background preloader

Nationalsang i Danmark

Nationalsang i Danmark

http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/fokus/nat/index.html

Related:  DanskDanmarkshistorieDanish LiteratureHistoriske kilder

Dansk litteraturs historie Verden ændrer sig bestandig og litteraturen med den. Samtidig med at ny litteratur kommer til og kræver at blive en del af litteraturhistorien, ændres forskningens syn på den allerede beskrevne litteratur. Derfor udgives der med jævne mellemrum store litteraturhistorier. Mediestream - Herunder fri adgang til danske aviser før 1918! Video: Introduktion og søgevejledning På eKurser.nu kan du finde et ekursus, som via to korte videoer giver en god introduktion til aviserne i Mediestream og leverer brugbare søgetips. Hvis du er mere til tekst end video, kan du finde vores egne guides her. Visualisér dine søgninger med Smurf Med værktøjet Smurf kan man få visualiseret sine søgninger i de digitaliserede aviser over tid. På den måde kan man bl.a. spotte tidens tendenser, se ud- og afvikling af ord og undersøge om Poul Schlüter blev mere omtalt end Anker Jørgensen (det gjorde han ikke).

Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 - 1890) - Arkiv for Dansk Litteratur Indledning I en litteraturhistorisk sammenhæng er den indlysende grund til at lade året 1870 markere en ny periodes begyndelse, at Georg Brandes året efter indleder sine berømte forelæsninger over Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Literatur. Men det er langt fra den eneste. Museet for Dansk Bladtegnings samling - Det Kongelige Bibliotek Dansk bladtegning er en integreret del af den danske aviskultur og repræsenterer en national egenart, der ikke har sin lige verden over. Traditionen går tilbage til pressefrihedens indførelse med Grundloven, og da det ligeledes blev teknisk muligt at reproducere og gengive en stregtegning. Bladtegnerens rolle er visuelt at formidle en journalistisk situation - det være sig en politisk begivenhed, som der satiriseres over, en tegning fra teatret, der efterfølgende ledsager kritikerens ord eller f. eks. en artikelillustration, hvor bladtegneren loyalt i sin streg sammenfatter og illustrerer indhold og budskab. Samlingen rækker helt tilbage til dansk bladtegnings begyndelse.

Store danske videnskabsfolk Behandling af personoplysninger ved brug af cookies DR’s brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores privatlivspolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder her. Hvad er en cookie? En cookie er en lille fil, der bliver gemt på din computer, tablet, mobil eller andet elektronisk udstyr, når du besøger DR’s digitale tjenester. Dansk Biografisk Lexikon tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. Udgivet af C. F. Bricka.

forfatterweb De islandske Sagaer. Foto: Jonas Vandall Ørtvig / Scanpix Saga betyder egentlig udsagn, at sige eller at fortælle på oldnordisk, hvilket er meget sigende for, hvad genren er. Sagaer er nemlig nedskrivninger af beretninger om store krigeriske helte og deres liv, familier og død, som stilistisk har meget tilfælles med den mundtlige fortælling. Genren dækker over de nordiske prosafortællinger fra oldtiden og vikingetiden, men de islandske sagaer er de bedst bevarede og derfor ofte også synonym med genren. De islandske sagaer er nedskrevet mellem år 1170 og 1400.

Romantikken Hvordan var de industrielle forhold i tiden op til den romantiske periode? Den sidste halvdel af 1700-tallet var generelt præget af økonomisk vækst i Europa, og her var især England spydspids. Årsagerne til Englands førerposition på området var: · Et stort befolkningsoverskud, der sikrede rigelig med arbejdskraft i industrien. · En effektivisering af landbrugsproduktionen, så byernes voksende befolkninger kunne brødfødes. Dansksiderne Fra lærere til elever: Dansksiderne.dk er en samling af danskfagligt stof, som lærere gerne vil dele med dig, der har dansk i gymnasiet Dansksiderne.dks indhold På dansksiderne.dk findes der materiale om: - Sprog: grammatik, stilistik, argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse. - Litteratur: tekstanalyse, litteraturhistoriske perioder og lidt om litterære metoder. - Medier: informations- og opinionstekster, dokumentarfilm og visuelle udtryksformer og fiktionsfilm.

Related: