background preloader

Klassrum allmänt

Facebook Twitter

Lärarens äckliga men effektiva lektion på bakterier sprider sig som en löpeld - ViralKing.se. Zentanglade vimplar med bokstäver. Osams på rasten - Mia Kempe. Jag tror att jag inte är den enda läraren som känner att jag inte riktigt räcker till.

Osams på rasten - Mia Kempe

Vi vill lära ut så mycket som möjligt samtidigt som vi vill finnas till hands och hjälpa när våra elever är ledsna och hamnar i konflikt med varandra. Att barn stundtals blir osams hör livet till. Då kan de behöva en stöttande hand från en vuxen.

Gruppstärkande

Vad är du bra på? Vet du vad du är bra på?

Vad är du bra på?

Hade du svarat på frågan inför en stor folksamling? När jag läste på lärarutbildningen frågade en lärare 100 studenter på föreläsningen; – är någon bra på att rita? En person räckte försiktigt upp handen… en av hundra… Var det bara en som var bra på att rita eller är det så att det ligger i vår kultur att inte sticka ut, att inte säga att vi är bra på något? Jag tänkte att när jag ställer frågan till min elevgrupp, vad är ni bra på? Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone!

Arbetsro. Stop Talking with Beat the Teacher. It's Saturday, so it's time to link up with my BBB Joanne from Head Over Heels for Teaching for Spark Student Motivation!

Stop Talking with Beat the Teacher

Lekar

Relaxing Instrumental Music by relaxdaily - Thank You & Long Mixes - 9 Hours Playlist. 5 Powerful Questions Teachers Can Ask Students. My first year teaching a literacy coach came to observe my classroom.

5 Powerful Questions Teachers Can Ask Students

Tiden som stöttningsaspekt. En viktig aspekt i stöttningen är tiden.

Tiden som stöttningsaspekt

Vi lärare är ofta så oerhört snabba att hjälpa, ge ledtrådar eller ge ordet vidare till någon annan. Undersökningar har visat att eleverna brukar få EN sekunds betänketid. Språkutvecklande övning. 10 Characteristics Of A Highly Effective Learning Environment. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Etik de 55 viktiga! Teaching toolkit.pdf. Roll-a-plenary-editable. Plenary Activities. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley.

Studiedagen-del-2.pdf. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. How to Kill Your Child's Creativity. Nuria from the The Adventures Archive is here today to share some great advice on nurturing creativity within the young makers in our lives.

How to Kill Your Child's Creativity

Kids are born creative geniuses. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer. Jim Smith - No Hands Up & No Hiding. När skolan är som allra bäst. Receptet – men det återkommer vi till – heter forskning.

När skolan är som allra bäst

Skolan har bestämt sig för att jobba i enlighet med vad forskningen säger. Johanna Lundén minns när personalen på Nossebro skola samlades till det första mötet efter sommarlovet 2007. I aulan var det allvar.

Allmänna lektionstips

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst.

Mot slutet av terminen

Paus/vila/rörelse. Frågebatteri. 2013-05-20 17.27.50.jpg. Han fyller ballongen med mjöl och klipper ett hål – resultatet är så smart. Classroom Timers - Fun Timers. Teaching Social Skills. Teaching Social Skills Seating students together is not enough to ensure teamwork. Many kids have very little idea how to interact appropriately with their classmates.

They simply lack the social skills needed to perform the most basic cooperative tasks. Lack of social skills is probably the biggest factor contributing to lack of academic success in teams. Fortunately, social skills can be taught just like academic skills. For more information on how to explicitly teach social skills to young children or children with special needs, visit Model Me Kids and check out their library of social skill videos. Classroom Timers - Fun Timers. Random Picker. Åtgärdsbank - Umeå.

VIA-modellen – en enkel lärmodell. I veckan var jag på Skolforum och föreläste om hur det kan se ut i en lågstadieklass när man går in för att eleverna ska kunna reflektera över hur de gör när de lär. Inte att de ska nischa in sig i fasta lärprofiler, som jag snarare tycker kan hämma än hjälpa dem att våga ta nya kliv. Nej, hur man kan prata om utmaningar och hur vi faktiskt alla ibland hamnar i lärande gropar, som vi kan hjälpa varandra att ta oss upp ifrån. Om hur vi kan leta efter utmaningar och se det spännande i att lära mer. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Jo, jag kallar lektioner som leder till tänkande – Kittla hjärnan! För att göra det måste lektionerna också ha namn och rubriker. Naturligtvis kan vi kalla lektionen för en lektion i NO.

Men allvarligt talat – hur kittlar det elevens huvud? Inte heller säger väl hjärnan: Lektionsstruktur från Svedala. SIOP.pdf. Lektionsstruktur. Konkret lektionsstruktur sparar tid och inkluderar. Mitt Flippade Klassrum. I dagens DN publiceras följande artikel: Oredan ökar i klassrummen trots tuffare tag Det som förvånar mig mest är att folk fortfarande blir förvånade av att ”tuffa tag” inte hjälper för att strukturera och skapa ordning i klassrummen. När man försöker lösa ett problem i klassrummet genom att använda sig av metoder som kanske fungerade för 50 år sedan på dagens unga och morgondagens vuxna, ja snacka om att använda ”fel” metoder.

Forskningen inom pedagogiken går framåt. Utvecklingen av alla de verktyg som finns tillgängliga i klassrummet går framåt. Diskussionsunderlag-bild.pdf. Klassrumsstrategier 1. 20 Ways to Keep Your Students' Attention. As the end of the year approaches, it can be more and more challenging to keep your students' attention. Brain Breaks are important, but there are plenty of things you can do within a lesson to keep kids from day dreaming...or worse yet, nodding off. Here are some ideas:Desk Switch: Students have ten seconds (count down from ten) to find another desk to sit in that is in a different part of the room than his or her normal desk. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Uppstart

Kommunikation. 2015-03-09 18.23.56.png. 20 Ways to Keep Your Students' Attention. Photos de la publication de Sophia... - Sophia Stenfeldt. Vad är en bra lektion? Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster. Drömmen om det goda - en väg till lugn och ro i skolan. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention.