background preloader

Jobb

Facebook Twitter

Jag saknar dig mindre och mindre - Melissa Horn. Syfte Att lyssna på, läsa och förstå, samt analysera Melissa Horns texter. Att resonera kring text, upphovsman och tiden när verket skrevs. Läraren reflekterar – Melissa Horn och hennes texter Eleverna var mycket engagerade och tyckte att det var roligt. De gick runt och sjöng på Melissass låtar eller sjöng med när vi lyssnade gemensamt.

Det är mycket tacksamt att jobba med musik! Jag saknar dig mindre och mindre Lyssna på låten. Vad handlar låten om? Resonera vidare kring följande frågor. Vilka likheter ser du mellan låten och Melissa Horns liv och person? Om du vill vara med mig – Sen en tid tillbaka Lyssna på låtarna och läs texterna.

Vilka likheter ser du med Melissa Horn och hennes liv? Exempelmeningar – Analys av Melissa Horn Jag ser likheter med vårt samhälle eftersom Melissa sjunger om XX och det är något som förekommer idag. I meningen ”……..” speglas vår tid, eftersom det är viktigt för oss att… De krav som ställs på oss blir också tydliga eftersom …. . Centralt innehåll Kunskapskrav. Jag saknar dig mindre och mindre - Melissa Horn. Berättandets Grammatik on Vimeo.

Instruktionsfilm kring SEESAW. En samling minilektioner. Så här i slutet av terminen, eller mellan två längre projekt, är det perfekt att ha något kreativt, roligt och annorlunda att ta till. Samtidigt som det såklart ska kännas givande och meningsfullt. Förra terminens samling av kortisar finns här: Topp 10 miniprojekt. Håll till godo, vårens samling topp 10 kommer här! Leka med bokstäver Att leka med bokstävernas färg och form. Fundera på vad olika typsnitt signalerar. Poesi med boktitlar Annika Sjödahl tipsar: Att leka med ord och skapa poesi med hjälp av boktitlar. Twitterpoesi Jenny Edvardsson: Att träna på att uttrycka sig poetiskt kärnfullt! Textens tomrum Att göra inferenser, leva sig in i texten och föreställa sig i en sång. Balloon Kids Malin Clarström använder Banksy som förebild när eleverna gör egna bilder.

Tolka bilder Annika Sjödahl använder sagobilder för att eleverna ska träna inferenser och öka ordförrådet. Så mycket bättre Beskriva karaktärer utifrån bilder Britt Andersson med ett roligt och tempofyllt upplägg i elva delar (!) Good Things To Know About The English Language. Prov språkhistoria. For Janey+questions. Engelsk grammatik online.

How to improve your English - spraktrollet. Julian Treasure: 5 ways to listen better. Norden i Skolan - sv. Hej litteraturen!: Antiken. #BookSnaps ger texten mening – Cecilia Jalkebo. Kooperativ förberedelse inför examinationsuppgift. När mina elever på högstadiet ska skriva en längre examinationsuppgift i SO är jag sällan intresserad av att de ska lära sig specifika årtal eller detaljer utantill utan vill istället att de ska förstå och kunna förklara helheten. Många elever kan ha svårt att komma igång och att komma på vad de ska skriva i större och friare uppgifter vilket gör att en uppsättning stödord kan tillföra mycket. Bakgrund till min pågående examinationsuppgift Just nu håller mina elever på att avsluta ett stort arbetsområde om kristendomens utveckling där vi även har kopplat på upptäckterna av nya kontinenter för att förstå varför kristendomen är spridd över stora delar av världen.

En av mina examinationsuppgifter handlar om att eleverna ska låtsas vara upptäcktsresande med ett av fartygen som tar sig till Amerika och upplever aztekernas fall. Som upptäcktsresande ska de skriva ett brev hem till släktingarna i Europa och berätta om den nya kontinenten och vad de upplever där. Kombination av två strukturer. Vi läser och undrar – Att ställa frågor till en text – Cecilia Jalkebo. När en van läsare läser en text ställer hen hela tiden frågor till sig själv för att förstå texten. En ovan läsare gör inte det naturligt och därför behöver vi träna på det i skolan. Här beskriver jag hur jag bygger in läsförståelsestrategin Att ställa frågor i min högläsning.

Jag inleder med att visa ett kort filmklipp om lässtrategin Att ställa frågor. Klippet kommer från UR och ska vara riktat mot 7-9. När jag påbörjar min högläsning har eleverna sina läsdokument öppna. Jag använder Socrative och låter eleverna klistra in sina frågor så att de projiceras på tavlan. Det är intressant att se hur många av elevernas frågor som inleds med Varför? Ha det bra! /Cecilia. Skrivuppgift och läsning - Precis som jag - Annika Sjödahl. I mitt förra inlägg delade jag en planering som utgår från normer, yttrandefrihet och kränkningar i syfte att alla människor ska bli bemötta för den de är.

I detta inlägg tänkte jag dela en skrivuppgift som jag använde mig av för detta tema där eleverna fick ta del av råd till sitt 15-åriga jag från några kändisar och även läsa och lyssna på textutdrag med råd från samtiden i syfte att synliggöra sina råd och funderingar. Vi lyssnade först på dessa personers råd och jag har satt ihop en spellista på Youtube som eleverna fick lyssna till och skriva ner råden till i denna skrivmall. Skrivuppgift – Precis som jag Jag ville att eleverna skulle få skriva råd till sig själva som de vill lyfta fram som exempel för andra unga, för vuxenvärlden men även för samhället i stort. Vidare läsning eller fördjupning Förslag på litteratur att läsa på temat är Saker jag hade velat veta när jag var 15 av Diana Olofsson och Johanna Wester.

English Grammar Exercises. Att skriva krönikor - SV HT17. Att skriva krönikor - SV HT17. De engelska oregelbundna verb i 4 steg - Lär. Something to get your teeth into - Mia Smith. I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.Lgr11: Kursplan i engelska, syfte I engelskundervisningen utgår jag från engelskspråkiga länder när jag planerar undervisningen och mina 9or är just nu i USA på sin virtuella resa runt jorden.

Just amerikansk kultur är ju något våra ungdomar möter i väldigt hög grad utanför skolan, så det kan vara svårt att hitta bitar som är intressanta och nya för alla elever. Men det går! Redan 2008 hittade jag en blogg som inspirerade mig och gav mig många skratt. Jag arbetade då på en skola som arbetade enligt Bifrost-pedagogik, alltså tematiskt och ämnesövergripande, och årets tema var Kristina från Duvemåla. Men sedan då?

My Secret Land - UR Play. Utöya. Det är dags för skrivuppgiften jag pratade om förra lektionen. Ni ska skriva kort och du kan låtsas att du är flickan som är kvar på klippavsatsen, eller någon som ligger och trycker uppe i den glesa skogen. Vilka tankar far genom ditt huvud? Vad känner du? Vad ser du? Vad hör du? Kan du ta dig levande därifrån? Till din hjälp har du stöd av dessa bildkort för att använda bildspråk och här går vi igenom vad gestaltning är. Bearbetning/respons Läs igenom din text.Är det något du vill ändra? Bedömning Du kommer bli bedömd för: Hur du skriver och använder bildspråk, starka verb och gestaltar.Hur du bearbetar din text och ger förslag på vad som kan förbättras på andras texter.

Vi kommer att arbeta med gestaltningar och det gör vi genom att ta del av En av oss inledningstext. Central innehåll och förmågor Förmågan att kommunicera muntligt och i skrift berättarperspektiv – perspektivbytegrammatik – starka verbkombinera ihop nya texterlyssna på varandra och bygga vidare på resonemang Arbetsgång. The Amazing Race: English Edition – The Canswedian English Teacher. I teach a class where the students don’t receive a grade… It is for students who don’t take Spanish, French or German and have extra English/Swedish instead. At times I am left banging my head against the wall – or grumbling a few choice words – because the class lacks the structure and drive I so crave in my regular English classes. My co-teacher and I work fantastic together, and have tried to do what we can with them. However, I am constantly asking myself – how am I supposed to encourage the students and make them realize that they should give a hooey about these oh-so-important-lessons?!

This summer, I had a little thought bubble float up one day. Why not do something like The Amazing Race with them? I am a fairly competitive person… I have been told by my husband that he refuses to play games with me because I have what he calls “issues with losing.” Materials First things first. Amazing Race party ideas How it works: I will do this ONCE A WEEK with my groups. Materials: Harry potter 20th anniversary party pack. The village eng. Se connecter à Facebook. Chambers samtalsmodell. Handledning och material - #talasomTED. Deckare - att skapa uppgifter som leder till utvecklande samtal. En viktig del i det kollegiala lärandet är att lärare delger varandra goda exempel i undervisningen som andra lärare i sin tur kan bygga vidare på.

Helen Timperleys modell för elevers lärande och utveckling visar de olika stegen för hur man kan arbeta för att nå ett professionellt lärande (Skolverket, Forskning för klassrummet) Processen börjar med att identifiera de kunskaper/förmågor som behövs för att eleverna ska nå målenSedan identifierar lärarna de kunskaper/kompetenser de behöver för att kunna hjälpa elevernaSteg tre innebär kompetensutveckling som ska leda fram till förändrade arbetssättDessa ger eleverna nya lärandeerfarenheterSlutligen analyserar/reflekterar lärarna kring det förändrade arbetssättet för att se om det gett önskat resultat Med Timperleys modell i tankarna hoppas jag med detta blogginlägg kunna inspirera kring hur man kan introducera deckare som genre.

Vad ska finnas med i en deckare? Vilka fakta har ni fått reda på om deckardrottningen Camilla Läckberg? En guide till Canva och Thinglink. Jag höll för ett tag sedan en workshop för just Canva och Thinglink och jag har fått förfrågan om jag kan dela det jag gjorde då för fler vill lära sig använda verktyget. Kanske någon har nytta av att förkovra sig i detta under mellandagarna så jag delar det så kanske kreativiteten inför terminsstart sätter igång? Jag kör gratisversionerna och det räcker gott och väl. Jag har tidigare bloggat och delat kring hur jag använder Canva så i detta inlägg kommer jag inte lyfta fram hur jag använder mig av Canvorna men hela bloggen här på LR har har många Canvor så jag använder det i nästan alla arbetsområden jag planerar för eleverna. Här kommer två korta filmer och vill du ha den skriftliga instruktionen för Canva hittar du den här och den för Thinglink här. Books-to-Games: Transforming Classic Novels Into Role Playing Adventures | MindShift | KQED News.

Shoutouts som avslutande lektion för att summera året. I mitt Twitterflöde såg jag en uppgift som jag fastnade lite extra för. Det var rubriken Shoutout på en film som mitt öga stannade upp vid. Jag klickade på länken och såg filmen nedan. “Shout-outs are such an effective strategy for anyone. You can throw them in anywhere. They’re easy, they’re quick.” pic.twitter.com/kUD29X3oL4— edutopia (@edutopia) 25 maj 2017 En shoutout ska kort och gott fokusera på det som är bra och är ett sätt att främja för ett positivt klimat i klassen. Avslutande uppgift för terminen Jag började fundera på om vi inte kunde göra en avslutande uppgift om detta med klassen under nästa vecka när vi har klassdagar. När eleverna sedan har skrivit sina kladdar på shoutouts får de skriva rent och in dem via en länk till en Canva.

Ett exempel på en bläddringsbar länk kan se ut så här. Avslutningskort Eleverna kommer att få läsa upp dem sista dagen i klassrummet när vi har med eventuella föräldrar där. Hur gör du en bläddringsbar Canva? Hur gjorde jag korten ovan? English Restart — English Restart. 10 Outstanding Websites for English Teachers - WeAreTeachers. As a high school English teacher, I’m always using outside websites and resources. After all, if it helps my students and gets them excited about English, then I’m happy to try it. These are my best websites for English teachers. I’d love to hear your picks in the comments section. We’ll update this as more ideas for best websites for English teachers roll in! 1. Teaching Tolerance is “a place where educators who care about diversity, equity and justice can find news, suggestions, conversation and support.” 2.

With the slogan “Meet your next favorite book,” Goodreads is a bit of technological wonder for readers. 3. So much more than just a place to catch cheaters, although it is very good at that. 4. Whether your students need clarification on grammar, style or proper citations, this site can help. 5. Handouts for virtually every writing issue your students could come across. 6.

Let’s be honest: None of us really loves teaching grammar. 7. 8. 9. “Publish your passions, your way.” 10. Förbättra din engelska genom... Portfolio biografi1216b. Forrest Gump. Inför muntliga NP SVA åk 9. Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. 10 Fun, Cool YouTube Channels to Help You Learn English. According to YouTube’s statistics, over one billion people all over the world use their video sharing website. That’s huge! You’re probably one of those billion people, whether you watch videos every day or have just clicked on a few. But there’s something you might not realize about YouTube: It can be a powerful tool for learning English. That’s right: If you only use YouTube to watch music videos and avoid doing work, you might be having fun, but you could be having fun and learning English, too!

Below, we’ll look at some awesome YouTube channels that can help you improve your English skills. If you’re already a “YouTube expert,” then you may want to skip right to the list of recommended channels. Quick Tips for Using YouTube to Learn English 1. If you find a YouTube channel that you like, you’ll probably want to easily return to that channel in the future. Just look for the “Subscribe” button under a video or on a channel’s YouTube page. 2. 3. Subtitles aren’t always perfect. EngVid. Khanacademy. English Listening Lesson Libary Online. 10 Funny English Expressions & Their Literal Meanings – Bored Teachers. Ever think about the literal meaning of some of the English expressions we use every day?

Check out these awesome illustrations by artist Roisin Hahessy, who came up with the idea while teaching English as a foreign language in Brazil! 1. ...and "bob's your uncle! " 2. That test was a "piece o' cake! " 3. My old dog "kicked the bucket" last year. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. All images via Rosha.ie Check out more of this artist's work at her website: Rosha Illustration!

Other Posts You'll Also Love: 11 Realities of Teaching They Don't Tell You About in College 15 Perfect Products For Every Teacher's Classroom How To Do Your Grading Like An Experienced Teacher. BBC Learning English - 6 Minute English. ESL Speaking Murder Mystery Game. Love and Friendship | Moderna språk Lagaholmsskolan. Texttyper. Projekt. Reading - Kimstudies. ESL Discussions: English Conversation Questions / Debates: Speaking Lesson Activities.

Listening exercises - Kimstudies. Basic English Conversation - Do you speak English ? Shipwrecked - written and spoken language. Main. Flash Fiction – ett undervisningstips! | UrFlippat. 101 Persuasive Essay and Speech Topics | Ereading Worksheets. Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever. Listen to English and learn English with podcasts in English.

Read and write about Superheroes. English Listening | Spotlight English. Look Up. Penelope in the Treehouse. Våga vara pluggis: Det där är ju ingen labbrapport! Kampen mot rasism - Sommarpaket. Sommarpratare. Goodnight Mister Tom - Kimstudies. Leaving Facebook... Annika Sjödahl – Canva. Källkritik: Fejkade sidor - UR Skola. ReadWorks. 200 Free Kids Educational Resources: Lessons, Apps, Books, Websites...

154249. The superhero speed dating game: Using role-playing to spark authentic communication | JALT Publications. Facebook. 100 English Synonyms to Expand Your Vocabulary – Espresso English. American English at State. Kimstudies - Home.

En lektion i hur sociala medier påverkar oss. Tänka med pennan för att utveckla diskussionerna. En annorlunda uppgift - första, andra tredje! En hjältes död och PH. Skype in the Classroom: Experiments with NASA. L%C3%A4s%20och%20skrivtest%202. Superhjälten inom dig. Att prata om böcker är fantastiskt! | Världens ALMA. Tips on how to make a video news report. Sju snabba favoriter.

End of the Year, 3-8. Årets viktigaste lektion. The Shovel. Super heroes lesson plan.docx. Nyhet : Tydliggör den gestaltande texten. Välj en scen som berör dig. Samtiden i de nordamerikanska reservaten - "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" i engelska 7. Avsnitt 45 med Malin Larsson, Sveriges bästa svensklärare 2014 - #annaochphilip. Texttyper - en sammanfattning. Synonym Worksheets.