background preloader

Connector Summary

Connector Summary
Connector Diagnostic: identify specific points that need review Quiz 1: beginning – intermediate Quiz 2: intermediate – advanced Overview of Coordinators, Subordinators & Prepositional Heads Connector Review: overview of connective words that relate phrases and clauses Intermediate– Advanced ESL, Native Speaker The day was cold and windy. They day was cloudy, windy and also cold. It was cloudy and windy. The wind was strong as well as cold. Besides being windy, it was also cold. The day was windy and cold. It was bright, clear and windy. It was bright, clear and windy. Coordinators FANBOYS: join words, phrases and clauses with coordinators Beginning–Advanced ESL, Native Speaker She danced and waved a fan. She danced and waved a fan, and he played the flute. Coordinators—Addition And / In addition: join sentence elements and sentences Intermediate–Advanced ESL, Native Speaker Anne is an actress. Anne acts, sings and dances. You should see Anne. Hire him because he is young and smart. Coordinators—Paired

http://www.grammar-quizzes.com/connectsum.html

Related:  grammaraa5804ATT SORTERA

Svensk språkhistoria Under 800-talet kom kristendomen med missionärerna till Norden. Tillsammans med den kom också det latinska språket. Kyrkans män skrev det latinska alfabetet med en gotisk stil. Runor, trästavar och stenar med inristningar byttes ut mot att använda bläck och pergament. Omkring år 800, samtidigt som vikingatiden startade, kunde man också börja urskilja svenskan som ett eget språk. Den första perioden varade fram till 1225 och de enda skriftliga källorna existerar bara på runor så därför kallas denna period den runsvenska tiden.

Lärmoduler i bedömning Jag och min kollega Marianne har gjort två moduler i bedömning. Den första handlar om planeringesprocessen och ni hittar den här. Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här. I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i användandet av modulerna. Vill du självskatta dig finns dessa frågor också från Specialpedagogen.

Frågor till Alex Dogboy - Skolbanken unikum Uppgifterna till Alex Dogboy, du arbetar själv i den takt du vill men följer lässchemat. Du skriver i Pages och mailar din lärare när du är färdig. Var noga med att ange vilka sidor det gäller och vilken uppgift. Life on the Reservations National Archives Geronimo (on the right) and his son waiting for a train that transported them and other Apache prisoners to Florida, in 1886. After being forced off their native lands, many American Indians found life to be most difficult.

Alex Dogboy.pdf www.randomhouse.com.au/content/teachers/tsk absolutely true diary.pdf

Related: