background preloader

Kolla upp

Facebook Twitter

Note-Taking Apps for Students. Taking notes in school can be a big challenge for students with learning and attention issues.

Note-Taking Apps for Students

They may struggle with writing and organizing their notes while listening. Or they may have trouble keeping up with a teacher because of processing speed issues. These note-taking apps can help. For more options, check out Tech Finder. Price and availability may vary but were accurate at the time of publication, on June 1, 2016. The benefits of a bilingual brain - Mia Nacamulli. Amazed by what you have learned about having a bilingual brain?

The benefits of a bilingual brain - Mia Nacamulli

Then, start learning another language now! Storybird - Artful Storytelling. Main. M.facebook. As always, we welcome your ideas; please post them in the comments.

m.facebook

The Problems Why Does This Matter? Gif Lingua. Bingel. The Learning Network - The New York Times. Oreda Schema. BBC Learning English - 6 Minute English. Recension av Xnote - Gå på skattjakt efter virtuella meddelanden. Xnote - Virtuell geocaching. Göm virtuella meddelanden utomhus! Random Name Picker. Super Teacher Tools. Snakes and ladders. The Literacy Shed - Home. DigiExam - Digital exams have never been easier. Learning Management System. The Four Things Students Need to Create Good Book Trailers. Creating book trailer videos is a great alternative to a traditional written book report assignment.

The Four Things Students Need to Create Good Book Trailers

BBC Learning English - Course: Towards Advanced / Unit 7 / Session 1 / Activity 1. PRE-INTERMEDIATE Test 12. Search English Tests Online Sign in Welcome!

PRE-INTERMEDIATE Test 12

Action Plan for Teachers. Flippa klassrummet med seriefigurer. Det flippade klassrummet är inte längre en cool nymodighet.

Flippa klassrummet med seriefigurer

Templates and posters. Here I have gathered some templates and posters that you are free to use. :) All templates designed by me.

Templates and posters

Recap. English 9b 2016. English Listening Lesson Libary Online. English Listening Lesson Libary Online. Let's read together! - Billy Elliot - Mia Smith. Jag är ingen litteraturmänniska.

Let's read together! - Billy Elliot - Mia Smith

NoRedInk makes learning grammar fun and easy. Grammar Bytes! Grammar Instruction with Attitude. Grammar Instruction with Attitude Home • Terms • Exercises • MOOC • Handouts • Presentations • Videos • Rules • About • Shop • Feedback ©1997 - 2016 by Robin L.

Grammar Bytes! Grammar Instruction with Attitude

SimmonsAll Rights Reserved. valid html. NoRedInk makes learning grammar fun and easy. Charles Dickens & A Christmas Carol. SEALL – Supporting EAL Learners. Most classrooms are decorated with students’ work, info graphs and posters.

SEALL – Supporting EAL Learners

Spellzone - the online English spelling resource. Shipwrecked - written and spoken language. Projects. Standards Aligned Courses ❘ PenPalSchools. BBC Learning English - Dramas from BBC Learning English. Doctopus - How to Use Tutorial. The English Student - Fun English learning site for students and teachers. Animated videos made in minutes. Lost.pdf 809723603. Halloween - Kimstudies. 1455746838_oral-presentation-evaluation-chart. Valet i USA - Färdig lyssningsövning för lärare i engelska. Introduktion Ibland har jag lyssningsövningar som går ut på att eleverna får titta på ett videoklipp eller lyssna på en text samtidigt som de har texten nedskriven framför sig.

Texten innehåller dock luckor och meningen är att eleven ska fylla i korrekt ord i luckorna. Jag brukar göra två versioner av manus - ett med lite färre och ett med lite fler luckor. Det är en bra övning eftersom elever som inte har bra ordkunskap och textuppfattning ofta uppfattar talad engelska som en enda ljudgröt där de inte kan höra början och slut på olika ord och därför får svårt att förstå det de hör. Övningen tränar örat att särskilja ord och fraser från ljudbilden. Nedan får ni videoklipp, upplägg med instruktioner samt de dokument som behövs för att genomföra övningen.

Videoklipp Upplägg Valbart: ha en kort uppstartsövning där eleverna får fundera över vad de redan vet om den amerikanska valprocessen, partierna och kandidaterna. Gå igenom nyckelbegrepp. Förklara övning. Dela klassen. Första lyssningen. Information - Bedömningsportalen. A fun way to learn English. Main. Learning Registry. Expand your vocabulary - Knoword. USASchueler.pdf 553809506.

The Solution to Reading Comprehension. Content Curation & Content Marketing Software. Celebrate Roald Dahl 100 With Teaching Ideas! 2016 marks 100 years since the birth of the popular children's author Roald Dahl and schools around the world are celebrating with a wide range of classroom activities. To help you to prepare, we have created this list of some of our most popular Roald Dahl teaching, activity and display resources. Teaching Ideas and Classroom Activities: Organise your own Roald Dahl Day with the ideas in this post.

Write your own instructions based on ideas in Roald Dahl's books. Person plats problem. Med Skype lyfter vi taket på klassrummet - Sara Bruun. All Quotes Coloring Pages. Here are all quotes coloring pages. I have had so much fun drawing these and hope you can find joy in coloring them in and displaying them. There are quite a few, so I am sure you are going to be able to find at least a couple that will get you inspired and motivated. Just click on the picture below, download and print.

Make sure you share these with your family and friends. Här är appen som ger dig gratis kabel-tv. Så funkar Filmon Live TV. Look Up. This EFL lesson is designed around a short film and poem by Gary Turk and the theme of isolation caused by the use of new technology. Students watch a short film with no sound and speculate about the story it tells, read a poem and discuss digital technology, social media and isolation. I would ask all teachers who use Film English to consider buying my book Film in Action as the royalties which I receive from sales help to keep the website completely free. Breaking News English Lessons: Easy English News. Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith.

Ingen slöjdlärare skulle beordra eleverna att såga utan att först gå igenom hur man använder sågen på bästa sätt, eller beordra eleverna att använda symaskinen utan att först lära eleverna hur man hanterar alla spakar och rattar. I språkundervisningen har vi inga sågar eller symaskiner, men vi använder verktyg. Och även vi måste lära eleverna att använda verktygen. De verktyg jag tänker på är våra språkliga strategier. Jag brukar fråga mina elever vad en strategi är och de brukar komma med kloka svar. Det handlar om att snacka ihop sig inför ett anfall i CS, eller att bestämma innan hur man ska göra i en situation. Språkliga strategier har vi undervisat länge, och för den som vill födjupa sig vill jag rekommendera Lena Börjessons text Om strategier i engelska och moderna språk från Skolverket.

En sammanfattning av de vanligaste icke-digitala strategierna jag undervisar. Men det finns nya strategier, och vare sig vi vill eller inte kommer eleverna använda dem. FREE BOOKS: 100 legal sites to download literature. Zaption stängs. Ett av mina favoritverktyg för att arbeta med videos och frågor därtill är Zaption. Den 30 juni aviserade dock Zaption att deras plattform kommer att stängas ner den 30 september.Läs mer här: Zaption blog. US Library. Stories. ePals. How to draw people and actions. Teaching for Success: Lessons and Teaching - British Council.

This free online course is for English language teachers around the world. It will help you develop the skills and practices you need for your continuing professional development (CPD). This course is part of our Teaching for Success: Practices for English Language Teaching program. In the program we will look at the 12 professional practices for CPD on the British Council’s teacher development framework. Flippa klassrummet med Scalable learning. Flipped classroom handlar om aktivt lärande i klassrummet där studentern löser problem och fördjupar sig i ämnet efter att ha tagit del av inspelade lektioner och föreläsningar hemma. Ett nytt svenskt verktyg för det flippade klassrummet, Scalable Learning, gör det möjligt att skapa interaktiva inspelade lektioner med inbyggda quizzar.

Språklärare - lossa tungan med LEGO - Robin Smith. Classroom. Pyright Information. All our products are provided for use under the following copyright licence and, by downloading, you agree to abide by the following terms: All products © 2005-2016, SparkleBox Teacher Resources Limited (www.sparklebox.co.uk) You are free to copy, distribute, display, and perform the material provided • you give SparkleBox credit, acknowledging www.sparklebox.co.uk as the source; • it is not for commercial use (this includes offering products in exchange for money or using them in such a way as to generate direct or indirect income for personal or business gain); • the digital versions of our products are not altered, transformed or built upon in any way.

For any reuse or distribution, you must make clear to others these licence terms. Any of these conditions can be waived if you obtain explicit permission from SparkleBox Teacher Resources Limited. If you have any questions about these conditions, please feel free to contact us. Källkritik: Tid och rum - UR Skola. 7 Great Activities for the First Day of School. Learn language in context. Språkträningssidor. Educational Technology and Mobile Learning: 5 Great YouTube Channels for Learning English. Owl Eyes - Owl Eyes.

Vizia. Editpart1. Editpart2. Nonfiction Literacy and Current Events. ReadWorks. Listen Current – Listening that sparks learning. Knowble Articles : Login.