background preloader

Dansk

Facebook Twitter

Litteraturportalen. Dansk litteraturs historie. Verden ændrer sig bestandig og litteraturen med den.

Dansk litteraturs historie

Samtidig med at ny litteratur kommer til og kræver at blive en del af litteraturhistorien, ændres forskningens syn på den allerede beskrevne litteratur. Derfor udgives der med jævne mellemrum store litteraturhistorier. Forfatterweb. Nordisk Kvindelitteraturhistorie. Øgendahl og de store forfattere. Behandling af personoplysninger ved brug af cookies DR’s brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores privatlivspolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder her.

Øgendahl og de store forfattere

Hvad er en cookie? En cookie er en lille fil, der bliver gemt på din computer, tablet, mobil eller andet elektronisk udstyr, når du besøger DR’s digitale tjenester. Det er smart, for så kan vi genkende dig ved næste besøg og tilpasse visningen til dine behov. Arkiv for Dansk Litteratur. Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 - 1890) - Arkiv for Dansk Litteratur.

Indledning I en litteraturhistorisk sammenhæng er den indlysende grund til at lade året 1870 markere en ny periodes begyndelse, at Georg Brandes året efter indleder sine berømte forelæsninger over Hovedstrømninger i det 19.

Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 - 1890) - Arkiv for Dansk Litteratur

Aarhundredes Literatur. Men det er langt fra den eneste. Ser man fra slutningen af 1860'erne tilbage på det forløbne tiår, møder man stort set kun udgivelser af veletablerede forfatternavne, udgivelser af Carsten Hauch, Christian Richardt, H.C. Andersen og især Meir Aron Goldschmidt og Frederik Paludan-Müller, der i tresserne skriver en række af deres hovedværker. Ser man derimod på det følgende tiår, 1870'erne, er de forrige forfattere stort set forsvundet. Indre kriterier for periodeafgrænsningen. Romantik (1800-1870) - Arkiv for Dansk Litteratur.

Om perioden Periodens generelle præg Skønt det altså ikke er lykkedes at fastslå en samlet periodebetegnelse med samme almindelige udbredelse som fx "Oplysningens [eller Rationalismens] Tidsalder" eller andre af de af (især) N.M.

Romantik (1800-1870) - Arkiv for Dansk Litteratur

Petersen knæsatte periode-termer, har der dog hersket betydelig enighed om de(t) grundpræg, der karakteriserer tidsrummet 1800-1870. Det folkelige gennembrud (1900-1920) - Arkiv for Dansk Litteratur. Om Perioden Det globale netværk og den danske provins Da journalisten Henrik Cavling (1855-1933) i begyndelsen af 1900-tallet var i London, oplevede han en aften på avisen Daily Mails redaktion, hvorledes det var muligt ved hjælp af en "Elektrofon" at høre en politikers tale i Birmingham: Det er besynderligt at staa i Daily Mails Stenograf-Værelse og ganske tydeligt høre Chamberlains Stemme i Birmingham.

Det folkelige gennembrud (1900-1920) - Arkiv for Dansk Litteratur

Desuden ved man, at Talen samtidig høres og nedskrives i mindst 50 Redaktioner, og at hele Ministerens Foredrag om ikke mange Minutter er stereotyperet og med ledende Artikler, der støtter eller angriber ham, trykt og mangfoldiggjort i Millioner Blade. Forfatterweb. De islandske Sagaer.

forfatterweb

Foto: Jonas Vandall Ørtvig / Scanpix. Epoke - danske romaner før 1900. Kalliope. Litteratur - Det Kongelige Bibliotek. SMK – Statens Museum for Kunst. H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Siden er base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, unde. H.C. Andersen online - Det Kongelige Bibliotek.

Skram, Amalie - Nordic Women's Literature. En af Nordens store naturalister, født i Bergen i en opadstræbende, fattig familie.

Skram, Amalie - Nordic Women's Literature

Henrik Pontoppidan. GV Grundtvigs Værker. Ludvig Holbergs Skrifter. Rundt om Holberg. Om Holbergs komedier "start" Georg Brandes' dagbøger 1860 - 1927. Georg Brandes, 1842-1927. Dansk litteraturkritiker og samfundsdebattør med markante og ofte provokerende synspunkter.

Georg Brandes, 1842-1927

Brandes' tanker omkring frisind og hans kritiske holdning til det danske samfunds etablerede værdier fik stor indflydelse på samtidens ånds- og kulturliv. Brandes var bannerfører for det moderne gennembrud i 1870'erne og 1880'erne, og han blev en markant europæisk intellektuel skikkelse. Opvækst og ungdom Georg Morris Cohen Brandes blev født i 1842 og voksede op i et jødisk grossererhjem i København. Nationalsang i Danmark. Brug af sange i nationsopbygningen. H.C. Andersen og musikken - I Danmark er jeg født. Modernitetens kvindelige tekst - Nordic Women's Literature. Da »det moderne« brød igennem, blev det Guds død.

Modernitetens kvindelige tekst - Nordic Women's Literature

At Gud var afgået ved døden, viste sig ved, at menneskene ville selv – og ville sig selv. De ville undersøge, forklare, beherske både natur, samfund og bevidsthed. Fri tro, fri forskning og fri kærlighed blev de nye trosartikler i det moderne gennembruds sociale og kulturelle bevægelser. Litteratursiden.dk - forside.

Project Runeberg. Dansk Biografisk Lexikon. Den Danske Salmebog Online - Forside. Dansksiderne. Fra lærere til elever: Dansksiderne.dk er en samling af danskfagligt stof, som lærere gerne vil dele med dig, der har dansk i gymnasiet Dansksiderne.dks indhold.

Dansksiderne

Tidsskrift for dansk sprog og litteratur. Dansklærerforeningen. Museet for Dansk Bladtegnings samling - Det Kongelige Bibliotek. Dansk Sprognævn. Det danske sprog- og litteraturselskab: Digitale udgivelser. Korpus 2000 - Se hvordan vi bruger sproget. Sproget.dk.

Norsk litteratur

Svensk litteratur. Nordisk Råds litteraturpris. For at give dig som besøgende en så god oplevelse af vores websteder som muligt anvender vi oplysninger om dit besøg på norden.org til at forbedre webstedet. Her kan du læse, hvilke informationer vi indsamler, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål om cookies og personoplysninger. Brug af personoplysninger på norden.org Vi indsamler ikke oplysninger, der kan identificere dig som fysisk person, via vores websted, medmindre du selv har indtastet disse oplysninger i en af de formularer, der er tilgængelige på webstedet. Vi anvender i så fald udelukkende de oplysninger, du har afgivet, til at håndtere de afgrænsede forespørgsler, som du har foretaget.

Ingen af de personoplysninger, der kan angives på norden.org, vil blive knyttet sammen med vores cookies. Mere om vores Privatslivspolitik Brug af cookies på norden.org Vi vil informere dig om, at norden.org anvender cookies.