background preloader

Dansk

Facebook Twitter

Forfatterweb. Litteraturportalen. Dansk litteraturs historie. Verden ændrer sig bestandig og litteraturen med den.

Dansk litteraturs historie

Samtidig med at ny litteratur kommer til og kræver at blive en del af litteraturhistorien, ændres forskningens syn på den allerede beskrevne litteratur. Derfor udgives der med jævne mellemrum store litteraturhistorier. Hensigten med Dansk litteraturs historie er at fremstille Danmarks litteratur fra middelalder til nutid på en tilgængelig måde, så den interesserede læser kan danne sig et overblik, blive oplyst om vigtige forfatterskabers udvikling, få indsigt i litteraturens hovedværker og se den indsat i en både historisk og kulturhistorisk ramme, der peger ud over det lokale. Den danske litteratur sættes derfor ind i en europæisk og – for nyere perioders vedkommende – international sammenhæng, som tydeliggør, hvordan dansk litteratur til stadighed har udfoldet sig i et samspil med andre litteraturer og kulturstrømninger. I en litteraturhistorie er det perioden, der er hovedpersonen, i højere grad end de enkelte forfatterskaber. Arkiv for Dansk Litteratur.

Epoke - danske romaner før 1900. Kalliope. Nordisk Kvindelitteraturhistorie. H.C. Andersen online - Det Kongelige Bibliotek. H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Siden er base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, unde. Skram, Amalie - Nordic Women's Literature.

En af Nordens store naturalister, født i Bergen i en opadstræbende, fattig familie.

Skram, Amalie - Nordic Women's Literature

Hun kom i dyr skole og fortsatte selv den sociale opstigen, da hun som 18-årig giftede sig med kaptajn August Müller. Hun fik to sønner, blev skilt i 1877 og bosatte sig i København efter ægteskab med den danske forfatter Erik Skram i 1884. Ægteskabet gav hende en datter i 1890 og en række gode arbejdsår, men også pres og kærlighedstab. 1895 blev hun kortvarigt tvangsindlagt på sindssygehospital. Den psykiske krise og kampen mod det psykiatriske system er beskrevet i romanerne Professor Hieronimus, 1895, og Paa St. Det frit fabulerende drømme- og billedsprog, der overalt i forfatterskabet er spændt ud mod den naturalistiske omverdensiagttagelse, er i novellesamlingen Sommer, 1900, blevet det dominerende formsprog. Udvalgt litteratur om forfatteren Ragni Bjerkelund: Amalie Skram, 1988 Pål Bjørby og Elisabeth Aasen: Amalie Skram - 150 år: nye perspektiver på Amalie Skram-forskningen, 1997.

Henrik Pontoppidan. GV Grundtvigs Værker. Ludvig Holbergs Skrifter. Rundt om Holberg. Sproget.dk. Modernitetens kvindelige tekst - Nordic Women's Literature. Da »det moderne« brød igennem, blev det Guds død.

Modernitetens kvindelige tekst - Nordic Women's Literature

At Gud var afgået ved døden, viste sig ved, at menneskene ville selv – og ville sig selv. De ville undersøge, forklare, beherske både natur, samfund og bevidsthed. Fri tro, fri forskning og fri kærlighed blev de nye trosartikler i det moderne gennembruds sociale og kulturelle bevægelser. Det var et brud! Med sædvaner, hidtidige magtstrukturer og hele biedermeierkonstruktionens romantiske arvegods. Men under en anden synsvinkel viser moderniteten sig som det stik modsatte: som opsplitning og tilfældiggørelse af eksistensen. I denne spænding mellem individualisering og selvtab skulle 1800-tallets unge kvinder da forsøge at få fodfæste og komme til orde!

Gennembruddet – en kvindebevægelse? For borgerskabets kvinder åbnede omstillingen til et moderne samfund for nye muligheder. Fra Emmy Drachmanns Erindringer. Den traditionelle borgerlige pigeopdragelse sigtede udelukkende mod hjemmet. Kroppen Sædelighedsfejden – en mandebevægelse? Litteratursiden.dk - forside.

Project Runeberg. Dansk Biografisk Lexikon. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Dansk Biografisk Lexikon

Udgivet af C. F. Bricka. Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Forord til den digitale udgave Dette er Projekt Runebergs digitale faksimileudgave af Dansk biografisk Lexikon, første udgave, 19 bind, 1887-1905, redigeret af C. Den digitale faksimileudgave blev anskaffet i november 2003. Förord till den digitala utgåvan. Dansksiderne. Fra lærere til elever: Dansksiderne.dk er en samling af danskfagligt stof, som lærere gerne vil dele med dig, der har dansk i gymnasiet Dansksiderne.dks indhold På dansksiderne.dk findes der materiale om:

Dansksiderne

Tidsskrift for dansk sprog og litteratur. Dansk Sprognævn. Det danske sprog- og litteraturselskab: Digitale udgivelser. Nordisk Råds litteraturpris. For at give dig som besøgende en så god oplevelse af vores websteder som muligt anvender vi oplysninger om dit besøg på norden.org til at forbedre webstedet.

Nordisk Råds litteraturpris

Her kan du læse, hvilke informationer vi indsamler, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål om cookies og personoplysninger. Brug af personoplysninger på norden.org Vi indsamler ikke oplysninger, der kan identificere dig som fysisk person, via vores websted, medmindre du selv har indtastet disse oplysninger i en af de formularer, der er tilgængelige på webstedet. Vi anvender i så fald udelukkende de oplysninger, du har afgivet, til at håndtere de afgrænsede forespørgsler, som du har foretaget. Ingen af de personoplysninger, der kan angives på norden.org, vil blive knyttet sammen med vores cookies. Mere om vores Privatslivspolitik Brug af cookies på norden.org.