background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Läromedel, program o ideér att använda vid ev stängning av skolan. Walk and talk med elever. Idag under engelsklektionen gick vi ut på gården och hade ”Walk and talk” i ca 30 min.

Walk and talk med elever

Eleverna fick själva göra gruppindelningen utifrån ”hitta någon du känner dig trygg att prata engelska tillsammans med”. De delade upp sig i par eller i grupper om 3. Jag har haft eleverna i flera år nu och vet att de kan göra denna indelning under eget ansvar men detta måste du som lärare kanske styra upp så att alla hittar en kamrat. Det var samma grupper under hela passet men samtalsinnehållet varierade. Eleverna fick ett ämne att samtala om av mig som de diskuterade under en promenad.

Walk and talk är en perfekt uppgift som tränar flera olika förmågor i engelska samtidigt som aktuella ämnen kan tas upp. Här hittar du samtalskort: Walk and talk (21/8-15) Walk and talk II (27/8-15) LEKTIONER ATT BÖRJA TERMINEN MED. Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum. Tydlig struktur på lektionerna är en framgångsfaktor för studiero.

Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum

I detta inlägg kan du ta del av ett förslag på en lektionsstruktur och även ladda ned bildstöd som kan användas till. För två år sedan kom Skolinspektionen ut med rapporten ”Skolans arbete för att säkerställa studiero”. I rapporten berättar inspektionen om sina iakttagelser efter att ha besökt 30 olika högstadieskolor och skolhuvudmän ute i landet. Kortfattat visar granskningen att studieron generellt är bättre i de klassrum där eleverna möts av tydliga lektionsstrukturer och ett tydligt ledarskap hos läraren.

Den visar också att lärarens förutsättningar för att skapa studiero också påverkas av andra processer på skolan, t.ex. vilket ansvar rektorn tar och hur elevhälsans arbete ser ut. En kort sammanställning av skolinspektionens rapport. Resultatet kanske inte är så förvånande. Hur ser då en tydlig lektionsstruktur ut? En mall för lektionsstruktur med exempel till de olika momenten. Anki Samuelson. Det är jag som är ”Anki” Samuelson, sedan tre år tillbaka jobbar jag på Kyrkskolan i Svedala.

Anki Samuelson

Jag är legitimerad mellanstadielärare och undervisar förnärvarande i svenska, engelska och SO i åk 5. Skapligt Enkelt. Elevaktiva arbetssätt. Att skriva sig till läsning. Det inkluderande klassrummet. Försteläraruppdraget. Differentierad undervisning istället för individanpassningar – några exempel för kollegiala reflektioner. Vi har ett gruppuppdrag i skolan men allt tal om individanpassningar gör att man kan förledas att tro att bara vi individualiserar mer så klarar vi fler elever.

Differentierad undervisning istället för individanpassningar – några exempel för kollegiala reflektioner

Denna tanke tolkas, upplever jag, som att vi ska individanpassa för varje elev eller så fort en elev verkar ha svårt att lära sig något eller bete sig som man bör i skolsammanhang. Eller varför inte när föräldrar eller tex BUP kräver det? Om skolans kreativitetsupdrag. Anne-Marie Körling. Hur ska Sveriges lärare bli good enough? - Sara Bruun. Om ett år är det skarpt läge för skolorna.

Hur ska Sveriges lärare bli good enough? - Sara Bruun

Då träder de nya skrivelserna kring skolans digitalisering i kraft och ingen kan längre säga att jag ”tror inte på IT i skolan” eller jag ”vill inte jobba med IT”. Uttalande som ”papper och penna slår IT alla dagar i veckan” kan de som gillar slänga i papperskorgen. 2018 ska digitaliseringen in i skolan vare sig du vill eller inte. Jag vill dock poängtera att bildning och böcker fortfarande är lika viktigt och ni som brukar läsa vad jag skriver vet att mina elever läser mycket skönlitteratur.

Jag menar precis som det står i tweeten att: I regeringsbeslutet kring förändring av förordningen (SKOLFS 2010:27) om läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet kan du under kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer läsa: att läraren ska: [..] organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling När jag skriver denna text befinner jag mig på en språklärarkonferens i Bologna.

Checklista Lektionsplanering. Alignmentplanering. O/LIKA – ett ämnesövergripande arbete. Ämnesövergripande arbete om allvarliga saker på ett lustfyllt sätt utifrån ”Billy Elliot” Efter vår spännande rundtur bakom scenen på Malmö opera leder vår guide ut oss till den stora trappan i foajén.

O/LIKA – ett ämnesövergripande arbete

Där står de och väntar på oss – fem killar i ungefär samma ålder som eleverna själva. Skillnaden är att dessa killar under ett års tid förberett sig för att spela huvudrollerna i musikalen Billy Elliot. Våra elever från åk 4 på Kyrkskolan i Svedala får nu chansen att peppra killarna med frågor. Vid vårterminsstarten rullade vårt tematiska ämnesövergripande arbete med Kyrkskolans fyror igång. “Billy växer upp i en engelsk gruvstad i förfall. Kärnan i berättelsen är att att våga följa sin dröm och därmed utmana omgivningens förväntningar. Vi formar vår pedagogiska planering och förenar religion, samhällskunskap, svenska, engelska, musik, bild, slöjd och idrott. Det reflekteras över materialval och färger, reklam analyseras, det musiceras och diskuteras. Varför jobba ämnesövergripande? 1. 2. Att släppa taget om läroboken i engelska. Redan i åk 4 började vi en medveten satsning på att digitalisera undervisningen genom att använda Google Classroom.

Att släppa taget om läroboken i engelska

I engelska hade vi då ett digitalt klassrum där jag utvidgade det kapitel som vi utgick ifrån, vi jobbade även med annat centralt innehåll än det som fanns i läroboken. Under vårt tematiska arbete med Billy Elliot projektet, som jag tidigare bloggat om jobbade vi på engelsklektionerna utifrån youtubeklipp från filmen och textutdrag ur boken. På British council finns det en guldgruva av metodtips att ösa ur. 89: Språkläraren Emma Brandberg är Aktuell Med Ett Läromedel För Läsning Riktat Till Sva-elever. - Anna Och Philips Lärarpodcast.