer du att skapa? Tosh: textbaserad programmering i Scratch på svenska. Kodlabbet. CodeMonkey. Programmering införs nu i flera olika grundskoleämnen, framförallt matematik och teknik.

CodeMonkey

Med CodeMonkey får du som lärare allt som du behöver för att kunna undervisa i programmering. Inga förkunskaper behövs. Lektionsupplägg och en gedigen lärarhandledning ingår. Från absoluta nybörjare till avancerad nivå En lärresurs där eleverna lär sig textbaserad programmering.Utvecklar kunskaper i problemlösning, planering och matematiskt tänkande.Progressionen går från nybörjarnivå som även passar elever i de lägre årskurserna till avancerad nivå där eleverna kan utveckla egna spel.

Övrigt Anmäl dig till ett webbinarium! Få tillgång till allt vårt extramaterial: klicka på knappen ovan, välj ditt material och logga in. Robotkodarn. Micro:bit Educational Foundation. Grundläggande programmering i Geogebra. Programmering Lektion 5 – eliseklassrum. Vad: Tejpa en ” bana” och upplev den genom analog programmering med kroppen.

Programmering Lektion 5 – eliseklassrum

Gör ditt eget ”spel”. Hur: Tejpa an bana på golvet i som ett rutmönster med 4a*4 rutor. Skriv ut bilder på hinder och start/mål. Placera dem i rutmönstret. Lägg kodkorten och försök ta dig från start till mål. Gör ditt eget ”spel” i ett rutmönster, välj var start/mål ska vara och placera ut valfria hinder. Varför: Få en förståelse för kommandon och algoritmer, och hur viktigt det är med exakta instruktioner när du programmerar. En riktigt rolig och bra programmeringslektion. Gör ditt eget spel: Sedan fick barnen varsitt rutmönster på ett papper. Spelhinder, start, mål. Tosh: textbaserad programmering i Scratch på svenska. Kodlabbet. The Micro:bit Foundation is a global non-profit organisation making invention with technology fun for everyone! CodeMonkey.

Programmera mera för lärare: Mönster. Kom igång med programmering – Kodboken. Scratch - About. Who Uses Scratch? Scratch is designed especially for ages 8 to 16, but is used by people of all ages. Millions of people are creating Scratch projects in a wide variety of settings, including homes, schools, museums, libraries, and community centers.Learn to Code, Code to LearnThe ability to code computer programs is an important part of literacy in today’s society. When people learn to code in Scratch, they learn important strategies for solving problems, designing projects, and communicating ideas.Around the World Scratch is used in more than 150 different countries and available in more than 60 languages.

To change languages, click the menu at the bottom of the page. Or, in the Project Editor, click the globe at the top of the page. Anybody can learn. 1. Vad är microbit. MissGgamer. Introducera programmering för dina elever. Programmera mera: Vad är maskinkod? - UR Skola. Anybody can learn. Koda i skolan – Kodcentrum. Med stöd från Vinnova lanserar vi Koda i skolan för att underlätta för lärare att använda sig av programmering och digitalt skapande i skolan.

Koda i skolan – Kodcentrum

Nästa år implementeras regeringens beslut att införa programmering och digitalt skapande i läroplanen för grundskolan. Beslutet kommer att påverka tusentals lärare. Därför lanserar Kodcentrum Koda i skolan, ett nytt läromedel som ska göra det enkelt för lärare att komma igång med programmering. Koda i skolan är ett läromedel i två kompletterande delar.

En del består av praktiska lektionsupplägg som finns tillgängliga på Kodboken.se och som har tagits fram tillsammans med Kodcentrums samarbetspartners Spotify och spelstudion Paradox Interactive. Tillsammans med edtechbolaget EdQu har dessutom tagit fram ett digitalt läromedel om datalogiskt tänkande, programmering och digital kompetens som finns tillgängligt via Kodboken.se och EdQus läromedelsportal. Tillsammans med EdQu ska projektet även ta fram en prototyp för digital utvärdering. Start koding! Anybody can learn. Anybody can learn. Programmera med Inga Ingenjör. Under hösten har vi tagit fram en programmeringsworkshop för barn i 8-årsåldern.

Programmera med Inga Ingenjör

Vi har haft flertalet feedbackomgångar med pedagoger och genomfört en pilotstudie på barn i årskurs 2 på en skola i Helsingborg för att uppnå resultatet som vi nu publicerar. Materialet är fritt fram att använda både hemma och/eller i skolan gratis. Varför lära sig om programmering? Vi anser att det idag är en rättighet att få veta hur en dator styrs ur ett rent demokratiskt perspektiv. Varför är det intressant för skolans värld? Skolan är ett utjämnande forum i samhället och därmed kan ett pedagogiskt material, som dessutom är gratis, göra stor skillnad för många på lång sikt. Programmera med Inga Ingenjör. Introduktion i att programmera Scratch tillsammans med dina elever.

Kom igång med programmering – Kodboken. Programmera mera - lektionstips: Vad är programmerat? - UR Skola. Kom igång med programmering – Kodboken. Kod i skolan – Kodcentrum. Välkommen på en kreativ inspirationsträff för dig som arbetar i skolan och som vill prova på programmering och digitalt skapande onsdag den 11 maj på Microsofts huvudkontor!

Kod i skolan – Kodcentrum

Tillsammans med Microsoft bjuder vi in till en eftermiddag riktad till lärare och pedagoger, rektorer och huvudmän för grundskolans årskurs 3-9, där vi presenterar konkreta exempel på hur du kan ta in den digitala dimensionen i skolan. Vi introducerar sajten Kodboken.se och du får träffa lärare som använder sig av Minecraft i klassrummet och som delar med sig av sina erfarenheter. Eftermiddagen innehåller även en praktisk workshop där du får prova på att skapa digitala berättelser i Scratch med hjälp av Kodboken.se.

Läs mer och anmäl dig här. Med stöd från Vinnova driver vi projektet Kodstart - Kod i skolan, för att underlätta för lärare att använda sig av programmering och digitalt skapande i skolan. Foto: Maria Uhr – Alla barn ska ha samma möjlighet att förstå och kunna påverka digitala tjänster i dagens samhälle. CODING. Minecraft. Hour of Code Suggestions by Grade Level. Here are ideas of apps and websites that teachers in my PLN used successfully in the past during Hour of Code: Kindergarten Start kindergartners with problem solving.

Hour of Code Suggestions by Grade Level

If they love Legos, they’ll love coding.