background preloader

Matematik

Facebook Twitter

1A regnbagsspelet. Fractionsdecimalspercentagescards 0. Stationsmatte – ett sätt att differentiera din undervisning. I flera år har jag haft ”stationsmatte” på fredagarna.

Stationsmatte – ett sätt att differentiera din undervisning

Likt man i idrotten har stationsträning, med aktiviteter under en viss tid och sedan byter, arbetar vi så i matematik. Matteraketen. Kommer du ihåg?

Matteraketen

Here is a clock. It showswhat time it is.هذا هو مدار الساعة. Aktivitet pastaenden. Programmering - Skellefteå kommun. I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära.

Programmering - Skellefteå kommun

Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden. När det gäller skola så är ovan nämnda arbetsområden lika väsentliga och regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Veckanstalgul. Struktur: Fråga, fråga, byt! Struktur: Fråga, fråga, byt! En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp.

Tiotal ental vem har. Sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i matematik. Nu äntligen har vi fått klart dokumentet som kan hjälpa oss att se resultaten på skolnivå, gruppnivå och individnivå.

Sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i matematik

Vi har gjort dokumentet så att det färgmarkerar efterhand som du lägger in resultat. detta för att ännu lättare få en snabb översikt. Skolverket har gjort en film där de presenterar bedömningsstödet, den hittar ni här: Uppgifterna och mer information om bedömningsstödet hittar man på skolverkets sida. Där finns såväl uppgifter som instruktioner och rättningstips.

Länk till sidan. Exempel på uppgifter från 2010 2014 års ämnesprov i matematik för årskurs 3.

100-festen

Tips om måttenheter! Hjälpkort algoritm (kopia) FolderForstaSpraketMatematik. Positionssystemet i lärpar och lärgrupper. Vi håller nu på att arbeta mycket med positionssystemet i åk 2.

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper

För att träna på detta och befästa elevernas kunskaper har vi använt oss mycket av lärpar och lärgrupper. 163648 nygard. Sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i matematik. Favoritmatematik 2B Grovplanering våren 2018. Hemsida. Comparing Numbers Worksheets. The newest Kindergarten Math Unit is here, and it is filled with Comparing Numbers Worksheets and Centers.

Comparing Numbers Worksheets

These activities are so fun, and approach comparing numbers in different ways. Some of the activities and worksheets will compare numerals while others will compare groups of objects. Children will also get a chance to count How Many More or Less and make differing numbers equal. The hands on centers ideas in this activity are great fun, and relatively low prep. You will need to add some manipulatives from around the classroom to go with the printables in this set. To celebrate Halloween next week, I’ve included one of the comparing numbers worksheets or center for FREE. Sammanställning för Skolverkets bedömningsunderlag åk 1 3 ma 1. Sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i matematik. PLUS Matematik A. Getting ready to train on number sense.... - Mrs. Russell's Room. ”Det gäller att utmana varje elev till gränsen för vad de klarar av” Älgen. Här kommer lite av varje om älgen.

Älgen

En liten faktafilm, ett papper där man kan skriva ner vad man kan om älgen, och en hand- och fotälg att pyssla. Skriv fakta om älgen Material: Hösterminen i årskurs 2 formulär ny. Sammanfattning klassrumsdialoger 1. Diagnos c3a5k 1 lillehammer. Beppematik lararhandledning tarningsbingo l. Vektor (F - Årskurs 2) – Matteboken. Positionssystemet. 1A tank till tusen. Tusenfotingen. Empowering Students in Math - The Learning Exchange. Empowering Students in Math Students in this Grade 2/3 classroom see math happening everywhere.

Empowering Students in Math - The Learning Exchange

They have embraced problem solving through inquiry. They tackle authentic and meaningful tasks. These tasks encourage risk taking, developing community and building student confidence. Technology, coding and robotics connect students to the real world. Amy Zorzetto is hosting a five-part webinar series on The Learning Exchange to expand on the successes and challenges of employing technology into her mathematics curriculum. Lättlästa mål åk1. Shopping när den är som bäst! Ni vet den där känslan som man nästan kan ta på när man ser elever lära och samtidigt ha roligt tillsammans, i förra veckan passerade jag genom ett klassrum och känslan fanns i hela rummet.

Shopping när den är som bäst!

Jag var ju bara tvungen att stanna och se vad de gjorde. Camilla, Lena och Janeth hade fixat den fina affären som gav ett så verklighetsnära lärande att den där känslan spred sig i hela rummet. Multiplikationssånger. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Free Multiplication Math Games. Lärarhjälpen. Cognition Matters Swedish › Vektor. Dubblorna. Likhetstecknet, lika med rättvist - Maria Björsell. Majema hundraruta Mitt i prick. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun.

Matematikpapper. Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning.

Matematikpapper

En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Stämmer inte måtten när du skrivit ut? FULLTEXT01. Matematik kommunmal 100922. Automatisera multiplikationstabellerna. Förförståelse: Eleven känner till att multiplikation är samma sak som upprepad addition. Arbetsgång: Eleven väljer en tabell och arbetar med uppgifterna i arbetsschemat nedan tills de kan tabellen. Singapore Math, Singaporemetoden - Admera Education. Augusti 2017 – Tobias klassrum. Ett fel har uppstått. Download2. Hem.

Singapore Math