background preloader

Diverse

Facebook Twitter

Förberedelser inför utvecklingssamtalet. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” Tips och idéer för lärare. Lektionsstruktur från Svedala. Do Nothing for 2 Minutes. Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag genom positiv förstärkning och tydliga förväntningar försöker skapa lugn och arbetsro i mina klasser.

Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe

Jag brukar också använda mig av ytterligare några knep, vilka jag tänkte berätta om i detta inlägg. Dessa knep brukar vara till mycket hjälp i de lågstadieklasser jag har arbetat i. Tydlig början/avslut på skoldagen Det allra viktigaste att tänka på är att hålla en tydlig, återkommande struktur på skoldagen och lektionerna. Det kan t.ex. vara genom att varje dag börja och avsluta dagen på samma sätt. Malin Larsson sur Twitter : "Den här bilden sitter uppe i mitt klassrum.Jag & eleverna hänvisar ofta till den när vi läser & samtalar om det lästa. Mitt öppna klassrum. Europeiska språkdagen - Goethe-Institut 

Elevledda samtal

Förmågorna. Ny klass, första dagen på läsåret. ADHD autism. Klassrummet, organisation, strategier och utseende. Two stars and a wish. Foter: Free Stock Photos & Images. LÄSÅRET – att läsa för livet. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö?

Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra.

Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Dags att undervisa begripligt. Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. – Det här kan bli en stor förändring.

Dags att undervisa begripligt

Den pekar på lärarens skyldighet att undervisa så att eleverna förstår, säger Wern Palmius. Det går inte längre att framåt terminsslutet ”vifta med F-varningar” och inte heller att skjuta över ansvaret för vissa barn till en speciallärare, menar han. – Det är inte rimligt att uppemot hälften av eleverna i en klass är ”särskilda”. Hur man skapar ett ordmoln? Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Hur man skapar ett ordmoln?

Lgr 11 åk 1 till 3 sammanfattning. Responsmall och renskrivningsmall. Svenska- och mattehäfte med jultema. Random Picker. Er Sökresultat. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera.

Veckans förmåga

Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Place Value with The Three Little Pigs. We have really been drilling place value.

Place Value with The Three Little Pigs

It's so important to have a deep understanding of place value in order to move on to other concepts like double-digit addition and subtraction with regrouping. We spent about two weeks on tens and ones and another two weeks on hundreds. We used our EnVision a lot and supplemented with Amy's Playing Around with Place Value resource during whole and small groups. Last week, I felt it was time to break out The True Story of the 3 Little Pigs. I have posted about it before, but I wanted to share it again. This activity took about three days in its entirety. Each child has a set of place value manipulatives and a number cube. 10 Word Cloud Generators You Have Probably Never Tried.

A few days back, we looked at five great ways to incorporate word cloud generators into your classroom.

10 Word Cloud Generators You Have Probably Never Tried

There are obviously many more uses out there for them – but that is a discussion for another post. We’ve mentioned most of these before – in a post from way back when – so I won’t go into too much detail about each individual one, but we’ve added a few notable ones to the list. Recension av Notability - Skapa och samla anteckningar på ett ställe. Användningsområden och funktioner Notability är en fantastisk app för att skriva eller hålla reda på dina anteckningar och viktiga papper.

Recension av Notability - Skapa och samla anteckningar på ett ställe

I den här appen kan du skriva, importera foto, spela in, anteckna i pdf och mycket mer. Du kan samla alla dina papper i olika mappar med undermappar. Det är lätt att exportera dina papper till t.ex. Dropbox eller Itunes, via e-mejl eller öppna i en annan app på din iPad.