background preloader

Dansk

Facebook Twitter

Dansk Biografisk Lexikon. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Dansk Biografisk Lexikon

Udgivet af C. GV Grundtvigs Værker. Ludvig Holbergs Skrifter. Om Holbergs komedier "start" Henrik Pontoppidan. Georg Brandes' dagbøger 1860 - 1927. H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Siden er base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, unde. Forfatterweb. Epoke - danske romaner før 1900. Ved Per Hofman Hansen og Iben Holk. Dansk litteraturs historie. Verden ændrer sig bestandig og litteraturen med den.

Dansk litteraturs historie

Samtidig med at ny litteratur kommer til og kræver at blive en del af litteraturhistorien, ændres forskningens syn på den allerede beskrevne litteratur. Derfor udgives der med jævne mellemrum store litteraturhistorier. Hensigten med Dansk litteraturs historie er at fremstille Danmarks litteratur fra middelalder til nutid på en tilgængelig måde, så den interesserede læser kan danne sig et overblik, blive oplyst om vigtige forfatterskabers udvikling, få indsigt i litteraturens hovedværker og se den indsat i en både historisk og kulturhistorisk ramme, der peger ud over det lokale. Det folkelige gennembrud (1900-1920) - Arkiv for Dansk Litteratur. Om Perioden Det globale netværk og den danske provins Da journalisten Henrik Cavling (1855-1933) i begyndelsen af 1900-tallet var i London, oplevede han en aften på avisen Daily Mails redaktion, hvorledes det var muligt ved hjælp af en "Elektrofon" at høre en politikers tale i Birmingham: Det er besynderligt at staa i Daily Mails Stenograf-Værelse og ganske tydeligt høre Chamberlains Stemme i Birmingham.

Det folkelige gennembrud (1900-1920) - Arkiv for Dansk Litteratur

Desuden ved man, at Talen samtidig høres og nedskrives i mindst 50 Redaktioner, og at hele Ministerens Foredrag om ikke mange Minutter er stereotyperet og med ledende Artikler, der støtter eller angriber ham, trykt og mangfoldiggjort i Millioner Blade. Og her, hvor vi staar, og hvor den fraværende Taler høres i Nattens Time, er der samtidig Forbindelse med Paris, Berlin, Wien og New York! (Henrik Cavling: London. 1904, s. 546) Cavlings oplevelse af at befinde sig i et kommunikativt samtidighedsrum på trods af geografisk adskilthed synes nærmest at have været en moderne grundoplevelse. Romantik (1800-1870) - Arkiv for Dansk Litteratur. Om perioden Periodens generelle præg Skønt det altså ikke er lykkedes at fastslå en samlet periodebetegnelse med samme almindelige udbredelse som fx "Oplysningens [eller Rationalismens] Tidsalder" eller andre af de af (især) N.M.

Romantik (1800-1870) - Arkiv for Dansk Litteratur

Petersen knæsatte periode-termer, har der dog hersket betydelig enighed om de(t) grundpræg, der karakteriserer tidsrummet 1800-1870. Ingredienserne i dette billede kan iagttages stykvis allerede tidligt i århundredet, men foreligger samlet i skitseret form i N.M. Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 - 1890) - Arkiv for Dansk Litteratur. Indledning I en litteraturhistorisk sammenhæng er den indlysende grund til at lade året 1870 markere en ny periodes begyndelse, at Georg Brandes året efter indleder sine berømte forelæsninger over Hovedstrømninger i det 19.

Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 - 1890) - Arkiv for Dansk Litteratur

Aarhundredes Literatur. Men det er langt fra den eneste. Ser man fra slutningen af 1860'erne tilbage på det forløbne tiår, møder man stort set kun udgivelser af veletablerede forfatternavne, udgivelser af Carsten Hauch, Christian Richardt, H.C. Epoke - danske romaner før 1900. Det danske sprog- og litteraturselskab: Digitale udgivelser. Dansksiderne. Fra lærere til elever: Dansksiderne.dk er en samling af danskfagligt stof, som lærere gerne vil dele med dig, der har dansk i gymnasiet Dansksiderne.dks indhold På dansksiderne.dk findes der materiale om: - Sprog: grammatik, stilistik, argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.

Dansksiderne

Forfatterweb. De islandske Sagaer.

forfatterweb

Foto: Jonas Vandall Ørtvig / Scanpix Saga betyder egentlig udsagn, at sige eller at fortælle på oldnordisk, hvilket er meget sigende for, hvad genren er. Sagaer er nemlig nedskrivninger af beretninger om store krigeriske helte og deres liv, familier og død, som stilistisk har meget tilfælles med den mundtlige fortælling. Temaer - Det Kongelige Bibliotek. Temaer - Det Kongelige Bibliotek. Korpus 2000 - Se hvordan vi bruger sproget. Sproget.dk. Dansk Sprognævn. Arkiv for Dansk Litteratur. Project Guthenberg. Project Runeberg. Dansk folkemindesamling KB. Nordisk Kvindelitteraturhistorie. Museet for Dansk Bladtegnings samling - Det Kongelige Bibliotek. Dansk bladtegning er en integreret del af den danske aviskultur og repræsenterer en national egenart, der ikke har sin lige verden over.

Museet for Dansk Bladtegnings samling - Det Kongelige Bibliotek

Traditionen går tilbage til pressefrihedens indførelse med Grundloven, og da det ligeledes blev teknisk muligt at reproducere og gengive en stregtegning. Bladtegnerens rolle er visuelt at formidle en journalistisk situation - det være sig en politisk begivenhed, som der satiriseres over, en tegning fra teatret, der efterfølgende ledsager kritikerens ord eller f. eks. en artikelillustration, hvor bladtegneren loyalt i sin streg sammenfatter og illustrerer indhold og budskab. Samlingen rækker helt tilbage til dansk bladtegnings begyndelse. Eksempelvis rummer samlingen Alfred Schmidts banebrydende, satiriske tegninger i den nye ”Blæksprutten” i 1890erne og Valdemar Andersens elegante og meget enkle streger af tidens kvinder og skuespillere.

Nationalsang i Danmark. Den Danske Salmebog Online - Forside. Læsekompasset. Litteratursiden. Temaer - Nordic Women's Literature. Klimaforandringer sætter spor i litteraturen. Redaktionen.

Klimaforandringer sætter spor i litteraturen

Maj, 2019. Folkemødet på Bornholm, som finder sted i Allinge den 13. - 16. juni, står i Verdensmålenes tegn. Over fire dage vil der blive arbejdet på at diskutere og oversætte de globale mål til konkrete hverdagsmål for Danmark. Læs mere om FN's klimamål og verdensmål på Faktalink her Klimaforandringer og grøn omstilling har også sat sine spor i skønlitteraturen. Christian Yde Frostholm: Træmuseet. forlaget politisk revy, 2018.