background preloader

Goodnight Mister Tom - Kimstudies

Goodnight Mister Tom - Kimstudies

http://www.kimstudies.com/goodnight-mister-tom.html

Related:  EngelskaFilmklippshort films and video lessonsEnglish films

Språkutveckling med karaktärer och oväntade slut med hjälp av Roald Dahl Roald Dahl skulle ha fyllt 100 år den 13 september. Det uppmärksammas på olika håll genom att flera av hans böcker ges ut på nytt och nyligen släpptes hans bok SVJ som spelfilm. På hans officiella hemsida RoaldDahl.com finns det lektionsupplägg som du kan använda i undervisningen och du hittar även en hel del upplägg som lärare i delar på hans fan site. Jag har tidigare arbetat med några av hans böcker.

Så skriver du ett filmmanus Alla vet vad ett manus är - men knappast alla vet hur viktigt det är. Det är filmens grundstomme, precis som en byggnadsritning. Hur skulle det gå om alla byggde som de ville och improviserade fram byggnader? Manus måste precis som ritningen vara ett arbetsredskap att utgå ifrån. Men för att alla ska kunna läsa manus har man också enats om ett speciellt språk. En viktig skillnad att känna till är att filmmanuset enbart beskriver en handling - den berättar inte.

Utöya Det är dags för skrivuppgiften jag pratade om förra lektionen. Ni ska skriva kort och du kan låtsas att du är flickan som är kvar på klippavsatsen, eller någon som ligger och trycker uppe i den glesa skogen. Vilka tankar far genom ditt huvud?Vad känner du?Vad ser du? ”Tv-serien gör att vi längtar till engelskan” Den populära tv-serien ”Glee” ligger till grund för ­undervisningen i engelska i klass 9B i Djurö skola. Serien är ironisk och sarkastisk — men det ligger så mycket mer under ytan, menar eleverna Amanda Bladh och Alexander Larsson. På Djurö skola på Värmdö utanför Stockholm använder läraren Jennifer Österman sig av den amerikanska tv-serien ”Glee” i undervisningen. Med serien som utgångspunkt täcker hon in allt det som ingår i läroplanen för engelska i årskurs nio.

En tyst film som säger mer än 1000 ord Det finns en rad didaktiska frågor läraren behöver fundera på i planeringsfasen. Tre centrala frågor i förberedelserna är vad (undervisningens innehåll), varför (syfte) och hur (metod). Jag börjar ofta med vadet, till exempel en text, bild eller kortfilm som ger mig tanken detta borde engagera eleverna. Denna gång fastnade jag för en film av Qian Shi om en liten flicka och hennes pappa som lever i fattigdom. Flickan drömmer om en docka, men de har inte råd att köpa en. Hur löser pappan det?

Skriva brev och e-post på engelska Här är några fraser och tips på hur du skriver brev och e-postmeddelanden på engelska. Skriva ett informellt brev Börja ditt brev med att använda ordet Dear, följt av mottagarens förnamn, t.ex: Här är några saker du kan skriva: Här är några vanliga sätt att avsluta ett informellt brev: Kul@lära: Verblära med Lockie Leonard Verblära är nyttigt och nödvändigt men inte alltid skrattretande. För att göra detta avsnitt lite mer aptitretande prövar jag i år att kombinera det med en serie, Lockie Leonard, som finns tillgänglig via Utbildningsradion. Serien är humoristisk och handlar om en tolvårig australiensisk pojke som flyttar till en ny ort och de problem han råkar ut för där. Det står på URs sida att målgrupp är årskurs 4-6 men om man inte väljer svensk text utan engelsk eller ingen text alls är den lämplig för äldre elever. De 14 avsnitten à 25 minuter finns tillgängliga för alla på URs hemsida och jag ger eleverna i läxa att se vissa avsnitt hemma och sedan gör vi olika skriftliga och muntliga uppgifter i skolan som kombinerar verblära med innehållet i serien. Här är länkar till elevinstruktionerna på bloggen Digital portfolio samt info om hur läxan förhörs:

Something to get your teeth into - Mia Smith I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.Lgr11: Kursplan i engelska, syfte I engelskundervisningen utgår jag från engelskspråkiga länder när jag planerar undervisningen och mina 9or är just nu i USA på sin virtuella resa runt jorden. Just amerikansk kultur är ju något våra ungdomar möter i väldigt hög grad utanför skolan, så det kan vara svårt att hitta bitar som är intressanta och nya för alla elever. Men det går!

SpråklIKT - Pedagog Göteborg Verkligheten kommer in oavsett – mobiler och nätet påverkar ”Mobiler och nätet” engagerar och påverkar oss alla i någon mån och i olika hög grad. Framförallt är frågan hur vi ska förhålla oss till ungas användning av mobiler och nätet inte helt enkel. 50languages svenska - engelska UK för nybörjare  Gissa språket! ______ räknas bland de indo-germanska språken. Men det är inte nära besläktat med något annat språk i gruppen. Ingen vet exakt hur ______n kom till. Idag talas det huvudsakligen i *****ien och Kosovo.

Related:  Video clips