background preloader

Kodning

Facebook Twitter

Programmera mera: Vad är maskinkod? Jennykodar.se – En webbplats via Webbpedagog. Kombot-programmering i förskolan - Väsby Lärlabb. Nedan är ett inlägg från lärlabbaren Amanda Edin som precis börjat plugga på förskollärarutbildningen.

Kombot-programmering i förskolan - Väsby Lärlabb

Hon beskriver hur hon har jobbat med programmering i förskolan och hur hon och barnen tagit intryck av URs program Programmera Mera. Det började med bluebots… I barngruppen jag arbetat i har jag sett ett stort intresse för programmering. Lär dig koda med Linda Mannila. Kan du koden?

Lär dig koda med Linda Mannila

Om inte, har du möjlighet att hänga på ett av samtidens stora namn inom Maker- och programmering – forskaren och föreläsaren Linda Mannila. Förutom forskningen inom datavetenskapens didaktik och utbildningsteknologi, är hon en mycket viktigt röst inom både finsk och svensk skolutveckling och digitalisering. Appskola. Instruktionsfilmer: Del 1 (Laddar ner Corona SDK, Coda/Notepad++ & börjar programmera).

Appskola

Del 2 (Skapar nya lua-filer & startscenen samt programmerar in bilder). Del 3 (Fler bilder programmeras in). Del 4 (Ljud- och knappfunktion programmeras). Coding with Chrome. Bästa verktygen för att skapa pedagogiska spel. TinyTap (app) Med den här appen kan du spela eller skapa egna pedagogiska spel.

Bästa verktygen för att skapa pedagogiska spel

Scratch (webbsida/app) Gruppen arbetar för att barn och unga ska ha ett kreativt förhållningssätt till teknik och IKT. Blockprogrammering. Programmering. Byta språk - Scratch-programmering på svenska. Scratch - Imagine, Program, Share. Koda på svenska med Scratch. Att det kan finnas en poäng med att låta ungarna börja direkt med ett riktigt programspråk, det har jag konstaterat i ett tidigare inlägg.

Koda på svenska med Scratch

Och som trogna läsare vet har jag identifierat Ruby som ett lämpligt nybörjarspråk. Men det går inte att komma ifrån att det kan vara svårt, i synnerhet för mindre barn, att lära sig skriva satserna på rätt sätt, stava till konstiga kommandon, sätta olika märkliga tecken på rätt ställen osv. Då kan Scratch vara ett bra alternativ. Liksom Kids Ruby är Scratch en miljö där man både sätter ihop och kör sina program, det vill säga ett slags enkelt programutvecklingsverktyg. Den stora skillnaden är att man inte skriver programmen i Scratch – i stället ”pusslar” man ihop bitar med mer eller mindre färdig kod. Programmet i fråga får en bild av en katt (eller något annat) att röra sig fram och tillbaka på skärmen, till ett mäktigt (nåja) trumbeat. Barnen och barnen, förresten. Programmering med barn. Anybody can learn. Scratchprogrammering på svenska. Instruerande genren, instruktioner – programmering.

Förbereder nästa veckas lektion kring programmering och tillsammans med programmeringen tar vi steget in i en ny textgenre, instruerande genren.

Instruerande genren, instruktioner – programmering.

Vi börjar med att jobba med verkliga algoritmer. Att styra en kompis att göra det som jag tänkt genom instruktioner eller beskrivning den här gången med lego till hjälp. Vi kommer sedan att jobba vidare med programmeringen på datorn via sidan Code.org. Se tidigare inlägg om programmering: Programmering åk 2. Programmering lektion 2 -datorer. Idag var det dags att försöka med datorer.

Programmering lektion 2 -datorer.

Mycket uppskattat! Problemlösning, träna höger och vänster, multiplikation, att ge instruktioner och datakunskap mm samtidigt. Code.org är sidan vi jobbar på. Jag har skapat två grupper för mina elever där eftersom vi kommer att jobba med det i halvklass ibland. Idag jobbade vi dock i helklass men eleverna jobbade två och två vid en dator och hjälptes åt. Länk till lektion 1. Programmering i förskolan SETT 2015. Programmering åk 2. Inspirerad av att besökt SETT och #PASSET så drog vi igång med programmering som en slag problemlösning idag.

Programmering åk 2.

Jag ”grottade” in mig i sidan code.org och utgick ifrån deras tänk. Jag valde just den sidan eftersom vi på skolan har flest datorer att använda oss av. Jag översatte till svenska och idag, första lektionen med programmering, var att förstå utan dator. Dokumentet vi använde. Ser fram emot en spännande fortsättning. (4-6) Morfis kod, ett matteäventyr - 5 avsnitt. Spelprogrammering.nu. Börja skriva kod med Code Combat. När man introducerar programmering i skolan tillsammans med elever är blockprogrammering ett perfekt alternativ.

Börja skriva kod med Code Combat

Då använder eleverna färdigprogrammerade block som de sätter ihop i ett specifikt mönster för att få en viss bestämd händelse att ske på datorskärmen. På det sättet får eleverna en uppfattning om hur internet och tex datorspel fungerar och är uppbyggda. Att det inte är något magiskt, att datorn gör precis det man säger till den/programmerar den att göra, inget annat. CoderDojo Norrköping. Programmeringsinspiration. Education Apps – Apps for Coding on Tablets. Updated 15/01/2015 - Apps for Coding on Tablets With an increasing focus on programming and coding finding the way onto the curriculum in many different countries across the globe, developers are creating materials which can help educators skill themselves, and also to support pupils in this area.

Education Apps – Apps for Coding on Tablets

Coding and programming allows for individuals to show their creative side, but also embodies key, logical skills which need to be understood and mastered to create a successful programme. With technology advances racing ahead within societies, the need for programmers is going to be a key concept which individuals need to understand to be able to relate the apps, programmes and any further developments. The skills are not difficult to learn, but the issue in education is likely to be the confidence, understanding and skills of the teachers who will suddenly find coding or programming within their remit.

Introducera kod ovningar. Code.org - IKTEKET.