background preloader

Oncaor

Facebook Twitter

Piękne

Brudzew. Dieta 3. Historia Polski XX wiek. Historia 2. Forensic. Praktyczne. Odkryć na nowo prawdę, dobro i piękno małżeństwa. Odkryć na nowo prawdę, dobro i piękno małżeństwa 29 I 2004 — Do członków Trybunału Roty Rzymskiej 29 stycznia Jan Paweł II przyjął na audiencji w Sali Klementyńskiej członków Trybunału Roty Rzymskiej — sądu apelacyjnego, który orzeka m.in. o nieważności sakramentu małżeństwa.

Odkryć na nowo prawdę, dobro i piękno małżeństwa

W przemówieniu powitalnym dziekan Roty ks. prał. Raffaello Funghini dokonał podsumowania działalności ustawodawczej Papieża w ciągu 25 lat pontyfikatu, podczas którego promulgowano nowe kodeksy prawa kanonicznego, zarówno dla Kościoła łacińskiego, jak i Kościołów wschodnich.

Rumianek

Skrzypce. Słowianie. Hunowie. Propranolol. Aktualne 3. Biznes 2. Fronda. Tablice. Serotonin. 10 groszy. II wojna 2. II wojna 2. II wojna światowa. 3 obieg. Aktualne 2. Aktualności. Barcode. Biologia. Biznes. Ciekawostki. Chomik. Chomik. Comp. Dieta. Dieta.

Do szkoły

Do wpisania. Ebooki. Estrogeny. Historia. Historia2. Historia XVII w. Historia Polski średniowiecze. Historia Polski od XX w. Historia starożytna. Humięccy. Husaria. Kresy.

Książki. Książki 2. Lecznica. Łokietek. MichaŁ.

MIchał 2

Mirra. Moto. Mjuzyk. Mjuzik. Najnowsze. Nity. Nummi. Nummi2. Numismatic gallery. Objawienia. Okulary. Piękne. Podróże 2. Podróże. Przepowiednie. Przeprowadzka. Rowery. Ryby. Sobieski. Śmieszne. Technology. Ukraina 2. Ukraina. Wiara. Vet. Zdrowie. "Kobiety wkładały do macicy wszystko, co było ostre" - tragiczne konsekwencje dekretu 770.

"W ten oto sposób zapisujemy nową kartę w historii naszej chwalebnej walki przeciwko dekadencji imperializmu".

"Kobiety wkładały do macicy wszystko, co było ostre" - tragiczne konsekwencje dekretu 770

Tymi słowami, 1 października 1966 roku, spiker państwowej rumuńskiej telewizji skomentował wprowadzenie w życie dekretu 770. Z dnia na dzień w komunistycznej Rumunii zapanował restrykcyjny zakaz aborcji. Zakaz, który na dziesięciolecia ubezwłasnowolni Rumunki, pochłonie 10 tysięcy kobiecych żyć, stworzy pokolenie niechcianych dzieci i odmieni całe społeczeństwo. Legiony Polskie na Santo Domingo. Kiedy powstańcy na Santo Domingo zorientowali się, że Polacy odnoszą się do nich lepiej niż Francuzi, nie stosując okrutnych metod postępowania z jeńcami, zaczęli odwdzięczać się im równie ludzkim traktowaniem.

Legiony Polskie na Santo Domingo

Znalazło to wyraz w konstytucji ogłoszonej przez Jeana J. Dessalinesa, który przyjął tytuł cesarza Haiti. Zakazano w niej przebywania na wyspie wszystkim białym, wyłączywszy Polaków i Niemców. W "Popiołach" Żeromskiego czytamy: "Dessalin z całą dywizją Murzynów przeszedł w nocy na stronę powstańców.