background preloader

Klassrum allmänt

Facebook Twitter

Osams på rasten - Mia Kempe. Jag tror att jag inte är den enda läraren som känner att jag inte riktigt räcker till.

Osams på rasten - Mia Kempe

Vi vill lära ut så mycket som möjligt samtidigt som vi vill finnas till hands och hjälpa när våra elever är ledsna och hamnar i konflikt med varandra.

Gruppstärkande

Vad är du bra på? Vet du vad du är bra på?

Vad är du bra på?

Hade du svarat på frågan inför en stor folksamling? När jag läste på lärarutbildningen frågade en lärare 100 studenter på föreläsningen; – är någon bra på att rita? En person räckte försiktigt upp handen… en av hundra… Var det bara en som var bra på att rita eller är det så att det ligger i vår kultur att inte sticka ut, att inte säga att vi är bra på något? Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone!

Arbetsro

Stop Talking with Beat the Teacher. It's Saturday, so it's time to link up with my BBB Joanne from Head Over Heels for Teaching for Spark Student Motivation!

Stop Talking with Beat the Teacher

The weeks leading up to spring break were absolutely horrible with chattiness -- talk, talk, talk. I'm talking about the kind of talk when there shouldn't be talk. I know the kids were excited -- I was excited -- be we still had some learning to do! So I came up with this very simple, yet powerful, way to control all of the talking.

Lekar

Relaxing Instrumental Music by relaxdaily - Thank You & Long Mixes - 9 Hours Playlist. 5 Powerful Questions Teachers Can Ask Students. Tiden som stöttningsaspekt. En viktig aspekt i stöttningen är tiden.

Tiden som stöttningsaspekt

Vi lärare är ofta så oerhört snabba att hjälpa, ge ledtrådar eller ge ordet vidare till någon annan. Undersökningar har visat att eleverna brukar få EN sekunds betänketid. Om vi bara förlänger den tiden till TRE sekunder, så hinner många fler tänka efter och komma på och formulera ett svar. Språkutvecklande övning. 10 Characteristics Of A Highly Effective Learning Environment. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Etik de 55 viktiga! Teaching toolkit.pdf. Roll-a-plenary-editable. Plenary Activities. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Studiedagen-del-2.pdf.

Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. How to Kill Your Child's Creativity. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer. Jim Smith - No Hands Up & No Hiding. När skolan är som allra bäst. Receptet – men det återkommer vi till – heter forskning.

När skolan är som allra bäst

Allmänna lektionstips

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Mot slutet av terminen. Paus/vila/rörelse. Frågebatteri. 2013-05-20 17.27.50.jpg. Han fyller ballongen med mjöl och klipper ett hål – resultatet är så smart. Classroom Timers - Fun Timers. Teaching Social Skills. Classroom Timers - Fun Timers. Random Picker. Åtgärdsbank - Umeå. VIA-modellen – en enkel lärmodell. I veckan var jag på Skolforum och föreläste om hur det kan se ut i en lågstadieklass när man går in för att eleverna ska kunna reflektera över hur de gör när de lär.

VIA-modellen – en enkel lärmodell

Inte att de ska nischa in sig i fasta lärprofiler, som jag snarare tycker kan hämma än hjälpa dem att våga ta nya kliv. Nej, hur man kan prata om utmaningar och hur vi faktiskt alla ibland hamnar i lärande gropar, som vi kan hjälpa varandra att ta oss upp ifrån. Om hur vi kan leta efter utmaningar och se det spännande i att lära mer. Efteråt kom det fram en åhörare som bad att få använda en modell jag hade visat. Jag har haft med den på bloggen tidigare, men postar igen för att göra den aktuell ifall nya besökare kommer in här. Mina elever har modellen på sina målböcker. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Jo, jag kallar lektioner som leder till tänkande – Kittla hjärnan!

Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen!

För att göra det måste lektionerna också ha namn och rubriker. Naturligtvis kan vi kalla lektionen för en lektion i NO. Men allvarligt talat – hur kittlar det elevens huvud? Lektionsstruktur från Svedala. SIOP.pdf. Lektionsstruktur. Konkret lektionsstruktur sparar tid och inkluderar. När jag nu stuckit ut hakan och menat att vi har mycket tid och lite hinder för utveckling är det kanske på sin plats att var lite mer konkret också och inte bara gnälla över långsam utveckling! Det som har räddat mig tidsmässigt är att ha en tydlig struktur för innehållet i en lektion (engelska). Mitt Flippade Klassrum. I dagens DN publiceras följande artikel: Oredan ökar i klassrummen trots tuffare tag Det som förvånar mig mest är att folk fortfarande blir förvånade av att ”tuffa tag” inte hjälper för att strukturera och skapa ordning i klassrummen.

När man försöker lösa ett problem i klassrummet genom att använda sig av metoder som kanske fungerade för 50 år sedan på dagens unga och morgondagens vuxna, ja snacka om att använda ”fel” metoder. Forskningen inom pedagogiken går framåt. Utvecklingen av alla de verktyg som finns tillgängliga i klassrummet går framåt. Diskussionsunderlag-bild.pdf. Klassrumsstrategier 1. 20 Ways to Keep Your Students' Attention. As the end of the year approaches, it can be more and more challenging to keep your students' attention. Brain Breaks are important, but there are plenty of things you can do within a lesson to keep kids from day dreaming...or worse yet, nodding off.

Here are some ideas:Desk Switch: Students have ten seconds (count down from ten) to find another desk to sit in that is in a different part of the room than his or her normal desk. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention by Terry Heick Okay, so this isn’t about rethinking teaching and learning in a connected world, but that doesn’t change the fact that for many of you, simply beginning class can be the most challenging thing you do all day. It’s not easy. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande..

Uppstart

Kommunikation. 2015-03-09 18.23.56.png. 20 Ways to Keep Your Students' Attention. Photos de la publication de Sophia... - Sophia Stenfeldt. Vad är en bra lektion? Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag.

Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Drömmen om det goda - en väg till lugn och ro i skolan. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention.