background preloader

Han fyller ballongen med mjöl och klipper ett hål – resultatet är så smart

Han fyller ballongen med mjöl och klipper ett hål – resultatet är så smart
Related:  pysselBloggar med bra tips.Blandat

She Melts Plastic Bottles On An Iron. What She Makes, Every Girl Will Love This! She Melts Plastic Bottles On An Iron. What She... She Melts Plastic Bottles On An Iron. What She Makes, Every Girl Will Love This! For Aunty Acid by DouglasAnthony Life DIY Everyone has a ton of garbage and recycling to dispose of, so why not turn it into something awesome? What Did You Think? DouglasAnthony For Aunty Acid More posts by DouglasAnthony Verified Join Diply Today Connect with a social network Sign In to Diply Sign into your Diply account with your social network Report Post Select the option(s) that best described why this should be removed from Diply.

”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna” I mer än två decennier har politiker sett datorisering som en avgörande åtgärd för att förbättra skolans resultat. Avsevärda ekonomiska medel har avsatts. Redan på 1990-talet hämtades stora summor ur löntagarfonderna till IT i skolan och senast i påskhelgen gick moderaterna ut med förslaget att programmering ska bli obligatoriskt redan från första klass. Under de senaste åren har allt fler skolor valt att ge varje elev en egen dator, främst inom gymnasiet men även på högstadiet. En direkt, och kanske oavsiktlig, följd är att elever i dag använder datorn inte bara i situationer där dessa möjliggör nya arbetsmetoder eller ny pedagogik, utan också som ersättning för penna och papper. Under de senaste åren har det presenterats flera vetenskapliga undersökningar som studerat hur prestationerna förändras med datorn som anteckningsblock. Datorn fungerar förödande dåligt som anteckningsblock. I denna studie hade datorstudenterna inte tillgång till Internet eller andra datorprogram.

Lyft när Londons lärare tog makten På morgonen står en lärare vid entrégrindarna till Lampton School och kollar att eleverna har passande kläder på sig. En pojke blir tillsagd att stoppa in skjortan i byxorna innan han får gå in på skolan. Bara de äldsta har lov att ha på sig annat än skoluniform, men då ska det vara prydliga kläder. – Då blir man hemskickad för att byta om, eller så får man en varning. Hon och Amar Dhani visar runt på skolan. De 1500 eleverna på Lampton kommer mest från tvåspråkiga hem – ofta pakistanska, indiska och somaliska familjer, så skolan erbjuder undervisning i både arabiska, punjabi och urdu. – Skolan måste erbjuda något språk men vi erbjuder många. Sahar Mahmood läser både urdu och punjabi. – Det hjälper till att skapa en känsla av tillhörighet, säger hon. I december redovisades de årliga resultaten på de nationella proven för Londons lågstadieelever. Bild: Peter Frennesson Skola är, från och med i år, obligatorisk till 18 års ålder. Det lär dig om livet. Mentorskapet handlade om skolarbete.

1999 - 2014 Din lekplats på nätet! - Land och rike Beskrivning En ganska stor cirkel ritas i sanden. Cirkeln delas in i lika många och stora tårtbitar som det finns deltagare i leken. Tårtbitarna blir deltagarnas länder. Man bestämmer vad ens land ska heta och ställer sig mitt i sitt tårtbits-rike. Den som ska inleda leken tar en lagom stor pinne i handen och ska kasta in den i någons rike. För nu ska den som blivit invaderad försöka träffa någon av löparna med pinnen. Den gamla gränsen suddas ut. Skulle man däremot missa när man kastar pinnen får istället den man siktade mot ta en del av ens rike med hjälp av pinnen.

20 Classic Summer Crafts We do love the Seasons and we love how the crafts vary through the seasons too – Summer Crafts to me are all about lazy afternoons with plenty of time to finish your work, outdoor games and garden crafts and playing with water. It is about hanging out with friends, making your own lemonade and feeling the grass between your toes. So. I have picked out some of our favourite Classic Summer Crafts from around the web (and Red Ted Art) – either they already are Classic Childhood Crafts for the Summer… or they soon will be! Hope you enjoy them and fancy having a go Ring Toss Any thing upcycled and thrifty is right up my street. Garden Tic Tac Toe A “new kid on the block” – well a new kid to me – over recent weeks, I have been getting to know the delights that Thrive 360 Living has on offer. Bug Hotel Another craft that has been on my to do list or literally forever is this simple bug hotel! Pinwheel Summer wouldn’t be the same without a Pinwheel. Kite Making Side Walk Chalk Friendship Bracelets

Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite…. | iPad i Östersund Har man en iPad som varit med länge så kan man uppleva att den blir seg och trött. Sedan brukar man uppleva att det är slut på minne direkt, man raderar bilder, filmer och appar men det är ändå fullt på iPaden. Men man behöver inte köpa en ny i det läget utan börja med att säkerhetskopiera iPaden till iTunes på din dator. i iTunes ser man vad det är som tar plats och efter ett tag så är det mest med övrigt (gult) på iPaden som tar plats vilket man måste ta bort. Jag vet inte hur man rensar det förutom att man återställer iPaden och sedan hämta tillbaka en säkerhetskopia. För det är ju så att man inte bli av med allt som man har på iPaden så därför är det bra att säkerhetskopiera ibland. Börja som sagt med att koppla in iPaden till datorn, öppna iTunes och välj säkerhetskopiera. När det är raderat så koppla in iPaden till datorn och starta upp iTunes om du tagit ut sladden. Här väljer man att återställa den som en kopia och du hittar igen din säkerhetskopia i rullisten. Före: Efter: /Monica

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”. När jag planerade arbetsområdet tittade jag igenom texter, experiment och filmer där jag hittade/plockade ut de språkliga ord och begrepp som eleverna skulle möta och som jag ville att de skulle förstå och kunna använda. En utgångspunkt och bra hjälp när man tittar och planerar för språket/begreppen i ett ämne är Pauline Gibbons-frågor: Vilken språknivå ligger mina elever på? Talets roll är viktig och central i alla ämnen i LGR 11. Begreppskort: Att diskutera:

Malberts melodier

Related: