background preloader

En kursportal från Årstaskolan

En kursportal från Årstaskolan

https://kurser.arstaskolan.se/

Related:  KodningprogrammeringProgrammeringfortbildning skola

Digitala klassen - En blogg på Pedagog Göteborg Att programmera med Scratch jr är väldigt populärt och jag förstår varför. Det är väldigt enkel att använda och barnen lär sig den snabbt. Denna app är framtagen för de yngre eleverna så att de kan få börja programmera och göra egna interaktiva berättelser. De behöver inte kunna läsa eller skriva utan använder sig av blockprogrammering och bilder. Tips från Skellefteå (Koda i skolan, Länktips för lektioner) Vill du spara sidan som PDF görs detta från utskriftsdialogen som du får fram när du klickar på länken ovan. Se instruktioner nedan för var man klickar i respektive operativsystem: Windows & Chrome OS I webbläsaren Chrome kan du spara ner webbsidor som PDF. I utskriftsidalogen väljer du en annan skrivare och sedan kan du välja att spara som PDF:

Ettor och nollor (Kom igång, Lekar och övningar) Prova på att skriva hemliga meddelanden med binär kod, det språk som datorer pratar. Ettor och nollor, eller ström på och av, är det språk som datorer kan förstå. När du gör program med hjälp av ett programmeringsspråk, översätts den koden sedan till maskinkod, det vill säga binär kod, som gör att du kan "prata" med datorn.

Tävlingen Vad är Webbstjärnan? Webbstjärnan är en möjlighet för lärare och elever som finns i den svenska skolan att lära sig mer om internet och utveckla sin digitala kompetens. Webbstjärnan är en del av IIS satsningar för att utveckla internetanvändningen i skolan. I Webbstjärnan skapar elever och lärare webbplatser med anknytning till skolarbetet. Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

BeeBot, robotlek och utomhusprogrammering Jag kan nog helt klart säga, att vi har blivit lite ”programmeringstokiga” på förskolan. Det började med att vi laddade hem några olika programmeringsappar till våra lärplattor. Barnen, speciellt pojkarna visade stort intresse för det här med kodning. De satt flera tillsammans och löste uppdrag efter uppdrag med stor frenesi. Skriv hemliga meddelanden i ASCII-kod En dator förstår bara ett och noll, det är det många barn som känner till. Men vad betyder det egentligen? ASCII-tabellen är tacksam att använda för att introducera begreppen ett och noll och bits och bytes. Det här är en bra inledningsövning och går att göra till en presentationsrunda med namn skrivna i binärkod. Material ASCII-tabell att skriva ut och kopierapapper och pennor

Lathund i lkällkritik på internet Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Förskolan < 3 IKT: Makey Makey - att skapa med IT som material Jag har länge funderat på hur det digitala verktyget Makey Makey kan tillämpas på ett pedagogiskt relevant sätt i min förskoleverksamhet. För mig är det viktigt att implementering av nya digitala verktyg inte innebär att de ersätter något redan fungerande eller används lösryckt utan en pedagogisk tanke - min övertygelse är att verktygen ska komplettera den redan pågående verksamheten och tillföra ytterligare en dimension till lärandet. Så, efter att ha vridit och vänt på olika möjligheter, hade det i slutet av vårterminen 2017 vuxit fram en idé och en planering kring hur jag skulle introducera Makey Makey. Mitt mål med introduktionen var att erbjuda barnen ett möte med verktyget: en konkret och meningsfull upplevelse som förhoppningsvis skulle väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska teknik, fysik, programmering och skapande.

Workshopsmaterial del 1: Att jobba med Bee-Bot/Blue-Bot – Linda Mannila Bee-bot och Blue-Bot är små robotar som på ett motiverande och lättfattligt sätt tränar bl.a. problemlösning, algoritmiskt tänkande, felsökning och samarbete. De marknadsförs som introduktionsrobotar för de yngsta, men de passar minst lika bra för att konkretisera programmering till en början även för äldre. Jag har t.ex. lärare i mina projekt som jobbar med Bee-Bots med elever på åk 5-6 – och eleverna storgillar de sympatiska bottarna.

startar Sveriges första lärarkodstuga – Kodcentrum Blogginlägg I höst införs programmering och digitalt skapande på schemat. Ett viktigt steg för digital demokrati och jämlikhet, tycker vi på Kodcentrum, men för lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Skypa med Vasa Under skypelektionen befinner sig museipedagogen på en plats ni kommit överens om i förväg. Vi håller på i cirka 20 minuter och det är kostnadsfritt, välj mellan: Skype ombord: Makerdays Det första du ska få göra är en enkel programmering där två Micro:bits kommunicerar med varandra via den inbyggda radiofunktionen. Vi vill göra ett program som när du trycker ner knapp A visar en glad smiley på den andra micro:biten och när du trycker ner knapp B visar en ledsen smiley på den andra micro:biten. Båda micro:bitarna ska kunna skicka och ta emot smileys, vilket du löser genom att göra ett och samma program som du laddar ner på båda två.

Programmering för barn – så lär du ditt barn att koda Då kan programmering för barn vara en kul aktivitet! Men varför har detta blivit en så stor trend och vad behöver du som förälder göra för att främja detta intresse? Vår värld blir allt mer digital och allt mer influerad av de tekniska vinningar som är utvecklingens frammarsch. När många av oss växte upp fanns inte i närheten av samma digitala förutsättningar som för barn idag. Att få sin första mobiltelefon i tonåren är idag en sällsynt företeelse.

Related: